Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn số 04/2024/HNGĐ-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH SÓC TRĂNG

BẢN ÁN 04/2024/HNGĐ-ST NGÀY 20/02/2024 VỀ LY HÔN, TRANH CHẤP NUÔI CON KHI LY HÔN

 Ngày 20 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 162/2023/TLST-HNGĐ, ngày 19 tháng 10 năm 2023 về việc ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2024/QĐXXST-HNGĐ ngày 12 tháng 01 năm 2024, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Chị Hồ Thị V, sinh năm 1984. Địa chỉ: Ấp A, xã A, huyện C, tỉnh Sóc Trăng. (có mặt)

2. Bị đơn: Anh Huỳnh Ngọc N, sinh năm 1981. Địa chỉ: Ấp A, xã A, huyện C, tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo nội dung đơn khởi kiện đề ngày 12/4/2023, các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn chị Hồ Thị V trình bày:

Chị Hồ Thị V và anh Huỳnh Ngọc N tự nguyện kết hôn ngày 05/8/2002 có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã A, huyện C, tỉnh Sóc Trăng theo quy định của pháp luật. Sau khi kết hôn vợ chồng chung sống hạnh phúc, đến tháng 02 năm 2017 thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân là do bất đồng ý kiến, nên cuộc sống vợ chồng không còn hạnh phúc. Vợ chồng không còn sống chung từ tháng 02 năm 2017 đến nay. Về con chung: Trong thời gian chung sống vợ chồng có 02 con chung tên Huỳnh Tấn P, sinh ngày 06/9/2003 và Huỳnh Thảo M, sinh ngày 29/3/2009, hiện Thảo M do chị V nuôi dưỡng, Tấn P đã thành niên. Về tài sản chung: Trong thời gian chung sống vợ chồng không có tài sản chung. Về nợ chung: Trong thời gian chung sống vợ chồng không có nợ chung.

Nay chị V yêu cầu như sau: Về hôn nhân: Chị Hồ Thị V yêu cầu được ly hôn với anh Huỳnh Ngọc N. Về con chung: Chị Hồ Thị V yêu cầu nuôi con chung tên Huỳnh Thảo M, sinh ngày 29/3/2009 cho đến khi thành niên, chị V yêu cầu anh Huỳnh Ngọc N cấp dưỡng nuôi Thảo M 1.500.000 đồng/tháng cho đến khi Thảo M thành niên; con chung tên Huỳnh Tấn P, sinh ngày 06/9/2003 đã thành niên, nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. Về tài sản chung và nợ chung: Không có, nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Tại phiên tòa, nguyên đơn chị Hồ Thị V vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

- Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn anh Huỳnh Ngọc N trình bày: Theo nội dung khởi kiện của nguyên đơn chị Hồ Thị V, anh N trình bày ý kiến: Về hôn nhân: Anh N không thống nhất ly hôn với chị Hồ Thị V vì anh N và chị V không có mâu thuẫn gì nhiều nên vợ chồng tiếp tục chung sống để chăm sóc con. Về con chung: Trong trường hợp vợ chồng ly hôn anh N thống nhất giao con chung tên Huỳnh Thảo M, sinh ngày 29/3/2009 cho chị V nuôi dưỡng đến khi thành niên, anh N đồng ý cấp dưỡng nuôi Thảo M mỗi tháng 1.500.000 đồng cho đến khi Thảo M thành niên, con chung tên Huỳnh Tấn P, sinh ngày 06/9/2003 đã thành niên nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. Về tài sản chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. Về nợ chung: Không có, nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Sóc Trăng về việc tuân thủ và chấp hành pháp luật tố tụng dân sự của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Riêng bị đơn chưa chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của nguyên đơn. Về con chung: Giao con chung tên Huỳnh Thảo M, sinh ngày 29/3/2009 cho chị Hồ Thị V nuôi dưỡng đến khi thành Nên, anh N cấp dưỡng nuôi Thảo M mỗi tháng 1.500.000 đồng đến khi Thảo M thành Nên. Về tài sản chung và nợ chung: Các đương sự không yêu cầu giải quyết nên không đặt ra xem xét.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, theo phát biểu và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Sóc Trăng, người tham gia tố tụng, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Theo đơn khởi kiện lập ngày 12/4/2023, chị Hồ Thị V khởi kiện yêu cầu ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn với anh Huỳnh Ngọc N có đăng ký hộ khẩu thường trú tại ấp A, xã A, huyện C, tỉnh Sóc Trăng. Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử xác định việc Tòa án nhân dân huyện C thụ lý giải quyết theo trình tự sơ thẩm là đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền giải quyết vụ án.

[2] Về xét xử vắng mặt đối với đương sự: Bị đơn anh Huỳnh Ngọc N vắng mặt lần thứ hai tại phiên tòa không có lý do khi đã được Tòa án triệu tập hợp lệ. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 và khoản 3 Điều 235 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[3] Về hôn nhân nhân: Chị Hồ Thị V và anh Huỳnh Ngọc N kết hôn trên cơ sở tự nguyện và đủ điều kiện kết hôn theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Hôn nhân và gia đình, chị V và anh N có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã A, huyện C, tỉnh Sóc Trăng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật Hôn nhân và gia đình nên hôn nhân của chị V và anh N là hợp pháp. Sau khi kết hôn chị V và anh N chung sống hạnh phúc đến tháng 02 năm 2017 thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân là do bất đồng ý kiến nên cuộc sống không còn hạnh phúc và vợ chồng không còn sống chung từ tháng 02 năm 2017. Từ khi không sống chung đến nay chị V không có gặp anh N để bàn bạc hàn gắn lại tình cảm.

