Bản án 17/2020/DS-ST ngày 24/08/2020 về hợp đồng vay

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 17/2020/DS-ST NGÀY 24/08/2020 VỀ HỢP ĐỒNG VAY

Ngày 24 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 267/2019/TLST - DS ngày 23 tháng 12 năm 2019 về “Tranh chấp hợp đồng vay” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/2020/QĐXX- ST ngày 24 tháng 6 năm 2020 và quyết định hoãn phiên tòa số 07/2020/QĐST-DS ngày 20/7/2020 giữa các đương sự:

1. N đơn: Bà Đồng Lê Thùy T, sinh năm 1980.

Địa chỉ: Ấp TTA1, thị trấn HB, huyện HB, tỉnh Bạc Liêu.

Đại diện theo ủy quyền: Bà Huỳnh Kim M, sinh năm 1958 (Có mặt).

Địa chỉ: Số 35/6 đường HB, khóm 7, phường 1, thành phố BL, tỉnh Bạc Liêu. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà T; Ông Dương Long H1, là luật sư của Công ty luật trách nhiệm một thành viên MQ, thuộc đoàn luật sư tỉnh Bạc Liêu (Có mặt).

2. Bị đơn: Bà Huỳnh Kim H, sinh năm 1976 (Vắng mặt). Địa chỉ: Ấp AK, xã VMB, huyện HB, tỉnh Bạc Liêu.

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1967 (Vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp AK, xã VMB, huyện HB, tỉnh Bạc Liêu.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Đồng Lê Thùy T là bà Huỳnh Kim M trình bày: Từ ngày 21/01/2018 đến ngày 18/7/2019, bà Huỳnh Kim H nhiều lần vay tiền của bà Đồng Lê Thùy T với số tiền là 813.800.000 đồng, lãi suất 3%/tháng. Do giao dịch giữa bà T và bà H không có giấy tờ cụ thể nên bà H chỉ thừa nhận còn nợ bà T số tiền là 86.000.000 đồng. Việc thỏa thuận giữa hai bên chồng bà H là ông Nguyễn Văn N hoàn toàn không biết nên bà không yêu cầu ông N cùng có trách nhiệm trả số tiền trên. Nay bà T chỉ yêu cầu bà H trả số tiền 86.000.000 đồng và yêu cầu được tính lãi theo suất chậm trả 10%/năm kể từ ngày 21/10/2019 cho đến nay.

Bị đơn là bà Huỳnh Kim H trình bày (Biên bản lấy lời khai ngày 12/3/2020):

Vào khoảng tháng 02 năm 2018, bà nhiều lần vay tiền của bà Đồng Lê Thùy T với tổng số tiền 96.200.000 đồng; bà đã trả cho bà T được số tiền là 10.200.000 đồng:

bà còn nợ chị T 86.000.000 đồng. Việc vay mượn tiền giữa bà và bà T ông Nguyễn Văn N là chồng bà hoàn toàn không biết.

Nay, trước yêu cầu của bà T đòi số tiền 813.800.000 đồng bà không đồng ý, bà chỉ đồng ý trả cho bà T số tiền 86.000.000 đồng mà bà còn nợ lại bà T. Ngoài ra, bà không có ý kiến trình bày gì khác.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Đồng Lê Thùy T - ông Dương Long H1 trình bày: Giữa bà Đồng Lê Thùy T và bà Huỳnh Kim H có thỏa thuận vay mượn tiền với nhau. Sau khi bà T đưa tiền cho bà H nhiều lần nhưng không có giấy tờ nên phía bà H chỉ thừa nhận có nợ bà T số tiền còn lại là 86.000.000 đồng. Việc thừa nhận nợ được ghi nhận tại biên bản hoà giải của ấp An Khoa ngày 21/10/2019. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 4 Điều 466 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. Buộc bà H có nghĩa vụ trả cho bà T số tiền vốn lãi là 93.207.660 đồng.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu: Về thủ tục tố tụng: Từ khi thụ lý đến khi xét xử vụ án, những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung: Căn cứ Điều 466, 468 Bộ luật dân sự; Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đồng Lê Thùy T đối với bà Huỳnh kim H. Buộc Bà Huỳnh Kim H phải có nghĩa vụ trả cho bà T số tiền vốn 86.000.000 đồng lãi theo quy định 10%/năm kể từ ngày 21/10/2019 đến ngày xét xử.

