Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa " giữ"

3043 kết quả được tìm thấy
88/2022/DS-ST - 5 tháng trước Huyện Ea H'leo - Đăk Lăk ... CHẤP HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN Ngày 28/9/2022 tại phòng xử án - Toà án nhân dân huyện E xét xử sơ...
92/2021/HS-ST - 1 năm trước Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh ...; BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT VÀ GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 21 tháng 10 năm 2021, tại Trụ sở...
03/2022/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà ... TỘI TRỐN KHỎI NƠI GIAM GIỮ Ngày 06 tháng 01 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha...
445/2020/HSST - 1 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TỈNH Đ BẢN ÁN 445/2020/HSST NGÀY 08/11/2021 VỀ TỘI GIỮ NGƯỜI...
37/2022/HS-PT - 1 năm trước Bình Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH BẢN ÁN 37/2022/HS-PT NGÀY 17/03/2022 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
97/2021HS-ST - 1 năm trước Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai ... TRỐN KHỎI NƠI GIAM, GIỮ Ngày 27 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh...
61/2021/HSST - 1 năm trước Huyện Đắk Mil - Đăk Nông ... CHIẾM GIỮ TRÁI PHÉP TÀI SẢN Ngày 29 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đắk Mil...
123/2021/HS-ST - 1 năm trước Quận Thanh Xuân - Hà Nội ... TỘI GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Trong ngày 21 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận...
159/2021/HSST - 1 năm trước Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận ...11/2021 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 12 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành...
21/2021/HS-ST - 2 năm trước Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang ... TỘI TRỐN KHỎI NƠI GIAM GIỮ Trong ngày 12/3/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc...
25/2021/HSST - 2 năm trước Thành phố Long Khánh - Đồng Nai ... TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 23/3/2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố L Khánh...
713/2021/DS-PT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN Trong ngày 20 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí...
01/2019/HSST - 4 năm trước Thành phố Hải Dương - Hải Dương ... TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 04 tháng 01 năm 2019 tại trụ sở, Tòa án nhân dân...
109/2020/HS-ST - 2 năm trước Huyện Châu Thành - Tiền Giang ... TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 09 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
52/2021/HS-ST - 1 năm trước Huyện Tây Sơn - Bình Định ..., GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT  Trong ngày 09 tháng 9 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn...
03/2021/HS-ST - 1 năm trước Huyện Tây Sơn - Bình Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TP, TỈNH BÌNH ĐỊNH BẢN ÁN 03/2021/HS-ST NGÀY 22/10/2021 VỀ TỘI BẮT, GIỮ...
62/2021/HSST - 1 năm trước Huyện Trực Ninh - Nam Định ... GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 23 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trực Ninh...
15/2022/HS-PT - 1 năm trước Nam Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH BẢN ÁN 15/2022/HS-PT NGÀY 15/03/2022 VỀ TỘI CHIẾM GIỮ TRÁI PHÉP...