Bản án 20/2020/DS-ST ngày 08/05/2020 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẤP VÒ, TỈNH ĐỒNG THÁP

BẢN ÁN 20/2020/DS-ST NGÀY 08/05/2020 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lấp Vò xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 394/2019/TLST-DS ngày 21 tháng 8 năm 2019, về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 19/2020/QĐXXST-DS ngày 14 tháng 02 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số 12/2020/QĐ-STDS ngày 04/3/2020 và Thông báo mở lại phiên tòa số 27/TB-TA ngày 21/4/2020 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng TM; địa chỉ: Số 266-268, Phường A, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp là anh Lê Thanh T, sinh năm 1980; chức vụ: Phó phòng giao dịch huyện Lấp Vò là người đại diện ủy quyền theo Văn bản ủy quyền số 460/GUQ-CNĐT ngày 25/9/2019; Có mặt tại phiên tòa.

- Bị đơn: Ông Ngô Văn H, sinh năm 1971; địa chỉ: Số 169A, ấp A, xã B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; Vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Ông Lê Thanh T là người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Ngày 26/9/2018, ông Ngô Văn H với Ngân hàng TM (Sau đây gọi là Ngân hàng) có ký hợp đồng tín dụng số LD1826900574 để vay số tiền 30.000.000 đồng, lãi suất trong hạn 1,5%/tháng, lãi suất quá hạn bằng 150%/tháng, thời hạn trả nợ là ngày 26/9/2019, mỗi tháng trả 2.950.000 đồng gồm vốn và lãi, không thế chấp tài sản, ông Ngô Văn H đã nhận đủ số tiền vay. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng ông H đã vi phạm nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng tín dụng, ông H đã thanh toán được 06 kỳ với số tiền vốn gốc là 15.000.000 đồng, lãi là 2.700.000 đồng. Tạm tính đến ngày 08/5/2020, ông Ngô Văn H còn nợ lại Ngân hàng số tiền vốn 15.000.000 đồng, lãi là 8.640.000 đồng, tổng cộng vốn và lãi là 23.640.000 đồng, mặc dù Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng ông H vẫn cố tình tránh né không có thiện chí trả nợ. Nay Ngân hàng yêu cầu ông Ngô Văn H trả số tiền tạm tính đến ngày 08/5/2020 là 23.640.000 đồng, đồng thời tiếp tục tính lãi theo hợp đồng tín dụng đã ký kết cho đến khi thanh toán xong nợ.

Bị đơn Ngô Văn H vắng mặt không trình bày ý kiến, không cung cấp tài liệu chứng cứ gì để phản bác yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Ngân hàng TM khởi kiện yêu cầu ông Ngô Văn H thanh toán số tiền vay còn nợ nên xác định quan hệ pháp luật trong vụ án này là “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng” theo quy định tại Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự. Quan hệ pháp luật tranh chấp trong vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện được quy định tại Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự. Ông Ngô Văn H có địa chỉ cư trú tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nên Tòa án nhân dân huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thụ lý giải quyết vụ án là đúng quy định tại Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Tòa án đã tống đạt đầy đủ các thông báo, giấy triệu tập nhưng ông Ngô Văn H vằng mặt không trình bày ý kiến, không đến Tòa án để giải quyết nên Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt đương sự là đúng quy định tại Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung: Để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện thì nguyên đơn đã cung cấp Hợp đồng tín dụng số LD1826900574 ngày 26/9/2018 giữa Ngân hàng với ông Ngô Văn H. Trong hợp đồng quy định cụ thể số tiền vay, lãi suất, thời hạn trả, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Tại Mục III của hợp đồng có quy định: “Vốn đề nghị vay là 30.000.000 đồng, thời hạn vay 12 tháng, mục đích vay tiêu dùng, lãi suất 18%/năm, kỳ trả vốn và lãi 30 hàng tháng, phương thức trả nợ: Vốn + lãi chia đều hàng tháng, số tiền trả mỗi kỳ là 2.950.000 đồng”.

Tại Mục 1.3 và mục 1.4 Điều 1 các điều khoảng chung về cấp tín dụng (kèm theo Hợp đồng tín dụng) quy định: Trường hợp chậm trả nợ gốc thì bên vay vốn đồng ý chịu mức lãi suất nợ quá hạn đối với phần nợ gốc quá hạn bằng 150% mức lãi suất trong hạn; Trường hợp chậm trả lãi, bên vay vốn đồng ý chịu mức lãi suất chậm trả bằng 10%/năm tính theo số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Trong quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã tống đạt đầy đủ các văn bản tố tụng cho ông H nhưng ông H vẫn vắng mặt không lý do, không trình bày ý kiến về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên mọi hậu quả pháp lý về việc vắng mặt ông H tự gánh chịu.

Do đó, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc ông Ngô Văn H thanh toán cho Ngân hàng số tiền số tiền 23.640.000 đồng, trong đó vốn gốc là 15.000.000 đồng, lãi là 8.640.000 đồng, đồng thời tiếp tục tính lãi theo hợp đồng tín dụng đã ký kết cho đến khi thanh toán xong nợ là hoàn toàn phù hợp nên được chấp nhận.

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ vào theo quy định tại Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sựNghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 20/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc ông Ngô Văn H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Ngân hàng không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả cho Ngân hàng số tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 147, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Buộc ông Ngô Văn H thanh toán cho Ngân hàng vốn vay và lãi tạm tính đến ngày 08/5/2020 là 23.640.000 đồng, trong đó vốn gốc là 15.000.000 đồng, lãi là 8.640.000 đồng, đồng thời tiếp tục tính lãi theo hợp đồng tín dụng đã ký kết trên số tiền vốn gốc còn lại cho đến khi ông H thanh toán xong toàn bộ nợ cho Ngân hàng.

Về án phí dân sự sơ thẩm:

Ông Ngô Văn H phải chịu số tiền án phí dân sự sơ thẩm là 1.182.000 đồng (Một triệu, một trăm tám mươi hai nghìn đồng).

Ngân hàng TM được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 453.000 đồng (Bốn trăm năm mươi ba nghìn đồng) theo biên lai số BH/2018/0006144 ngày 19/8/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Lấp Vò.

3. Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa được quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết bản án.

4. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a , 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


30
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 20/2020/DS-ST ngày 08/05/2020 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:20/2020/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:08/05/2020
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về