Bản án 16/2019/DSST ngày 21/08/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

BẢN ÁN 16/2019/DSST NGÀY 21/08/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 21/8/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 75/2019/TLST-DS ngày 05/4/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 21/2019/QĐXX-ST ngày 15/7/2019 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Ree Tower, số 9, đường Đoàn Văn B, phường 12, quận 4, thành phố H.

Đại diện theo pháp luật: Ông Lô Bằng G – Chủ tịch HĐTV.

Đại diện theo ủy quyền: Bà Phạm Thị Mỹ H – Chức vụ: Trưởng nhóm tố tụng, Phòng thu hồi nợ pháp lý, trung tâm thu hồi nợ.

Người được ủy quyền lại: Chị Lê Thị L, sinh năm 1995 (Có mặt).

Địa chỉ: Đường Lương Văn C, phường L, thành phố V, tỉnh V.

Bị đơn: Anh Đỗ Trường G, sinh năm 1979 (Vắng mặt).

Địa chỉ: Số 15D, xóm V, phường N thành phố B, tỉnh B.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện đề ngày 20/12/2018, bản tự khai và các tài liệu chứng cứ do nguyên đơn xuất trình đại diện nguyên đơn trình bày: Căn cứ vào đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng ngày 26/01/2015 của anh Đỗ Trường G, ngày 05/02/2015 đại diện Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V đã chấp nhận cho anh Đỗ Trường G vay số tiền 58.025.000đồng, mục đích sử dụng vốn vay để tiêu dùng, thời hạn vay 36 tháng, lãi suất vay 35%/năm hoặc 2,92%/tháng; Số tiền gốc và lãi thanh toán hàng tháng là 2.625.000đồng. Cùng ngày 05/02/2015 anh Giang đã được nhận số tiền vay 55.000.000đồng và 3.025.000 đồng phí bảo hiểm thông qua bưu cục của Việt Nam POST.

Quá trình vay, anh G đã thanh toán được 11 lần mỗi lần 2.625.000 đồng, tổng cộng là 29.175.000 đồng gồm 11.839.556 đồng gốc và 17.281.444 đồng tiền lãi. Từ 17/02/2016 đến nay anh G không thanh toán gì cả gốc và lãi. Tính đến ngày 05/02/2018 hết hạn hợp đồng vay anh G còn phải thanh toán cho Công ty tài chính số tiền 65.314.000 đồng gồm 46.131.444 đồng tiền gốc và 19.182.556 đồng tiền lãi. Đại diện Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V yêu cầu anh G phải trả số nợ 65.314.000 đồng.

Phía bị đơn là anh Đỗ Trường G đã được Tòa án tống đạt những thông báo, quyết định tố tụng nhưng không có văn bản ghi ý kiến gửi Tòa án cũng như không tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cân, công khai chứng cứ và hòa giải cũng như vắng mặt tại phiên tòa.

Tại phiên tòa: Chị H đại diện nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Chị H xác nhận số tiền anh G đã thanh toán được là 29.175.000 đồng. Chị yêu cầu anh G thanh toán số nợ tính đến ngày 05/02/2018 hết hạn hợp đồng là 65.314.000 đồng gồm 46.131.444 đồng tiền gốc và 19.182.556 đồng tiền lãi, không yêu cầu số tiền lãi từ khi hết hạn hợp đồng ngày xét xử sơ thẩm.

Anh Gvắng mặt tại phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B phát biểu về việc chấp hành và tuân thủ theo pháp luật tố tụng của thẩm phán, HĐXX và việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng và phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án.

Về tố tụng: Cả thẩm phán, HĐXX và đại diện nguyên đơn đều chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Bị đơn chưa chấp hành đầy đủ những qui định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Buộc anh Đỗ Trường G phải trả cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền 65.314.000 đồng gồm 46.131.444 đồng tiền gốc và 19.182.556 đồng tiền lãi.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về tố tụng: Ngày 20/12/2018 Ngân hàng đã làm đơn khởi kiện. Ngày 26/3/2019 Tòa án thành phố B đã nhận đơn khởi kiện và đã thụ lý vụ án ngày 05/4/2019. Như vậy là Tòa án thành phố B tuân thủ theo qui định lại điều 195 Bộ luật tố tụng dân sự.

Quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán đã ra thông báo số 75, ngày 10/6/2019 thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhưng phía anh G vắng mặt. Tòa đã phải hoãn phiên họp chuyển sang ngày 27/6/2019 nhưng anh G vẫn vắng mặt. Vì vậy, Tòa án phải tiến hành theo thủ tục chung và quyết định đưa vụ án ra xét xử. Phiên tòa lần thứ nhất ngày 08/8/2019 anh G vắng mặt và hôm nay G cũng vắng mặt nên Tòa án thành phố B căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật dân sự xét xử vắng mặt bị đơn là anh Đỗ Trường G trên cơ sở tài liệu chứng cứ do bên nguyên đơn cung cấp.

Về nội dung: Ngày 26/01/2015 anh Đỗ Trường G đã ký đơn xin vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng để vay của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền gốc 58.025.000 đồng; Mục đích sử dụng tiền vay tiêu dùng; Thời hạn vay là 36 tháng, lãi suất vay 35%/năm, số gốc và lãi được trả theo kỳ mỗi kỳ 2.625.000 đồng. Ngày 05/02/2015 Công ty tài chính đã giải ngân, anh G đã nhận số tiền vay 58.025.000 đồng.

Quá trình vay, anh G chỉ thanh toán được 11 lần từ tháng 03/2015 đến tháng 02/2016 đã thanh toán được tổng số 29.175.000 đồng gồm 11.839.556 đồng gốc và 17.281.444 đồng tiền lãi. Từ 17/02/2016 đến nay không thanh toán gì thêm. Như vậy, anh G đã liên tục vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận, cần buộc anh G phải trả cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền cụ thể như sau:

Số tiền gốc: Nguyên đơn yêu cầu thanh toán số gốc còn lại 46.131.444 đồng.

Về tiền lãi: Lãi suất hai bên thỏa thuận là 35%/năm, mức lãi suất này đã được hai bên thỏa thuận thống nhất. Bên vay anh G chấp nhận và đã thanh toán theo thỏa thuận. Đến nay do nhiều lần vi phạm nghĩa vụ thanh toán, Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V có yêu cầu Tòa án buộc anh G phải thanh toán số gốc và lãi còn lại theo hợp đồng đã ký. Vì vậy cần buộc anh G phải thanh toán số tiền lãi trong hạn như tính toán của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V, số tiền lãi phải thanh toán là 19.182.556 đồng .

Về án phí: Yêu cầu của Nguyên đơn được chấp nhận nên không phải chị án phí. Bị đơn phải chịu toán bộ án phí theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26; Điều 35; Điều 48; Điều 198; Điều 203; Điều 204; Điều 220; Điều 266 Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ các Điều 385, 398, 401, 463, 466 và 688 Bộ luật dân sự và Điều 91 và Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBNVQH14 ngày 30/12/2016 qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án;

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V đối với anh Đỗ Trường G.

Buộc anh Đỗ Trường G phải thanh toán cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền 65.314.000 đồng gồm 46.131.444 đồng tiền gốc và 19.182.556 đồng tiền lãi .

Trường hợp anh G chậm thanh toán, anh Giang tiếp tục phải chịu lãi đối với số tiền chậm thanh toán theo mức lãi suất thỏa thuận từ ngày xét xử sơ thẩm 09/8/2019.

Anh Đỗ Trường G phải chịu 3.265.700 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Trả lại Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền tạm ứng án phí 1.632.000 đồng tại biên lai thu số: AA/2018/0001733 ngày 01/4/2019 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố B Nguyên đơn có mặt có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt án xử vắng mặt.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

683
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 16/2019/DSST ngày 21/08/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:16/2019/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 21/08/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về