Xét thấy, chị V không chủ động gặp anh N để hàn gắn tình cảm, hiện nay hôn nhân của chị V và anh N đã lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được, nên chị V và anh N không còn khả năng đoàn tụ. Vì vậy, chị V yêu cầu được ly hôn với anh N là có cơ sở và phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình.

[4] Về quan hệ con chung: Trong thời gian chung sống chị Hồ Thị V và anh Huỳnh Ngọc N có hai con chung tên Huỳnh Tấn P, sinh ngày 06/9/2003 và Huỳnh Thảo M, sinh ngày 29/3/2009. Hiện nay Thảo M đang sống với chị V, Tấn P đã thành Nên, tự lao động nuôi sống bản thân.

Xét yêu cầu của chị Hồ Thị V được nuôi con chung tên Huỳnh Thảo M, sinh ngày 29/3/2009 cho đến khi thành Nên. Qua ý kiến trình bày nguyện vọng của con chung Huỳnh Thảo M có nguyện vọng sống cùng với mẹ khi cha mẹ ly hôn và anh N đồng ý giao Thảo M cho chị V nuôi dưỡng. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 giao Huỳnh Thảo M, sinh ngày 29/3/2009 cho chị Hồ Thị V nuôi dưỡng đến khi thành Nên. Con chung tên Huỳnh Tấn P, sinh ngày 06/9/2003 đã thành Nên, phát triển bình thường, có khả năng tự lao động nuôi sống bản thân, chị V và anh N không yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[5] Về cấp dưỡng nuôi con: Chị Hồ Thị V yêu cầu anh Huỳnh Ngọc N cấp dưỡng nuôi con chung tên Huỳnh Thảo M, sinh ngày 29/3/2009 mỗi tháng 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) và anh Huỳnh Ngọc N thống nhất cấp dưỡng nuôi Thảo M mỗi tháng 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) nên Hội đồng xét xử ghi nhận.

[6] Về tài sản chung và nợ chung: Chị Hồ Thị V và anh Huỳnh Ngọc N không yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[7] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Sóc Trăng tại phiên tòa sơ thẩm là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật, nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[8] Về án phí sơ thẩm: Áp dụng khoản 4 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; điểm a khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án do đó trong vụ án hôn nhân và gia đình nguyên đơn phải chịu án phí sơ thẩm, không phụ thuộc vào việc Tòa án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Vì vậy chị Hồ Thị V chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án hôn nhân và gia đình. Anh Huỳnh Ngọc N phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với cấp dưỡng nuôi con.

[9] Về quyền kháng cáo bản án: Căn cứ vào Điều 271 và khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 tuyên quyền kháng cáo cho các đương sự.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 4 Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 271, khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ khoản 1 Điều 8, khoản 1 Điều 9, khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56, khoản 2 Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Về hôn nhân: Chị Hồ Thị V được ly hôn với anh Huỳnh Ngọc N.

2. Về con chung: Giao con chung tên Huỳnh Thảo M, sinh ngày 29/3/2009 cho chị Hồ Thị V trực tiếp trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng đến khi Thảo M thành Nên. Anh Huỳnh Ngọc N cấp dưỡng nuôi con chung tên Huỳnh Thảo M mỗi tháng 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) (do chị Hồ Thị V là người trực tiếp nuôi dưỡng đại diện cho Huỳnh Thảo M nhận tiền cấp dưỡng) cho đến khi Thảo M đủ 18 tuổi, phương thức cấp dưỡng định kỳ hàng tháng vào ngày 15 (dương lịch), thời gian cấp dưỡng kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến khi Huỳnh Thảo M thành niên, địa điểm giao nhận tiền cấp dưỡng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Sóc Trăng đến khi thành niên. Dành quyền thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung tên Huỳnh Thảo M cho anh N, không ai được cản trở. Anh Huỳnh Ngọc N không được lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục Huỳnh Thảo M của chị Hồ Thị V. Con chung tên Huỳnh Tấn P, sinh ngày 06/9/2003 đã thành niên, tự lao động nuôi sống bản thân, không yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

3. Về tài sản chung và nợ chung: Chị Hồ Thị V và anh Huỳnh Ngọc N không yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

4. Về án phí sơ thẩm: Chị Hồ Thị V phải chịu 300.000 đồng án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm. Được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0011140 ngày 13/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Sóc Trăng như vậy chị Hồ Thị V đã nộp đủ án phí dân sự sơ thẩm; anh Huỳnh Ngọc N phải nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng).

5. Về quyền kháng cáo: Chị Hồ Thị V được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án, anh Huỳnh Ngọc N được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm.

6. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

46
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn số 04/2024/HNGĐ-ST

Số hiệu:04/2024/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 20/02/2024
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về