Bản án 50/2017/DS-ST ngày 08/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN- TP. ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 50/2017/DS-ST NGÀY 08/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 08 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 19/TLST- DS ngày 03 tháng 4 năm 2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 15/2017/QĐXX-ST ngày 03 tháng 8 năm 2017, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng V.

Địa chỉ: Tầng 1-7, Tòa nhà A, phố B, phường C, quận D, Thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D1- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị- Ngân hàng V. Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thu Q- Chức vụ: Nhân viên, theo Văn bản ủy quyền số 06/2017/UQ- CT ngày 08/02/2017 của ông Ngô Chí D1 và Văn bản ủy quyền số 1566/2017/UQ-GĐK-TDTD ngày 16/3/2017 của ông Lê Hiền T1 - Có mặt.

2. Bị đơn: Bà Lê Thị Thùy T. Sinh năm: 1989

Địa chỉ: Đường M, quận N, TP. Đà Nẵng- Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 16/3/2017, bản tự khai cũng như tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền cho nguyên đơn Ngân hàng V trình bày:

Ngày 01/8/2014, bà Lê Thị Thùy T có ký hợp đồng tín dụng số 20140729-142003-0033 với Ngân hàng V để vay số tiền 18.900.000  đồng  với  lãi  suất 3,75%/tháng để tiêu dùng cá nhân, thời hạn vay 24 tháng. Theo thỏa thuận tại hợp đồng bà T có trách nhiệm thanh toán số tiền 28.981.000 đồng (gồm gốc là 18.900.000 đồng và lãi là 10.081.000 đồng) trả chậm trong 24 tháng như sau, 23 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 1.209.000 đồng, tháng cuối cùng trả 1.174.000 đồng. Kỳ thanh toán đầu tiên bắt đầu từ ngày 01/9/2014, thanh toán vào ngày 01 hàng tháng.

Thực hiện hợp đồng, bà T đã nhận đủ số tiền vay và thanh toán cho Ngân hàng 06 lần với số tiền 7.945.000 đồng, trong đó nợ gốc đã trả: 3.403.259 đồng, tiền lãi đã trả là: 4.541.741 đồng. Kể từ ngày 30/7/2015, Bà T đã không thanh toán thêm bất kì khoản nào, dù Ngân hàng đã dùng nhiều biện pháp nhắc nhở.

Nay để bảo đảm quyền lợi cho Ngân hàng V yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Lê Thị Thùy T phải thanh toán một lần toàn bộ khoản nợ gốc và lãi là: 21.036.000 đồng (trong đó, nợ gốc là 15.496.741 đồng và tiền lãi Ngân hàng chỉ tính đến ngày 16/3/2017 là 5.539.259 đồng).

Bị đơn bà Lê Thị Thùy T đã được Tòa án tiến hành tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý vụ án, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải để bà T trình bày ý kiến, cung cấp các chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, nhưng bà T vẫn vắng mặt nên tòa án không có lời khai.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Theo đơn khởi kiện của Ngân hàng V nộp tại Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng và Tòa án đã thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền được quy định tại Điều 26; Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Tại phiên tòa bị đơn bà Lê Thị Thùy T vắng mặt không có lý do. Xét thấy trong qúa trình giải quyết vụ án, Tòa án đã thực hiện việc tống đạt các văn bản tố tụng của Tòa án cho bà T đầy đủ. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bị đơn sự theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung vụ án: Do có nhu cầu tiêu dùng cá nhân nên vào ngày 01/8/2014, bà Lê Thị Thùy T và Ngân hàng V có ký hợp đồng tín dụng số 20140729-142003-0033 vay số tiền 18.900.000 đồng, với lãi suất 3,75%/tháng, thời hạn vay 24 tháng, mục đích để tiêu dùng cá nhân.

Theo thỏa thuận tại hợp đồng, bà Lê Thị Thùy T có trách nhiệm thanh toán số tiền 28.981.000 đồng (gồm gốc là 18.900.000 đồng và lãi là 10.081.000 đồng), trả chậm trong 24 tháng; trong đó 23 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 1.209.000 đồng, tháng cuối cùng trả 1,174,000 đồng. Thanh toán vào ngày 01 hàng tháng, bắt đầu từ ngày 01/9/2014.

Sau khi thực hiện hợp đồng Ngân hàng V đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bà T nhưng bà T vẫn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ mà đã vi phạm các cam kết về kỳ hạn trả nợ cho Ngân hàng V.

Trong quá trình vay bà T đã trả được cho Ngân hàng V 06 lần với số tiền 7.945.000 đồng (trong đó nợ gốc đã trả: 3.403.259 đồng, tiền lãi đã trả là: 4.541.741 đồng)

Kể từ ngày 30/7/2015, cho đến nay bà Lê Thị Thùy T không thanh toán thêm bất kỳ khoản nào cho Ngân hàng, hiện nay bà Tcòn nợ Ngân hàng V là 21.036.000 đồng.

Tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn yêu cầu bà Lê Thị Thùy T phải trả số tiền nợ 21.036.000 đồng (trong đó, nợ gốc là 15.496.741 đồng và tiền lãi tính đến ngày 16/3/2017 là 5.539.259 đồng), và không yêu cầu tính tiền lãi phát sinh.

Xét thấy, việc bà T đã vi phạm cam kết trả nợ đối với Ngân hàng V nên đã gây thiệt hại cho Ngân hàng. Vì vậy, việc Ngân hàng V yêu cầu bà T trả nợ là hoàn toàn chính đáng và phù hợp, xét nên chấp nhận.

Đối với lãi suất do các bên đương sự thỏa thuận là 5%tháng, đây là sự tự nguyện thỏa thuận của bên vay và bên cho vay phù hợp với quy định tại Điều 1 Thông tư số 12/2010/TT-NHNN, ngày 14/4/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận nên không đề cập đến.

[3] Căn cứ vào hợp đồng tín dụng số 20140729-142003-0033 ngày 09/6/2015, căn cứ vào các Điều 463, 466, 468, 470 Bộ luật dân sự. Hội đồng xét xử thấy cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm bị đơn phải chịu theo giá ngạch 5% của số tiền phải trả.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 463, 466, 468, 470 Bộ luật dân sự. Điều 147; khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự. Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí tòa án.

Chấp nhận đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng của Ngân hàng V đối với bà Lê Thị Thùy T.

Tuyên xử: Buộc bà Lê Thị Thùy T phải trả cho Ngân hàng V tổng số tiền nợ là 21.036.000 đồng (trong đó, nợ gốc là 15.496.741 đồng và tiền lãi tính đến ngày 16/3/2017 là 5.539.259 đồng).

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm (ngày 09/9/2017) bà Lê Thị Thùy T còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc.

Án phí dân sự sơ thẩm: 1.051.800 đồng, bà Lê Thị Thùy T phải chịu.

Hoàn trả cho Ngân hàng V số tiền tạm ứng án phí đã nộp 525.000 đồng theo biên lai thu số 0004248 ngày 27/3/2017, tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

295
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 50/2017/DS-ST ngày 08/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:50/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 08/09/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về