Bản án 44/2018/DS-ST ngày 17/10/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

BẢN ÁN 44/2018/DS-ST NGÀY 17/10/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 17 tháng 10 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 149/2018/TLST- DS ngày 09 tháng 7 năm 2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 68/2018/QĐXXST-DS ngày 07 tháng 9 năm 2018 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt NamThịnh V.

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà R, số 9, đường Đoàn Văn B, Phường X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Vi Văn Ch, sinh năm 1993.

Địa chỉ: Nguyễn Huy T, phường Đa Kao, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh, là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn. (Văn bản ủy quyền số 6783/UQTA-VH.18 ngày 19/4/2018). (Có mặt)

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Công Đ, sinh năm 1979.

Địa chỉ: Tổ 12, khu K, thị trấn L, huyện L, tỉnh Đồng Nai. (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo đơn khởi kiện ngày 19/4/2018 và quá trình tham gia tố tụng người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt NamThịnh V do ông Vi Văn Ch trình bày:

Ngày 12/7/2016, Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt NamThịnh V (viết tắt là VPB FC) có ký Hợp đồng tín dụng số 20160714-500000-4677 cho ông Nguyễn Công Đ vay số tiền 29.540.000 đồng, lãi suất thỏa thuận là 2,92%/tháng, mục đích vay vốn để tiêu dùng, thời hạn vay là 24 tháng, ông Đ phải có trách nhiệm trả nợ gốc và lãi cho VPB FC tổng số tiền là 41.484.000 đồng bao gồm cả gốc và lãi, thời hạn trả trong vòng 24 tháng, mỗi tháng ông Đ sẽ phải trả số tiền gốc và lãi là 1.729.000 đồng, tháng cuối cùng là 1.717.000 đồng, thời gian thanh toán tính từ ngày 18/8/2016. Quá trình thực hiện hợp đồng, ông Đ đã thanh toán cho VPB FC 03 lần tổng số tiền là 5.187.000 đồng. Kể từ ngày 05/11/2016 cho đến nay ông Đ không thanh toán cho VPB FC bất cứ khoản tiền nào.

Nay VPB FC yêu cầu ông Đ phải thanh toán cho VPB FC số tiền nợ gốc 26.861.115 đồng, lãi 9.435.885 đồng, tổng cộng 36.297.000 đồng và trả lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử cho đến khi thi hành xong toàn bộ khoản nợ trên.

* Quá trình tham gia tố tụng ông Nguyễn Công Đ, không đến Tòa án để làm việc và cũng không có ý kiến phản hồi.

* Tại phiên tòa Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án là đúng pháp luật.Riêng bị đơn ông Nguyễn Công Đ không thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Xét thấy, việc ông Nguyễn Công Đ ký hợp đồng tín dụng và nhận tiền của Ngân hàng VPB FC là theo lời trình bày của phía ngân hàng, ngoài ra không còn căn cứ nào khác để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của phía ngân hàng. Phía ngân hàng không chứng minh được chữ ký, chữ viết trong Hợp đồng tín dụng là của ông Nguyễn Công Đ nên đề nghị Hội đồng xét xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn do không chứng minh được cho yêu cầu khởi kiện của mình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về thủ tục tố tụng: Ông Nguyễn Công Đ đã được Tòa án triệu tập hợp lệ để tham gia tố tụng nhưng vắng mặt không có lý do. Căn cứ Điều 227, 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành đưa vụ án ra xét xử vắng mặt ôngĐ.

[2] Về nội dung: Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Nguyễn Công Đ không đến Tòa án để làm việc cũng không có văn bản phản hồi về yêu cầu khởi kiện của VPB FC. Căn cứ các tài liệu chứng cứ do VPB FC cung cấp đã có đủ cơ sở để xác định ngày 12/7/2016 ông Nguyễn Công Đ có vay của VPB FC số tiền gốc là 29.540.000 đồng, lãi suất thỏa thuận là 2,92%/tháng, ông Đ phải có trách nhiệm trả nợ gốc và lãi cho VPB FC tổng số tiền là 41.484.000 đồng bao gồm cả gốc và lãi. Quá trình thực hiện hợp đồng, ông Đ đã thanh toán cho VPB FC 03 lần số tiền là 5.187.000 đồng. Kể từ ngày 05/11/2016 cho đến nay ông Đ không thanh toán cho VPB FC bất cứ khoản tiền nào.

[3] Hội đồng xét xử nhận thấy: Tại Hợp đồng tín dụng ngày 12/7/2016 và phần phê duyệt của VPB FC ngày 18/7/2016, thì hàng tháng ông Đ phải trả cho VPB FC số tiền gốc và lãi là 1.729.000 đồng nhưng từ ngày 05/11/2016 cho đến nay ông Đ không trả tiền cho VPBFC theo thỏa thuận là vi phạm hợp đồng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 474 của Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ khi đến hạn…”.

Như vậy, từ ngày 05/11/2016 đến nay ông Đ không trả nợ cho VPB FC là vi phạm hợp đồng mà hai bên đã ký.Từ những nhận định trên, chấp nhận yêu cầu của VPB FC, buộc ông Nguyễn Công Đ phải trả cho VPB FC số tiền gốc lãi 26.861.115 đồng, lãi 9.435.885 đồng, tổng cộng 36.297.000 đồng.

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Đ phải chịu 1.814.850 đồng.

Hoàn trả lại cho VPB FC tiền tạm ứng án phí đã nộp là 907.000 đồng tại biên lai số 002470 ngày 03/7/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Thành.

[4] Về ý kiến của Viện kiểm sát: Nhận thấy sau khi thụ lý, Tòa án đã gửi thông báo thụ lý vụ án kèm theo các tài liệu chứng cứ, đơn khởi kiện cho ông Nguyễn Công Đ.Tòa án cũng đã triệu tập ông Đ để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải đồng thời đã Thông báo kết quả phiên họp cho ông Đ nhưng ông Đ vẫn vắng và không có ý kiến về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tại khoản 4 điều 91 của Bộ luật Tố tụng dân sự quy định: “Đương sự có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ để chứng minh mà không đưa ra được chứng cứ hoặc không đưa ra đủ chứng cứ thì Tòa án giải quyết vụ việc dân sự theo những chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ việc”. Như vậy, ông Đ đã từ bỏ các quyền được pháp luật quy định nên ý kiến của đại diện Viện kiểm sát không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 227, 228, 266 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 471, 474 của Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt NamThịnh V.

Buộc ông Nguyễn Công Đ phải trả cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt NamThịnh V số tiền gốc 26.861.115 đồng, tiền lãi 9.435.885 đồng, tổng cộng 36.297.000 đồng (ba mươi sáu triệu hai trăm chín mươi bảy nghìn đồng).

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, ông Nguyễn Công Đ còn phải trả tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng mà hai bên đã ký cho đến khi thi hành xong toàn bộ khoản nợ trên.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Nguyễn Công Đ phải chịu 1.814.850 đồng (một triệu tám trăm mười bốn nghìn tám trăm năm mươi đồng).

Hoàn trả lại cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt NamThịnh V tiền tạm ứng án phí đã nộp là 907.000 (chín trăm lẻ bảy nghìn) đồng tại biên lai số 002470 ngày 03/7/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Thành.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

3. Đương sự có mặt được quyền làm đơn kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng đương sự vắng mặt được làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.


85
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 44/2018/DS-ST ngày 17/10/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:44/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Long Thành - Đồng Nai
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 17/10/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về