Bản án 81/2019/DS-ST ngày 21/11/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI

BẢN ÁN 81/2019/DS-ST NGÀY 21/11/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Thành xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 267/2019/TLST-DS ngày 25 tháng 9 năm 2019 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 116/2019/QĐST-DS ngày 18 tháng 10 năm 2019, quyết định hoãn phiên tòa số 508/2019/QĐST-DS ngày 04 tháng 11 năm 2019, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP V.

Địa chỉ: Số 89 L, phường L, quận Đ, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, số 96 Cao T, Phường A , Quận B, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đỗ Thành T – Chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty TNHH quản lý tài sản ngân hàng TMCP V kiêm Phó giám đốc khối pháp chế và kiểm soát tuân thủ, V hội sở.

(Văn bản ủy quyền số 11/2018/UQ-HĐQT ngày 02/3/2018) Ông Đỗ Thành T ủy quyền cho anh Phạm Thế Q - Chức vụ: Chuyên viên xử lý nợ hoặc anh Trần Văn N – Chức vụ: Chuyên viên xử lý nợ; Cùng địa chỉ liên lạc: Tầng 2, số 96 Cao T, Phường A, Quận B, thành phố Hồ Chí Minh.

(Văn bản ủy quyền số /2019/UQ-PLTCMNB ngày 09/7/2019)

- Bị đơn: Anh Đặng Quốc T, sinh năm 1994.

Địa chỉ: Tổ 2, ấp 5, xã L, huyện L, tỉnh Đ.

(Anh Q có mặt, anh N, anh T vắng mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN

 Theo đơn khởi kiện ngày 09 tháng 7 năm 2019 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn có anh Phạm Thế Q trình bày:

Ngân hàng TMCP V (gọi tắt là Ngân hàng V) - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã cấp tín dụng cho anh Đặng Quốc T, căn cứ vào hợp đồng giải ngân ngày 17/01/2017 (đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng ngày 22/12/2016), với số tiền vay 30.000.000 đồng, lãi suất 29%/năm, thời hạn vay 24 tháng, mục đích mua xe.

Quá trình thực hiện hợp đồng, anh Đặng Quốc T thanh toán cho Ngân hàng được 03 lần: Ngày 20/3/2017 thanh toán số tiền 1.677.000 đồng, ngày 15/5/2017 thanh toán số tiền 1.677.000 đồng và ngày 21/9/2017 thanh toán số tiền 3.334.000 đồng rồi ngưng không trả nữa. Anh T đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký, phía Ngân hàng V đã nhiều lần liên hệ và tạo điều kiện cho anh T thanh toán, nhưng anh T cố tình không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng. Nay Ngân hàng V yêu cầu anh T phải trả số tiền nợ gốc là 28.962.661 đồng, nợ lãi là 30.058.293 đồng, tổng cộng: 59.020.954 đồng và yêu cầu anh T phải trả lãi phát sinh theo hợp đồng đã ký cho đến khi thanh toán xong nợ.

Tòa án đã tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý vụ án, thông báo mở phiên họp và các quyết định của Tòa án nhưng anh T không đến Tòa án làm việc nên không có lời khai của anh T.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành: Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Nguyên đơn thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Điều 68, 70, 71, 234 Bộ luật tố tụng dân sự. Bị đơn vắng mặt không có lý do nên bị đơn không thực hiện đúng các Điều 68, 70, 72, 227 Bộ luật tố tụng dân sự.

Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng V đối với anh Đặng Quốc T về việc thanh toán số nợ tính đến ngày xét xử 21/11/2019 là 59.020.954 đồng, ngoài ra anh T còn phải chịu tiền lãi phát sinh theo hợp đồng từ ngày 22/11/2019 đến khi thanh toán hết nợ .

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Anh Đặng Quốc T đã được tống đạt hợp lệ đến lần thứ 2 vắng mặt tại phiên toà không có lý do nên căn cứ khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt anh T.

[2] Về thẩm quyền và quan hệ pháp luật: Theo biên bản xác minh ngày 09/10/2019 tại Công an xã L cung cấp: Anh Đặng Quốc T có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại ấp 5, xã Lo, huyện Long Thành nên thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Long Thành.

Bị đơn anh T ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng V nhưng sau đó không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng tín dụng đã ký, Ngân hàng V khởi kiện yêu cầu bị đơn phải thanh toán số tiền nợ gốc và lãi suất. Theo quy định tại Điều 4, Điều 98 Luật số 47/2010/QH12 Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 16/6/2010 thì cấp tín dụng là một trong những hoạt động của Ngân hàng thương mại nói chung nên quan hệ tranh chấp trong vụ án được xác định là “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”

[3] Về nội dung vụ án: Anh Đặng Quốc T ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng V để vay số tiền 30.000.000 đồng, lãi suất thỏa thuận 29%/năm, mục đích mua xe, theo thỏa thuận anh T có trách nhiệm trả chậm liên tiếp trong 24 tháng, hàng tháng trả 1.667.107 đồng cho đến khi thanh toán xong.

Thực hiện hợp đồng, anh T đã nhận đủ số tiền của Ngân hàng V, sau khi nhận tiền anh T thanh toán cho Ngân hàng V được 03 lần: Ngày 20/3/2017 thanh toán số tiền 1.677.000 đồng, ngày 15/5/2017 thanh toán số tiền 1.677.000 đồng và ngày 21/9/2017 thanh toán số tiền 3.334.000 đồng rồi ngưng không trả nữa là vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết. Do đó, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở chấp nhận, vì vậy, anh T phải có trách nhiệm trả tiền nợ gốc và lãi suất cho Ngân hàng V số tiền nợ gốc: 28.962.661 đồng; tiền lãi là: 30.058.293 đồng. Tổng cộng: 59.020.954 đồng (làm tròn: 59.021.000 đồng).

[4] Về án phí: Yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn anh Đặng Quốc phải chịu 2.951.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

[5] Ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên ghi nhận.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, 266 Bộ luật tố tụng dân sự.

Áp dụng Điều 159 Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 154, 466, 468, 688 Bộ luật dân sự năm 2015.

Căn cứ các Điều 4, 91, 95, 98 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.

Nghị quyết số 326/2016/UBNTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V (V).

Buộc anh Đặng Quốc T phải có trách nhiệm trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền nợ gốc: 28.962.661 đồng; tiền lãi: 30.058.293 đồng. Tổng cộng: 59.021.000 đồng (năm mươi chín triệu không trăm hai mươi mốt ngàn đồng).

2. Về án phí: Anh Đặng Quốc T phải chịu 2.951.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Hoàn trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.358.000đồng theo biên lai số 0002567 ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Thành.

Kể từ ngày 22/11/2019, anh Đặng Quốc T phải chịu thêm tiền lãi phát sinh tính trên số dư nợ gốc của hợp đồng tín dụng theo mức lãi suất đã thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong nợ gốc.

3. Ngân hàng thương mại cổ phần V được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Anh Đặng Quốc T được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


23
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 81/2019/DS-ST ngày 21/11/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:81/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Long Thành - Đồng Nai
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:21/11/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về