Bản án 37/2018/DS-ST ngày 07/11/2018 về tranh chấp bồi thường thiệt hại sức khỏe

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIÁ RAI – TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 37/2018/DS-ST NGÀY 07/11/2018 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI SỨC KHỎE

Trong ngày 07 tháng 11 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Giá Rai xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 169/2018/TLST-DS ngày 24 tháng 8 năm 2018 về việc “Tranh chấp bồi thường thiệt hại sức khỏe”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 70/2018/QĐXXST-DS ngày 17 tháng 10 năm 2018 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: ông Đặng Ngọt N – sinh năm: 1961

Địa chỉ: ấp KT B, xã TP, thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu

Bị đơn: ông Trần Thiên S – sinh năm: 1982

Địa chỉ: ấp KT B, xã TP, thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu

NỘI DUNG VỤ ÁN

Nguyên đơn ông Đặng Ngọt N trình bày theo đơn khởi kiện và lời khai:

Vào ngày 10/4/2018 ông Trần Thiên S có hành vi đánh tôi gây thương tích là 2%. Do đó, tôi yêu cầu ông S bồi thường cho tôi là:

- Tiền ăn uống của người nuôi bệnh 03 ngày là 300.000đ ;

- Tiền công lao động 03 tháng là 9.000.000đ

- Tổn hại về sức khỏe theo quy định pháp luật là 02%.

Cơ sở tôi yêu cầu là trước khi bị đánh tôi làm công việc chạy xe ôm, thu nhập mỗi ngày 100.000đ, thu nhập ổn định, có khi hơn.

Bị đơn ông Trần Thiên S trình bày theo lời khai:

Theo yêu cầu của ông N như vậy thì tôi không đồng ý, với lý do khi tôi đánh ông N thì ông N cũng đánh lại tôi quá trình đánh nhau thì cũng có hàng xóm can ngăn. Sau khi đánh xong tôi cũng đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau và đã nộp phạt xong.

Còn bồi thường tiền công lao động 03 tháng tôi cũng không đồng ý, với lý do chỉ nằm viện 03 ngày mà ông N yêu cầu đến 03 tháng công lao động. Mặt khác khi xuất viện về thì ông N vẫn sinh hoạt và lao động bình thường và khi tôi đánh ông N thì đến ngày hôm sau ông N mới đi nằm viện, nếu gây thương tích nặng thì ông N phải nằm viện liền.

Còn về tiền tổn hại sức khỏe 2% và tiền ăn của người nuôi bệnh 300.000đ tôi đồng ý bồi thường

Tại phiên tòa: nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và không cung cấp thêm tài liệu chứng cứ mới. Bị đơn vẫn giữ nguyên ý kiến và quan điểm tuy nhiên đồng ý bồi thường cho ông N tiền ăn trong thời gian nằm bệnh là 300.000đ và tiền công lao động 05 ngày là 500.000đ.

Kiểm sát viên phát biểu:

1. Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng của thẩm phán và Hội đồng xét xử đúng theo quy định của luật tố tụng dân sự; đối với người tham gia tố tụng chấp hành đúng pháp luật. Diễn biến tại phiên tòa thẩm phán chủ tọa phiên tòa và Hội đồng xét xử đã thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục tố tụng theo luật định, những người tham gia phiên tòa đã được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật.

2. Ý kiến về việc giải quyết vụ án:

Đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng khoản 6 Điều 26 điểm a Khoản 1 Điều 35, điểm a Khoản 1 Điều 39, của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 584, 585; 586; 590 Bộ luật dân sự năm 2015.

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Đặng Ngọt N. Buộc ông Trần Thiên S có nghĩa vụ bồi thường cho ông Đặng Ngọt N số tiền là:

- Tiền ăn uống của người nuôi bệnh là 300.000đ;

- Tiền tổn hại sức khỏe (tổn thất tinh thần) là 1.390.000đ.

- Tiền công lao động và tiền ăn của người bệnh (trong thời gian nằm viện và ra viện) là 800.000đ.

Tổng cộng là 2.490.000đ

Không chấp nhận yêu cầu của ông Đặng Ngọt N yêu cầu bồi thường công lao động 03 tháng là 9.000.000đ.

Sau khi nghiên cứu vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

1. Về thẩm quyền giải quyết vụ án: ông Đặng Ngọt N có yêu cầu khởi kiện ông Trần Thiên S để yêu cầu ông S bồi thường thiệt hại về sức khỏe do hành vi gây thương tích của ông S đối với ông N. Ông Trần Thiên S có nơi cư trú tại ấp KT B, xã TP, thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Giá Rai theo quy định tại khoản 6 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự.

2. Về thủ tục tố tụng: ông N có yêu cầu ông S bồi thường thiệt hại về sức khỏe do hành vi gây thương tích của ông S gây ra cho ông N vào ngày 10/4/2018. Đến ngày 30/7/2018 ông N có yêu cầu khởi kiện. Do đó, thời hiệu khởi kiện đúng theo quy định tại Điều 584 của Bộ luật dân sự năm 2015

3. Về nội dung vụ án:

Ông Đặng Ngọt N có yêu cầu ông Trần Thiên S bồi thường thiệt hại về sức khỏe do hành vi gây thương tích của ông Trần Thiên S đối với ông Đặng Ngọt N vào ngày 10/4/2018 cụ thể:

- Tiền ăn uống của người nuôi bệnh 03 ngày là 300.000đ ;

- Tiền công lao động 03 tháng là 9.000.000đ

- Tổn hại về sức khỏe theo quy định pháp luật là 02%.

