Bản án 42/2019/HNGĐ-ST ngày 14/06/2019 về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

BẢN ÁN 42/2019/HNGĐ-ST NGÀY 14/06/2019 VỀ TRANH CHẤP THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

Ngày 14 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 57/2019/TLST-HNGĐ ngày 19 tháng 02 năm 2019 về việc "Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn" theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 27/5/2019 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Chị Trần Thị X, sinh năm 1994 (Có mặt)

Địa chỉ: Thôn M, xã N, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Bị đơn: Anh Nguyễn Bá T, sinh năm 1994 (Có mặt)

Địa chỉ: Thôn H, xã G, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện đề ngày 11/02/2019 và những lời khai tiếp theo nguyên đơn chị Trần Thị X trình bày:

Tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 287/2018/QĐST-TTLH ngày 11/12/2018 của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn đã công nhận chị và anh Nguyễn Bá T được ly hôn. Ngoài ra quyết định này còn giao anh Nguyễn Bá T là người trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục hai con chung là Nguyễn Thị Phương A, sinh ngày 26/01/2014 và Nguyễn Bá Tùng A, sinh ngày 15/01/2016. Sau khi ly hôn chị thấy các con ở với anh Tâm không được chăm sóc đầy đủ, anh T không quan tâm, để ý gì đến các con để cho các cháu có cuộc sống khó khăn, ngoài ra anh T còn gây cản trở đối với chị trong việc thăm nom con chung. Nay chị yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con, cụ thể chị yêu cầu là người trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con chung Nguyễn Thị Phương A, sinh ngày 26/01/2014. Anh Nguyễn Bá T vẫn là người trực tiếp nuôi con Nguyễn Bá Tùng A, sinh ngày 15/01/2016. Như vậy sẽ đảm bảo cuộc sống của các cháu phát triển bình thường cùng các bạn đồng trang lứa, đồng thời cũng giảm bớt gánh nặng cho anh T khi phải nuôi cả hai người con.

- Về khoản tiền cấp dưỡng nuôi con: Do mỗi người nuôi một con nên không bên nào phải cấp dưỡng cho bên nào.

- Về án phí: Chị Trần Thị X xin chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm.

Tại biên bản lấy lời khai ngày 26/02/2019 bị đơn anh Nguyễn Bá T trình bày: Tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuân của các đương sự số 287/2018/QĐST-TTLH ngày 11/12/2018 của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã giải quyết cho anh và chị Trần Thị X được ly hôn. Về con chung anh là người trực tiếp nuôi hai con là Nguyễn Thị Phương A, sinh ngày 26/01/2014 và Nguyễn Bá Tùng A, sinh ngày 15/01/2016. Sau khi ly hôn, các con ở với anh vẫn khỏe mạnh, phát triển bình thường, không bị thiếu thốn gì cả. Mọi việc đóng góp nuôi con đều do một mình anh đảm nhận, chị Xoan không chu cấp một khoản tiền nào để anh nuôi con cả. Nay chị Xoan yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con thì quan điểm của anh là không đồng ý với yêu cầu của chị Xoan.

Tại phiên tòa hôm nay:

Nguyên đơn chị Trần Thị Xoan trình bày: Chị vẫn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 26/01/2014 từ anh Nguyễn Bá Tâm sang cho chị. Anh Nguyễn Bá Tâm vẫn là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con Nguyễn Bá Tùng Anh, sinh ngày 15/01/2016.

Bị đơn anh Nguyễn Bá Tâm: Anh không đồng ý để chị Trần Thị Xoan nuôi con Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 26/01/2014, vì anh có đủ các điều kiện để được nuôi cả hai con, mặt khác anh muốn các con có cả chị và em để các cháu vui vẻ. Về án phí nhất trí để chị Trần Thị Xoan chịu cả tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Về vấn đề cấp dưỡng: Chị Xoan và anh Tâm không yêu cầu Tòa án xem xét, giải quyết.

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về thủ tục tố tụng của Tòa án trong quá trình thụ lý cũng như giải quyết vụ án và sự chấp hành pháp luật của các đương sự đều tuân thủ các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 28; Điều 35; Điều 271; Điều 273; Điều 280 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 81; Điều 82; Điều 83 và Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, xử:

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Trần Thị Xoan: Giao chị Trần Thị Xoan là người trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con chung Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 26/01/2014. Giao cho anh Nguyễn Bá Tâm là người trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con chung Nguyễn Bá Tùng Anh, sinh ngày 15/01/2016.

- Về vấn đề cấp dưỡng nuôi con, về tài sản, công nợ chung: Do các đương sự không yêu cầu nên không đặt ra giải quyết.

- Về án phí: Áp dụng Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

- Chấp nhận sự thỏa thuận: Chị Trần Thị Xoan phải chịu 300.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về trình tự, thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn đã thụ lý, giải quyết vụ án theo đúng trình tự thủ tục tố tụng dân sự, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của đương sự.

[2] Về thẩm quyền giải quyết: Đơn khởi kiện của chị Trần Thị Xoan cùng các tài liệu nộp theo đơn là hợp lệ, đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về hình thức, nội dung đơn khởi kiện. Đây là tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn theo khoản 3 Điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn.

