Bản án 50/2018/DS-ST ngày 29/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 50/2018/DS-ST NGÀY 29/11/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tiến hành công khai xét xử vụ án dân sự thụ lý số 165/2018/TLST-DS ngày 22/8/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 73/2018/QĐST - DS ngày 02/11/2018 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP V

Trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà R, số 9 đường Đ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền là ông Huỳnh Phan Q – Sinh năm: 1995 và/hoặc bà Phạm Thị T – Sinh năm: 1995 - Trú tại: Số 353 N, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng theo Văn bản ủy quyền số 3624/UQTA –VH18 ngày 25/7/2018. Ông Huỳnh Phan Q có mặt.

2. Bị đơn: Ông Trần Viết Anh T – Sinh năm 1966 – Địa chỉ cư trú: Số 319/32 đường T, tổ 24 phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt không lý do.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 03/8/2018, bản tự khai tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Huỳnh Phan Q trình bày:

Vào ngày 05/8/2015 Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP V và ông Trần Viết Anh T có ký hợp đồng tín dụng số 20150805 – 142004 - 0010 để cho ông T vay số tiền là 22.741.000đ ( Hai mươi hai triệu bảy trăm bốn mươi mốt ngàn đồng) lãi suất là 2,91%/tháng, mục đích vay tiêu dùng cá nhân, theo thỏa thuận tại hợp đồng ông Trần Viết Anh T có trách nhiệm thanh toán cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP V số tiền là 34.430.000đ gồm tiền gốc và lãi, thời hạn trả trong vòng 30 tháng, 29 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền là 1.148.000đ, tháng cuối cùng trả 1.138.000đ. Bắt đầu thực hiện từ ngày 07/9/2015.

Ông T đã trả được 03 kỳ với số tiền là 3.444.000đ. Kể từ ngày 20/1/2016 đến nay ông T không thanh toán thêm bất cứ khoản nào dù Công ty đã nhiều lần yêu cầu ông T phải thanh toán số tiền nợ còn lại. Ông T còn nợ số tiền là 30.986.000đ ( Ba mươi triệu chín trăm tám mươi sáu ngàn đồng y) trong đó gốc là 21.244.014đ và tiền lãi đến ngày 07/2/2018 là 9.741.986đ.

Tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền nguyên đơn rút yêu cầu buộc ông T phải trả lãi chậm thanh toán và không yêu cầu ông T phải thanh toán tiền lãi sau ngày 07/2/2018.

Nay Công ty yêu cầu ông T phải trả số tiền còn nợ là 30.986.000đ ( Ba mươi triệu chín trăm tám mươi sáu ngàn đồng y) trong đó gốc là 21.244.014đ và tiền lãi là 9.741.986đ.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Toà án đã tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý vụ án, các thông báo về phiên họp và hoà giải cho bị đơn là ông Trần Viết Anh T nhưng ông T đều vắng mặt không lý do nên Toà án không thể tiến hành hoà giải cho các bên đương sự được.

Tại phiên tòa, bị đơn ông Trần Viết Anh T vắng mặt lần thứ hai không có lý do.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh luận tại phiên tòa và những tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Tòa án đã tống đạt hơp lệ giấy triệu tập, quyết định đưa vụ án ra xét xử, và quyết định hoãn phiên tòa cho ông Trần Viết Anh T nhưng ông T vẫn vắng mặt không lý do. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt ông Trần Viết Anh T.

[2] Về nội dung tranh chấp: Xét yêu cầu buộc ông Trần Viết Anh T phải thanh toán số tiền còn nợ là 30.986.000đ ( Ba mươi triệu chín trăm tám mươi sáu ngàn đồng y) trong đó gốc là 21.244.014đ và tiền lãi là 9.741.986đ của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP V thì thấy:

[2.1] Ngày 05/8/2015 Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP V đã phê duyệt cho ông Trần Viết Anh T vay số tiền là 22.741.000đ ( Hai mươi hai triệu bảy trăm bốn mươi mốt ngàn đồng) theo hợp đồng tín dụng số 20150805 – 142004 – 0010 với lãi suất là 2,91%/tháng, mục đích vay tiêu dùng cá nhân, theo thỏa thuận tại hợp đồng ông Trần Viết Anh T có trách nhiệm thanh toán cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP V số tiền là 34.430.000đ gồm tiền gốc và lãi, thời hạn trả trong vòng 30 tháng, 29 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền là 1.148.000đ, tháng cuối cùng trả 1.138.000đ. Bắt đầu thực hiện từ ngày 07/9/2015.

[2.2] Xét trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Trần Viết Anh T đã nhận đủ số tiền vay. Tuy nhiên, ông T lại không thực hiện nghĩa vụ trả nợ của mình, mà chỉ trả được 03 kỳ với số tiền là 3.444.000đ và ông T còn nợ lại số tiền là 30.986.000đ ( Ba mươi triệu chín trăm tám mươi sáu ngàn đồng y) trong đó gốc là 21.244.014đ và tiền lãi là 9.741.986đ [2.3] Nêm, Công ty không có nghĩa vụ phải chứng minh các tình tiết, sự kiện mà Công ty đã đưa ra cho yêu cầu khởi kiện buộc ông Trần Viết Anh T phải thanh toán số nợ trên theo quy định Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Vì vậy, HĐXX chấp nhận yêu cầu buộc ông Trần Viết Anh T phải thanh toán số tiền nợ là 30.986.000đ ( Ba mươi triệu chín trăm tám mươi sáu ngàn đồng y) trong đó gốc là 21.244.014đ và tiền lãi là 9.741.986đ cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP V là có cơ sở được quy định tại Điều 463, Điều 466 Bộ luật dân sự và khoản 2 Điều 91 Luật tín dụng.

Công ty không yêu cầu ông T phải tiếp tục trả lãi nên HĐXX không đề cập đến.

[3] Theo quy định tại Điều 26 Nghị quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bị đơn là ông Trần Viết Anh T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm Vì các lẽ trên quyết định.

QUYẾT ĐỊNH

- Áp dụng các Điều 463 và Điều 466 của Bộ luật dân sự.

- Áp dụng khoản 2 Điều 91 Luật tín dụng 2010

- Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 235 và 273 Bộ luật tố tụng dân sự

- Áp dụng Điều 26 Nghị quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP V đối với ông Trần Viết Anh T.

Buộc ông Trần Viết Anh T phải trả cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP V số tiền là 30.986.000đ ( Ba mươi triệu chín trăm tám mươi sáu ngàn đồng y) trong đó gốc là 21.244.014đ và tiền lãi là 9.741.986đ.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án mà người phải thi hành án không thi hành, thì phải trả lãi theo mức lãi suất thỏa thuận của các bên nhưng không vượt quá mức lãi suất theo quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự, nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự tương ứng số tiền chậm thi hành án tại thời điểm thanh toán.

2. Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Trần Viết Anh T phải chịu là 1.549.300đ ( Một triệu năm trăm bốn mươi chín ngàn ba trăm đồng y).

Hoàn trả cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP V số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 774.650 theo biên lai số 003664 ngày 17/8/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu- TP Đà Nẵng.

Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ nhận được hoặc niêm yết trích sao bản án Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6,7,9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

246
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 50/2018/DS-ST ngày 29/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:50/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Hải Châu - Đà Nẵng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 29/11/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về