Bản án 20/2018/DS-ST ngày 02/04/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE

BẢN ÁN 20/2018/DS-ST NGÀY 02/04/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 02 tháng 4 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 346/2017/TLST-DS ngày 15 tháng 11 năm 2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 19/2018/QĐXXST-DS ngày 27 tháng 02 năm 2018 giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV

Địa chỉ: Phường N, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện theo pháp luật: Ông Lô Bằng Q - Chủ tịch hội đồng thành viên

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Dương Hồng H, sinh năm 1990

Địa chỉ: Phường C, thành phố VL, tỉnh Vĩnh Long.

* Bị đơn: Ông Nguyễn Ngọc N, sinh năm 1984

Địa chỉ: Khu phố B, phường PT, thành phố BT, tỉnh Bến Tre. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện; bản tự khai cùng các văn bản, tài liệu chứng cứ cung cấp cho Tòa án cũng như tại phiên tòa hôm nay, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV là ông Dương Hồng H trình bày:

Ngày 27/6/2015, ông Nguyễn Ngọc N có vay tiền tại Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV theo Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20150623-115010-0009. Theo đó, số tiền vay là 26.375.000 đồng, lãi suất là 5%/tháng, thời hạn vay là 24 tháng tính từ ngày 27/6/2015, mục đích vay là tiêu dùng cá nhân. Theo hợp đồng này, ông N có trách nhiệm thanh toán số tiền 46.403.000 (gồm cả gốc và lãi), trả chậm liên tiếp trong vòng 24 tháng; 23 tháng đầu mỗi tháng trả 1.912.000 đồng, tháng cuối cùng trả 2.427.000 đồng; kỳ thanh toán đầu tiên bắt đầu từ ngày 01/8/2015.

Ông N đã nhận đủ số tiền 26.375.000 đồng và đã thanh toán cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV được 03 kỳ với tổng số tiền là 5.749.000 đồng. Kể từ ngày 29/01/2016 đến nay, ông N không thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV mặc dù Công ty đã nhắc nhở nhiều lần.

Do ông N đã vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng đã ký với Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV nên nay Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV khởi kiện yêu cầu ông N trả toàn bộ số tiền nợ là 40.654.000 đồng, gồm nợ gốc là 24.697.638 đồng, nợ lãi tính đến ngày 01/7/2017 là 15.956.362 đồng, không yêu cầu tính lãi từ ngày 02/7/2017 đến khi ông N trả tất nợ cho Công ty.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã nhiều lần mời ông N đến để tiến hành hòa giải nhưng ông N vẫn vắng mặt nên không thể tiến hành hòa giải được.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào lời trình bày của các đương sự, căn cứ vào kết quả tranh luận, Hội đồng xét xử nhận định:

Ông Nguyễn Ngọc N có vay tiền tại Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV theo Hợp đồng tín dụng số 20150623-115010-0009. Trong quá trình vay tiền, ông N đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ với Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV nên nay Công ty khởi kiện.

Xét quan hệ tranh chấp giữa Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV và ông N là tranh chấp hợp đồng tín dụng, ông N không đăng ký kinh doanh, mục đích vay tiền là tiêu dùng nên đây là vụ án dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre theo quy định tại Điều 26 và Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự.

Theo Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20150623-115010-0009 ngày 27/6/2015 thì ông N sinh sống tại địa chỉ khu phố B, phường PT, thành phố BT, tỉnh Bến Tre. Tòa án đã nhiều lần đến địa chỉ này để mời ông N đến Tòa án hòa giải tranh chấp hợp đồng tín dụng với Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV nhưng ông N vẫn không đến nên Tòa án lập biên bản hòa giải không được. Tại phiên tòa hôm nay, mặc dù Tòa án đã triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng ông N vẫn cố tình vắng mặt. Do đó, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt ông N là phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự.

Tại Tòa, ông H là đại diện theo ủy quyền của tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV trình bày: ông N đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên nay Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV khởi kiện yêu cầu ông N trả toàn bộ số tiền nợ là 40.654.000 đồng, gồm nợ gốc là 24.697.638 đồng, nợ lãi tính đến ngày 01/7/2017 là 15.956.362 đồng, không yêu cầu tính lãi từ ngày 02/7/2017 đến khi ông N trả tất nợ cho Công ty.