Ông Trần Thiên S đồng ý bồi thường cho ông Đặng Ngọt N tiền ăn uống của người nuôi bệnh là 300.000đ và tiền tổn hại sức khỏe (tổn thất tinh thần là 2%) theo quy định pháp luật. Không đồng ý bồi thường công lao động 03 tháng là 9.000.000đ với lý do chỉ nằm viện 03 ngày mà ông N yêu cầu đến 03 tháng công lao động. Mặt khác khi xuất viện về thì ông N vẫn sinh hoạt và lao động bình thường, chỉ đồng ý bồi thường tiền ăn trong thời gian nằm viện là 300.000đ và tiền công lao động 500.000đ.

Hội đồng xét xử xét thấy: Việc ông S gây thương tích cho ông N vào ngày 10/4/2018 là có xảy ra trong thực tế, việc gây thương tích cho ông N đã được anh Sơn thừa nhận tại lời khai ngày 24/5/2018, tờ tự nhận ngày 24/5/2018. Bên cạnh đó sau khi gây thương tích cho ông N thì anh Sơn đã bị xử phạt hạnh chính bằng quyết định xử phạt số 28/QĐ-XPVPHC ngày 25/7/2018 và đóng phạt xong ngày 30/7/2018. Quá trình xử phạt hành chính anh Sơn không có khiếu nại về quyết định xử phạt vì vậy việc ông N có yêu cầu ông S bồi thường thiệt hại về sức khỏe là có cơ sở chấp nhận.

Do ông S đồng ý bồi thường cho ông Đặng Ngọt N số tiền 300.000đ tiền chi phí ăn uống của người nuôi bệnh và 2% tiền tổn hại sức khỏe. Bên cạnh đó tại phiên tòa ông S đồng ý bồi thường tiền ăn của người bệnh trong 03 ngày nằm viện là 300.000đ và 05 ngày công lao động sau khi xuất viện là 500.000đ. Xét thấy sự tự nguyện này là phù hợp và không trái với quy định của pháp luật nên được Hội đồng xét xử ghi nhận. Cụ thể bồi thường như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 590 của bộ luật dân sự thì mức bồi thường không quá năm mươi lần mức lương cơ sở. Do thương tích của ông N là 2% do đó sẽ tương đương với một tháng lương cơ sở là 1.390.000đ.

Do đó, số tiền ông S tự nguyện bồi thường cho ông N là: 2% tổn hại sức khỏe (tổn thất tinh thần) là 1.390.000đ + 300.000đ (chi phí ăn uống của người nuôi bệnh) = 1.690.000đ + 300.000đ (tiền ăn của người bệnh) và 500.000đ (tiền công lao động sau khi ra viện) = 2.490.000đ.

Xét yêu cầu của ông Đặng Ngọt N có yêu cầu ông S bồi thường tiền công lao động 03 tháng là 9.000.000đ. Hội đồng xét xử xét thấy: Theo giấy ra viện ngày 13/4/2018 xác định ngày nhập viện của ông N là 11/4/2018 lúc 17 giờ 44 phút, trong khi sự việc xảy ra là ngày 10/4/2018 vì vậy sau khi sự việc xảy đến ngày hôm sau ông N mới nhập viện điều trị với tình trạng thương tích là tổn thương nông ở đầu; chấn thương đầu; đa thương với tỉ lệ thương tích theo kết luận giám định số 80/TgT ngày 14/5/2018 là 2%. Sau khi ra viện theo bác sĩ điều trị chỉ yêu cầu uống thuốc theo toa và không bắt buộc phải nằm dưỡng. Do đó, việc ông N có yêu cầu bồi thường 03 tháng tiền công lao động với số tiền là 9.000.000đ là không có cơ sở để chấp nhận.

Xét ý kiến đề xuất của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Giá Rai là phù hợp và có căn cứ nên được chấp nhận.

Về án phí: ông Trần Thiên S có nghĩa vụ chịu tiền án phí là 300.000đ.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

- Áp dụng khoản 6 Điều 26 điểm a Khoản 1 Điều 35, điểm a Khoản 1 Điều 39 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

- Áp dụng Điều 584, 585; 586; 590 Bộ luật dân sự năm 2015;

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/NQUBTVQH14 ngày 30/12/2016;

 Tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Đặng Ngọt N Buộc ông Trần Thiên S có nghĩa vụ bồi thường:

- Tiền ăn của người nuôi bệnh là 300.000đ;

- Tiền tổn hại sức khỏe (tổn thất tinh thần) là 1.390.000đ;

- Tiền công lao động và tiền ăn của người bệnh (trong thời gian nằm viện và ra viện) là 800.000đ.

Tổng cộng là 2.490.000đ

2. Về án phí: Buộc ông Trần Thiên S có nghĩa vụ chịu tiền án phí là 300.000đ. ông Đặng Ngọt N không phải chịu tiền án phí.

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn lại phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”.

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.


128
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 37/2018/DS-ST ngày 07/11/2018 về tranh chấp bồi thường thiệt hại sức khỏe

Số hiệu:37/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 07/11/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về