Bản án 49/2018/DS-ST ngày 29/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 49/2018/DS-ST NGÀY 29/11/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 191/2018/TLST-DS ngày 17 tháng 9 năm 2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 71/2018/QĐXXST-DS ngày 30 tháng 10 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa 43/2018/QĐST-DS ngày 15 tháng 11 năm 2018 giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần V – Địa chỉ: Đường B, phường M, quận Y, thành phố Hồ Chí Minh - Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Phạm Thị Phương A - Địa chỉ: Đường T, phường H, quận N, thành phố Đà Nẵng. (Văn bản ủy quyền số 3779/UQTA- VH.18 ngày 31/7/2018). Có mặt.

* Bị đơn: Ông Nguyễn Văn X – Sinh năm 19xx – Địa chỉ: Đường L, phường P, quận C, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt không có lý do.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Tại đơn khởi kiện ngày 31/7/2018, trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, nguyên đơn là Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần V trình bày:

Vào ngày 21/6/2016, ông Nguyễn Văn X có ký Đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20160624-500000-4029 với Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần V (viết tắt là Công ty Tài chính). Theo thỏa thuận trong hợp đồng, Công ty Tài chính cho ông X vay số tiền 30.595.000 đồng (trong đó khoản vay tiêu dùng là 29.000.000 đồng và phí bảo hiểm là 1.595.000 đồng) với lãi suất thỏa thuận 3.75%/tháng để tiêu dùng cá nhân; ông X có trách nhiệm thanh toán số tiền 47.286.000đ (gồm cả gốc và lãi) trong vòng 24 tháng, 23 tháng đầu mỗi tháng trả 1.956.000 đồng, tháng cuối cùng trả 2.298.000 đồng, thời gian trả bắt đầu từ ngày 01/8/2016.

Thực hiện hợp đồng, ông X đã nhận đủ số tiền 30.595.000 đồng và thanh toán cho Công ty Tài chính 04 lần với tổng số tiền đã trả 7.824.000đ, trong đó nợ gốc là 3.250.456 đồng và tiền lãi là 4.573.544 đồng. Kể từ ngày 21/11/2016 đến nay, ông X không thanh toán thêm bất cứ khoản nào dù Công ty đã dùng nhiều biện pháp nhắc nhở. Đến nay thời hạn vay đã hết. Do ông X vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần V khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Nguyễn Văn X trả một lần cho Công ty tổng số tiền là 39.462.000 đồng, trong đó nợ gốc 27.344.544 đồng và tiền lãi là 12.117.456 đồng.

* Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã nhiều lần triệu tập ông Nguyễn Văn X tham gia tố tụng để giải quyết vụ án nhưng ông Nguyễn Văn X vắng mặt không có lý do và không gửi văn bản trình bày ý kiến nên không thể hiện ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu phát biểu quan điểm:

- Về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của nguyên đơn kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án đảm bảo đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Riêng ông Nguyễn Văn X đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng đều vắng mặt.

- Về nội dung: Đề nghị Tòa án nhân dân quận Hải Châu căn cứ các điều 463, 466 của Bộ luật Dân sự chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần V đối với ông Nguyễn Văn X, buộc ông Nguyễn Văn X trả cho Công ty số tiền gốc và lãi như yêu cầu.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

 [1] Về thủ tục tố tụng:

- Thẩm quyền giải quyết vụ án: Nơi cư trú của ông Nguyễn Văn X tại Đường L, phường P, quận C, thành phố Đà Nẵng nên vụ án do Tòa án nhân quận Hải Châu (Tòa án nơi bị đơn cư trú) thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Bị đơn là ông Nguyễn Văn X đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai để tham gia phiên tòa nhưng vẫn vắng mặt không có lý do nên Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt ông Nguyễn Văn X là phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

 [2] Về nội dung tranh chấp:

[2.1] Xét Đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20160624-500000-4029 ngày 21/6/2016: Hợp đồng tín dụng giữa hai bên thỏa mãn các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định tại các điều 117, 119, 398 của Bộ luật Dân sự năm 2015và quy định tại Điều 91 của Luật Các tổ chức tín dụng nên có hiệu lực đối với các bên tham gia giao dịch.

[2.2] Xét yêu cầu khởi kiện của Công ty về việc yêu cầu ông Nguyễn Văn X phải thanh toán số tiền nợ gốc và lãi phát sinh theo Đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20160624-500000-4029 ngày 21/6/2016:

Theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng, Công ty đã cho ông Nguyễn Văn X vay số tiền là 30.595.000đ đồng với lãi suất thỏa thuận 3.75%/tháng để tiêu dùng cá nhân, ông X có trách nhiệm thanh toán số tiền 47.286.000đ (gồm cả gốc và lãi) trong vòng 24 tháng, bắt đầu từ ngày 01/8/2016. Như vậy, đây là hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi, trả dần trong thời hạn 24 tháng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông X mới thanh toán cho Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần V 04 lần với tổng số tiền là 7.824.000đ. Kể từ ngày 21/11/2016 đến nay, ông Nguyễn Văn X không thanh toán thêmbất cứ khoản nào dù Công ty đã dùng nhiều biện pháp nhắc nhở. Như vậy, ông NguyễnVăn X đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng. Đến nay kỳ hạn24 tháng đã hết. Do đó, Tòa án căn cứ các điều 463, 466 của Bộ luật Dân sự năm 2015 chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc ông Nguyễn Văn X phải thanh toán cho Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần V số tiền là 39.462.000 đồng, trong đó nợ gốc 27.344.544 đồng và tiền lãi là12.117.456 đồng là có cơ sở.

[3] Về án phí: Do toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn là ông Nguyễn Văn X phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 1.973.100 đồng. Hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí cho Công ty.

[4] Về pháp luật nội dung được áp dụng để giải quyết vụ án: Giao dịch dân sự giữa các bên được xác lập tại thời điểm Bộ luật Dân sự năm 2005 có hiệu lực; xét giao dịch dân sự giữa các bên chưa được thực hiện xong, nội dung và hình thức của giao dịch phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 nên áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015 để giải quyết vụ án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ vào các điều 117, 119, 398, 463, 466, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; căn cứ Điều 91 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi bổ sung năm 2017);

- Căn cứ vào Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần V đối với ông Nguyễn Văn X.

Xử:

1. Buộc ông Nguyễn Văn X phải trả cho Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần V tổng số tiền là 39.462.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi hai nghìn đồng), trong đó nợ gốc là 27.344.544 đồng và tiền lãi là 12.117.456 đồng.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Về án phí:

- Án phí dân sự sơ thẩm là 1.973.100 đồng ông Nguyễn Văn X phải chịu.

- Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần V không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả cho Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần V số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 986.550 đồng theo biên lai thu số 0006516 ngày 17/9/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu.

3. Về quyền kháng cáo: Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần V có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ông Nguyễn Văn X vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.


96
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về