Hội đồng xét xử xét thấy:

Theo Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20150623-115010-0009 ngày 27/6/2015 thì ông N có vay tiền tại Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV, theo đó số tiền vay là 26.375.000 đồng, lãi suất là 5%/tháng, thời hạn vay là 24 tháng tính từ ngày 27/6/2015, mục đích vay là tiêu dùng cá nhân. Theo hợp đồng này, ông N có trách nhiệm thanh toán số tiền 46.403.000 (gồm cả gốc và lãi), trả chậm liên tiếp trong vòng 24 tháng; 23 tháng đầu mỗi tháng trả 1.912.000 đồng, tháng cuối cùng trả 2.427.000 đồng; kỳ thanh toán đầu tiên bắt đầu từ ngày 01/8/2015. Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20150623-115010-0009 ngày 27/6/2015 có chữ ký tên xác nhận của cả hai bên. Do đó, Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20150623-115010-0009 ngày 27/6/2015 giữa ông N và Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV là hợp pháp, có hiệu lực pháp luật ràng buộc quyền và nghĩa vụ của hai bên.

Theo Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20150623-115010-0009 ngày 27/6/2015 thì ông N cam kết thanh toán vốn và lãi đúng hạn theo quy định của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV. Tuy nhiên, từ khi vay tiền đến nay, ông N chỉ mới thanh toán được tổng số tiền là 5.749.000 đồng, sau đó ông N không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV. Như vậy, ông N đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20150623-115010-0009 ngày 27/6/2015 được ký kết với Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV.

Như vậy, có đủ cơ sở xác định ông N có vay tiền tại Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV và chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty. Do đó, Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV khởi kiện yêu cầu ông N trả nợ cho Công ty là có cơ sở nên được chấp nhận.

Từ những phân tích trên có đủ cơ sở để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV, buộc ông N có trách nhiệm trả cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV tổng số tiền là 40.654.000 đồng, gồm nợ gốc là 24.697.638 đồng, nợ lãi tính đến ngày 01/7/2017 là 15.956.362 đồng, ghi nhận việc Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV không yêu cầu tính lãi từ ngày 02/7/2017 đến khi ông N trả tất nợ cho Công ty.

Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV được chấp nhận nên án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch ông N phải nộp là 40.654.000 đồng x 5% = 2.033.000 đồng

Vĩ các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 351, 352 Bộ luật dân sự;

Căn cứ vào các Điều 306, 317 và Điều 319 Luật thương mại;

Căn cứ vào các Điều 91, 95 Luật các tổ chức tín dụng;

Căn cứ các Điều 147, 227 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ Nghị quyết số 326/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV đối với bị đơn ông Nguyễn Ngọc N.

Buộc ông Nguyễn Ngọc N có trách nhiệm trả cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV tổng cộng số tiền là 40.654.000 (Bốn mươi triệu sáu trăm năm mươi bốn ngàn) đồng, gồm nợ gốc là 24.697.638 (Hai mươi bốn triệu sáu trăm chín mươi bảy ngàn sáu trăm ba mươi tám) đồng, nợ lãi tính đến ngày 01/7/2017 là 15.956.362 (Mười lăm triệu chín trăm năm mươi sáu ngàn ba trăm sáu mươi hai) đồng.

Ghi nhận việc Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV không yêu cầu tính lãi kể từ ngày 02/7/2017 đến khi ông Nguyễn Ngọc N trả tất nợ cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV.

2. Về án phí: Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 2.033.000 (Hai triệu không trăm ba mươi ba ngàn) đồng ông Nguyễn Ngọc N phải nộp

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre hoàn trả lại cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV số tiền 1.016.000 (Một triệu không trăm mười sáu ngàn) đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí số 0013925 ngày 14/11/12017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV được quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm. Riêng ông Nguyễn Ngọc N vắng mặt tại phiên tòa hôm nay được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”.


33
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 20/2018/DS-ST ngày 02/04/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:20/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Bến Tre - Bến Tre
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:02/04/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về