Bản án 69/2019/DS-ST ngày 20/08/2019 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO - TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 69/2019/DS-ST NGÀY 20/08/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Ngày 20 tháng 8 năm 2019, tại Toà án nhân dân thành phố Mỹ Tho xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 167/2019/TLST-DS ngày 09 tháng 5 năm 2019 về việc tranh chấp “Hợp đồng dịch vụ”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 79/2019/QĐXXST-DS ngày 27/6/2019 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Anh Phan Duy L, sinh năm 1975 (Có mặt).

Địa chỉ cư trú: Ấp T, xã T1, huyện C, tỉnh Tiền Giang.

2. Bị đơn: Chị Nguyễn Minh Hoàng H, sinh năm 1972 (Vắng mặt).

Địa chỉ cư trú: Số 15, Khu phố B, Phường M, thành phố M1, tỉnh Tiền Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Tại đơn khởi kiện, bản tự khai ngày 03/5/2019, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn là anh Phan Duy L đều trình bày: Vào ngày 22/11/2018, anh có gặp chị Nguyễn Minh Hoàng H để làm Hợp đồng dịch vụ pháp lý, yêu cầu chị H tham gia phiên tòa phúc thẩm bào chữa cho cháu anh là Hồ Phúc Thịnh về tội cố ý gây thương tích. Chị H đồng ý và thỏa thuận nhận số tiền 95.000.000 đồng. Chị H cam kết nếu không thực hiện đúng lời hứa, không tham gia phiên tòa phúc thẩm thì hoàn lại đủ số tiền đã nhận 95.000.000 đồng. Thế nhưng, chị H vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm ngày 04/4/2019. Anh Phan Duy L khởi kiện yêu cầu buộc chị Nguyễn Minh Hoàng H có nghĩa vụ hoàn trả cho anh số tiền 95.000.000 đồng.

- Bị đơn là chị Nguyễn Minh Hoàng H đã được tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng, nhưng chị Nguyễn Minh Hoàng H vẫn không cung cấp ý kiến đối với yêu cầu của anh Phan Duy L và chị Nguyễn Minh Hoàng H đều vắng mặt tất cả các lần Tòa án triệu tập.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Chị Nguyễn Minh Hoàng H đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai, nhưng vẫn vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt chị Nguyễn Minh Hoàng H.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, Hội đồng xét xử thấy rằng:

[2] Theo anh Phan Duy L thì Hợp đồng dịch vụ pháp lý ngày 22/11/2018 nêu trên giữa anh và chị Nguyễn Minh Hoàng H, thì anh chỉ ký và ghi tên Phan Duy L, còn lại là toàn bộ chữ viết tay trong Hợp đồng dịch vụ và mặt sau của Hợp đồng đều do chị H ghi; Hợp đồng ghi thù lao 50.000.000 đồng, nhưng thỏa thuận thêm 45.000.000 đồng, chị H đã nhận tổng cộng 95.000.000 đồng; Chị H cam kết nếu không thực hiện đúng như thỏa thuận, không tham gia phiên tòa phúc thẩm thì hoàn lại đủ số tiền đã nhận; Chị H đã vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm ngày 04/4/2019, sau đó anh có tìm và điện thoại để yêu cầu chị H hoàn trả lại tiền, nhưng không gặp được chị H và chị H cũng không nghe máy, nên anh Phan Duy L yêu cầu chị Nguyễn Minh Hoàng H có nghĩa vụ hoàn trả lại cho anh số tiền 95.000.000 đồng. Chị Nguyễn Minh Hoàng H thì không cung cấp ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của anh Phan Duy L.

[3] Theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý ngày 22/11/2018 giữa bên A Phan Duy L và bên B Luật sư Nguyễn Minh Hoàng H có nội dung: Bên A yêu cầu VPLS Nguyễn Minh Hoàng cử Luật sư bào chữa cho Hồ Phước Thịnh trong giai đoạn phúc thẩm do Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử, xin cho Thịnh được hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích. Bên B thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Luật sư, sử dụng các biện pháp phù hợp để bào chữa, bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp cho bên A; Thù lao 50.000.000 đồng, khi ký hợp đồng bên A đóng 20.000.000 đồng, ngày 29/11/2018 bên A đóng tiếp thù lao còn lại; Trường hợp đơn kháng cáo xin án treo của Thịnh không được chấp nhận, VPLS Hoàng và LS Hoàng H có trách nhiệm trả lại cho anh Phan Duy L toàn bộ tiền đã nhận. Mặt sau của hợp đồng dịch vụ này thể hiện: Ngày 24/11/2018, bên A đóng 30.000.000 đồng là đủ thù lao hợp đồng đã ký kết, người nhận ký Nguyễn Minh Hoàng H; ngày 27/11/2018 bên A đóng thêm 10.000.000 đồng, người nhận ký Nguyễn Minh Hoàng H; ngày 27/12/2018 bên A đóng bổ sung 20.000.000 đồng, ký Nguyễn Minh Hoàng H; ngày 10/3/2019 chị H nhận 10.000.000 đồng và 5.000.000 đồng do Thịnh chuyển khoản, ký Nguyễn Minh Hoàng H.

[4] Theo bản án hình sự phúc thẩm số 50/2019/HS-PT ngày 04/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xử bị cáo Hồ Phúc Thịnh 2 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Bản án này không thể hiện có Luật sư, chị Nguyễn Minh Hoàng H tham gia bào chữa cho bị cáo Hồ Phúc Thịnh.

[5] Như vậy, chị Nguyễn Minh Hoàng H đã nhận của anh Phan Duy L tổng cộng số tiền 95.000.000 đồng. Chị H không thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ nêu trên. Anh Phan Duy L yêu cầu chị Nguyễn Minh Hoàng H có nghĩa vụ trả lại cho anh Phan Duy L số tiền 95.000.000 đồng là có cơ sở. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Phan Duy L, buộc chị Nguyễn Minh Hoàng H có nghĩa vụ trả cho anh Phan Duy L số tiền 95.000.000 đồng.

[6] Về án phí: Anh Phan Duy L yêu cầu chị Nguyễn Minh Hoàng H trả số tiền 95.000.000 đồng, được Tòa án chấp nhận toàn bộ với số tiền 95.000.000 đồng, nên theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, thì chị Nguyễn Minh Hoàng H phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm với mức thu là 4.750.000 đồng (95.000.000 đồng x 5%).

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 513, Điều 514, Điều 515, Điều 516, Điều 517, Điều 518, Điều 519 Bộ luật dân sự; điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự; Khoản 2 Điều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử:

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Phan Duy L.

Buộc chị Nguyễn Minh Hoàng H có nghĩa vụ trả cho anh Phan Duy L số tiền 95.000.000 đồng (Chín mươi lăm triệu đồng).

- Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

- Về án phí: Chị Nguyễn Minh Hoàng H phải chịu 4.750.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Hoàn lại cho anh Phan Duy L số tiền 2.375.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp, theo biên lai thu số 0014225 ngày 09/5/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho.

- Anh Phan Duy L được quyền làm đơn kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Chị Nguyễn Minh Hoàng H vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.


127
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 69/2019/DS-ST ngày 20/08/2019 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Số hiệu:69/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:20/08/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về