Án phí dân sự sơ thẩm bà Huỳnh Kim H phải chịu theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Đây là vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Bà Huỳnh Kim H, ông Nguyễn Văn N đã được Tòa án tống đạt các thủ tục tố tụng nhưng bà H, ông N vắng mặt không có lý do. Do đó, căn cứ khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[2] Về nội dung: Giữa bà Đồng Lê Thùy T và bà Huỳnh Kim H có thực hiện giao dịch việc vay mượn tiền với nhau và bà H còn nợ lại bà T số tiền 86.000.000 đồng, tuy thỏa thuận giữa hai bên không thể hiện qua giấy tờ cụ thể việc giao nhận tiền nhưng đã được bà H thừa nhận hiện còn nợ bà T số tiền là 86.000.000 đồng và đồng ý trả số tiền trên. Ngoài ra bà T có yêu cầu bà H phải trả lãi đối với số tiền trên theo quy định của pháp luật kể từ ngày hòa giải tại trụ sở ấp An Khoa là ngày 21/10/2019 cho đến ngày xét xử là ngày 24/8/2020, xét thấy đối với số tiền mà bà H đã thừa nhận còn nợ bà T, do bà H chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho bà T nên bà T yêu cầu được tính lãi theo quy định của pháp luật là hoàn toàn phù hợp. Số tiền 86.000.000 đồng sẽ được tính lãi suất là 10%/năm bằng 0,83%/tháng. Thời gian tính lãi kể từ ngày 21/10/2019 đến ngày xét xử 24/8/2020 bằng số tiền lãi là 7.207.660 đồng. Như vậy bà H phải có nghĩa vụ trả cho bà T số tiền vốn, lãi là 93.207.660 đồng.

[3] Đối với ông Nguyễn Văn N (chồng bà H) bà T xác định không liên quan nên đã rút yêu cầu nên không đặt ra xem xét.

Đối với đề xuất của Đại diện Viện kiểm sát là hoàn toàn có căn cứ chấp nhận.

 [4] Về án phí sơ thẩm dân sự: Bà Huỳnh Kim H phải chịu án phí là 4.660.383 đồng. Bà Đồng Lê Thùy T đã nộp tạm ứng án phí số tiền 18.684.000 đồng tại biên lai thu số 0005896 ngày 23/12/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòa Bình được nhận lại số tiền trên.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; khoản 3 Điều 228 Bộ Luật tố tụng dân sự; Điều 466, 468 Bộ luật dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đồng Lê Thùy T đối với bà Huỳnh Kim H.

2. Buộc bà Huỳnh Kim H có nghĩa vụ trả cho bà Đồng Lê Thùy T số tiền 93.207.660 đồng (trong đó vốn 86.000.000 đồng, lãi là 7.207.660 đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng, người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo quy định tại Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

3. Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Huỳnh Kim H phải chịu 4.660.383 đồng nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Bà Đồng Lê Thùy T đã nộp tạm ứng án phí số tiền 18.684.000 đồng tại biên lai thu số 0005896 ngày 23/12/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòa Bình được nhận lại số tiền trên.

4. Trường hợp quyết định được thi hành theo quy đinh tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án xử sơ thẩm công khai đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

260
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 17/2020/DS-ST ngày 24/08/2020 về hợp đồng vay

Số hiệu:17/2020/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Hòa Bình - Bạc Liêu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:24/08/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về