Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa " cố ý làm hư hỏng"

1216 kết quả được tìm thấy
22/2023/HS-PT - 3 tháng trước Lào Cai ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BẢN ÁN 22/2023/HS-PT NGÀY 29/08/2023 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM HỎNG TÀI...
150/2023/HS-PT - 3 tháng trước Bình Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH BẢN ÁN 150/2023/HS-PT NGÀY 24/08/2023 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM HỎNG...
113/2023/HS-PT - 5 tháng trước Đà Nẵng ... hình sự; Xử phạt: Từ Văn N 09 (chín) tháng tù về tội “Cố ý làm hỏng tài sản”. Thời hạn chấp...
33/2023/HS-PT - 5 tháng trước Bình Phước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BẢN ÁN 33/2023/HS-PT NGÀY 12/06/2023 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM HỎNG...
17/2023/HS-ST - 5 tháng trước Huyện Bảo Thắng - Lào Cai ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BY, TỈNH LÀO CAI BẢN ÁN 17/2023/HS-ST NGÀY 09/06/2023 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM...
10/2023/HS-PT - 6 tháng trước Hà Giang ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG BẢN ÁN 10/2023/HS-PT NGÀY 26/05/2023 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM HỎNG...
21/2023/HSST - 6 tháng trước Huyện Phù Mỹ - Bình Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN P, TỈNH BÌNH ĐỊNH BẢN ÁN 21/2023/HSST NGÀY 19/05/2023 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM...
173/2023/HS-PT - 6 tháng trước Đồng Nai ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI BẢN ÁN 173/2023/HS-PT NGÀY 16/05/2023 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM HỎNG...
67/2023/HS-PT - 8 tháng trước ... CỐ Ý LÀM HỎNG TÀI SẢN Ngày 24-3-2023, từ điểm cầu Trung tâm tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp...
14/2023/HS-ST - 8 tháng trước Huyện Bắc Mê - Hà Giang ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH HÀ GIANG BẢN ÁN 14/2023/HS-ST NGÀY 16/03/2023 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM...
08/2023/HS-ST - 9 tháng trước Huyện Đăk Đoa - Gia Lai ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ - TỈNH G BẢN ÁN 08/2023/HS-ST NGÀY 07/03/2023 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM HỎNG...
14/2023/HS-ST - 9 tháng trước Huyện Bù Đăng - Bình Phước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH BÌNH PHƯỚC BẢN ÁN 14/2023/HS-ST NGÀY 15/02/2023 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM...
171/2022/HS-PT - 1 năm trước Hà Tĩnh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH BẢN ÁN 171/2022/HS-PT NGÀY 30/11/2022 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM HỎNG...
163/2022/HS-PT - 1 năm trước Hà Tĩnh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH BẢN ÁN 163/2022/HS-PT NGÀY 28/11/2022 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM HỎNG...
467/2022/HS-PT - 1 năm trước ... VÀ CỐ Ý LÀM HỎNG TÀI SẢN Vào ngày 21 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở điểm cầu Tòa án nhân dân...