[3] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Chị Trần Thị Xoan và anh Nguyễn Bá Tâm kết hôn với nhau vào năm 2013 và đã có với nhau hai con chung là Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 26/01/2014 và Nguyễn Bá Tùng Anh, sinh ngày 15/01/2016. Do cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn nên chị Xoan – anh Tâm đã yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn giải quyết cho ly hôn. Tại Quyết định số 287/2018/QĐST-TTLH ngày 11/12/2018 của TAND huyện Lục Ngạn đã công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Trần Thị Xoan và anh Nguyễn Bá Tâm, đồng thời giao cho anh Nguyễn Bá Tâm là người trực tiếp trông nom, nuôi dưỡng và giáo dục đối với hai con chung là Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 26/01/2014 và Nguyễn Bá Tùng Anh, sinh ngày 15/01/2016. Các vấn đề về cấp dưỡng, tài sản chung do vợ chồng tự thỏa thuận nên Tòa án không giải quyết.

Sau khi ly hôn, chị Xoan và anh Tâm đã thực hiện theo quyết định có hiệu lực của Tòa án. Tuy nhiên trong quá trình anh Tâm nuôi dưỡng các con, chị Xoan cho rằng anh Tâm chỉ lo làm ăn mà không chăm sóc con cẩn thận, không quan tâm để ý đến con nên cuộc sống của các con không được đầy đủ, việc thăm nom con của chị cũng bị anh Tâm gây cản trở. Nay chị Xoan yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con và giao Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 26/01/2014 cho chị trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, còn anh Tâm vẫn là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con Nguyễn Bá Tùng Anh, sinh ngày 15/01/2016 như quyết định trước đây của Tòa án. Không bên nào phải cấp dưỡng cho bên nào.

Hi đồng xét xử xét thấy việc phân công trách nhiệm nuôi con chung do các bên tự thỏa thuận và quyết định. Trường hợp các bên không tự thỏa thuận được thì Tòa án giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con. Xét về điều kiện thực tế của anh Tâm và chị Xoan thì thấy cả hai người đều có công việc và thu nhập ổn định, có thể đảm bảo cho cuộc sống của bản thân và phục vụ cho nhu cầu cần thiết cho các con, anh Tâm và chị Xoan đều có nơi ở ổn định và có gia đình hỗ trợ việc trông nom, chăm sóc con. Chị Trần Thị Xoan cho rằng anh Nguyễn Bá Tâm mải lo làm ăn nên chủ yếu nhờ bố mẹ trông nom các con nên các cháu không được chăm sóc đầy đủ, việc thăm nom con của chị Xoan cũng bị anh Tâm gây khó khăn, cản trở. Hội đồng xét xử xét thấy chị Trần Thị Xoan và anh Nguyễn Bá Tâm có hai con chung nên cần giao cho mỗi người nuôi một con là phù hợp, giảm tải gánh nặng đối với anh Nguyễn Bá Tâm vì phải nuôi dưỡng chăm sóc một lúc cả hai con, mặt khác việc giao mỗi người nuôi một con sẽ đảm bảo quyền lợi cho các con được chăm sóc, nuôi dưỡng ổn định, đảm bảo các điều kiện để phát triển đầy đủ về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Do vậy xét thấy yêu cầu khởi kiện của chị Trần Thị Xoan là chính đáng nên cần chấp nhận là phù hợp với quy định tại Điều 81 và Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Sau khi thay đổi người trực tiếp nuôi con, anh Tâm và chị Xoan có quyền và nghĩa vụ thăm nom con chung, không ai được cản trở.

Chị Xoan, anh Tâm có quyền yêu cầu thay đổi nuôi con theo quy định của pháp luật. Về vấn đề cấp dưỡng: Do giao mỗi người nuôi một con nên không bên nào phải cấp dưỡng cho bên nào, xét như vậy là phù hợp quy định của pháp luật.

[3] Về án phí: Anh Nguyễn Bá Tâm phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Nhưng các đương sự thỏa thuận để chị Trần Thị Xoan chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm, xét thấy sự thỏa thuận này của các đương sự là tự nguyện và không trái quy định của pháp luật nên cần chấp nhận.

[4] Về quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 271 và khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 147, Điều 271, Điều 273; Điều 280 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 81, Điều 82, Điều 83 và Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện chị Trần Thị Xoan.

1. Thay đổi người trực tiếp nuôi con chung Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 26/01/2014 (giới tính: Nữ) từ anh Nguyễn Bá Tâm sang cho chị Trần Thị Xoan.

2. Giao chị Trần Thị Xoan là người trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con chung Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 26/01/2014.

Anh Nguyễn Bá Tâm tiếp tục là người trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con chung Nguyễn Bá Tùng Anh, sinh ngày 15/01/2016 (theo Quyết định số 287/2018/QĐST-TTLH ngày 11/12/2018 của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn).

3. Về vấn đề cấp dưỡng: Chị Trần Thị Xoan và anh Nguyễn Bá Tâm không bên nào phải cấp dưỡng cho bên nào.

Anh Nguyễn Bá Tâm và chị Trần Thị Xoan có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung sau khi ly hôn, không ai được cản trở. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom con để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

4. Về án phí: Chấp nhận sự thỏa thuận của các đương sự, chị Trần Thị Xoan phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm, nhưng được trừ vào số tiền 300.000 đồng chị Xoan đã nộp tạm ứng án phí theo biên lai thu số AA/2016/0005304 ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn. Xác nhận chị Xoan đã nộp đủ án phí dân sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Báo cho nguyên đơn, bị đơn có mặt tại phiên tòa biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Án xử công khai sơ thẩm./.


90
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 42/2019/HNGĐ-ST ngày 14/06/2019 về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Số hiệu:42/2019/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 14/06/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về