Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "20/2018/DS-ST"

123 kết quả được tìm thấy
24/2020/DSPT - 4 năm trước Đăk Nông ... sơ thẩm số 20/2018/DS-ST ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Đ đã quyết định: Áp dụng...
136/2019/DS-PT - 4 năm trước Trà Vinh ... này. Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 20/2018/DS-ST ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân...
363/2019/DS-PT - 4 năm trước ... năm 2018 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 20/2018/DS-ST ngày...
109/2019/DS-PT - 4 năm trước ... thuê đất và hủy quyết định cá biệt”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 20/2018/DS-ST ngày 20/9/2018 của...
203/2019/DS-PT - 5 năm trước Hà Nội ... chấp quyền sử dụng đất ở, ngõ đi”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 20/2018/DS-ST ngày 29/01/2018 của...
163/2019/DS-PT - 5 năm trước Bình Dương ... đặt cọc”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 20/2018/DS-ST ngày 21/09/2018 của Tòa án nhân dân huyện PG...
56/2019/DS-PT - 5 năm trước Lâm Đồng ... đất này ông Đ đang canh tác. Tòa án đã tiến hành hòa giải nhưng không được. Tại Bản án số 20/2018...
52/2019/DS-PT - 5 năm trước Đăk Lăk ... chấp lối đi qua bất động sản liền kề”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 20/2018/DS-ST ngày 15...
30/2019/DS-PT - 5 năm trước Bắc Giang ... án thụ lý số 42/2019/TLPT- DS ngày 30 tháng 01 năm 2019. Do bản án dân sự sơ thẩm số 20/2018/DS-ST...
21/2019/DS-PT - 5 năm trước Lạng Sơn ... hiệu. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 20/2018/DS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân...