Bản án 137/2017/DS-ST ngày 20/09/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE

BẢN ÁN 137/2017/DS-ST NGÀY 20/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 20 tháng 9 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 178/2017/TLST-DS ngày 12 tháng 6 năm 2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 149/2017/QĐXXST-DS ngày 11 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Bà Phạm Thị Hoàng H, sinh năm 1981

Địa chỉ: Ấp MA, xã MTA, thành phố BT, tỉnh Bến Tre. Có mặt.

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Mỹ H, sinh năm 1972

Địa chỉ: Khu phố D, phường PK, thành phố BT, tỉnh Bến Tre.

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Nguyễn Ngọc C, sinh năm 1972

Địa chỉ: Khu phố D, phường PK, thành phố BT, tỉnh Bến Tre.

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Mỹ H và ông Nguyễn Ngọc C:

Ông Nguyễn Bảo Q, sinh năm 1976

Địa chỉ: Ấp BA, thị trấn CL, huyện CL, tỉnh Bến Tre.

Địa chỉ liên hệ: Khu phố D, phường PK, thành phố BT, tỉnh Bến Tre. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 12/5/2017 bà Hoàng H khai cùng các văn bản, tài liệu chứng cứ cung cấp cho Tòa án cũng như tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn bà Phạm Thị Hoàng H trình bày:

Ngày 06/01/2017, bà có cho bà Nguyễn Mỹ H vay số tiền là 200.000.000 đồng để làm bánh mứt trong dịp tết nguyên đán năm 2017, lãi suất thỏa thuận, thời hạn trả là 03 tháng kể từ ngày 06/01/2017. Hai bên có làm giấy cho mượn tiền ngày 06/01/2017. Từ khi bà cho bà Nguyễn Mỹ H vay tiền đến nay, bà Nguyễn Mỹ H chưa trả được cho bà khoản tiền nào, gồm tiền gốc và tiền lãi. Do đó, nay bà khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Mỹ H và ông Nguyễn Ngọc C là chồng bà Nguyễn Mỹ H liên đới trả cho bà số nợ vay là 200.000.000 đồng tiền gốc và 15.000.000 đồng tiền lãi (Tiền lãi trong 05 tháng kể từ tháng 01/2017 với lãi suất 1,5%/tháng).

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã nhiều lần mời bà Nguyễn Mỹ H và ông Nguyễn Ngọc C đến để tiến hành hòa giải nhưng bà Nguyễn Mỹ H và ông Nguyễn Ngọc C vẫn vắng mặt nên không thể tiến hành hòa giải được.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre tham gia phiên tòa: Về việc tuân theo pháp luật: những người tiến hành tố tụng, nguyên đơn tuân thủ đúng quy định. Về nội dung: đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Hoàng H.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào lời trình bày của các đương sự , căn cứ vào kết quả tranh luận, Hội đồng xét xử nhận định:

Bà Phạm Thị Hoàng H có cho bà Nguyễn Mỹ H vay số tiền 200.000.000 đồng để làm bánh mức trong dịp tết nguyên đán năm 2017, lãi suất thỏa thuận, thời hạn trả là 03 tháng kể từ ngày 06/01/2017. Hai bên có làm giấy cho mượn tiền ngày 06/01/2017. Từ khi bà cho bà Nguyễn Mỹ H vay tiền đến nay, bà Nguyễn Mỹ H chưa trả được cho bà Phạm Thị Hoàng H khoản tiền nào, gồm tiền gốc và tiền lãi. Do đó, nay bà Phạm Thị Hoàng H khởi kiện.

Xét quan hệ tranh chấp giữa bà Phạm Thị Hoàng H và bà Nguyễn Mỹ H là tranh chấp hợp đồng vay tài sản, bị đơn bà Nguyễn Mỹ H hiện đang sinh sống tại thành phố BT nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre theo quy định tại Điều 26, Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã nhiều lần mời bà Nguyễn Mỹ H và ông Nguyễn Ngọc C đến để tiến hành hòa giải nhưng bà Nguyễn Mỹ H và ông Nguyễn Ngọc C vẫn vắng mặt nên không thể tiến hành hòa giải được và Tòa án đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa hôm nay, mặc dù Tòa án đã triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Mỹ H và ông Nguyễn Ngọc C là ông Nguyễn Bảo Q vẫn cố tình vắng mặt. Do đó, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt ông Nguyễn Bảo Q là phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự.

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:

Theo giấy cho mượn tiền ngày 06/01/2017 giữa bà Phạm Thị Hoàng H và bà Nguyễn Mỹ H thì bà Phạm Thị Hoàng H có cho bà Nguyễn Mỹ H mượn số tiền 200.000.000 đồng để làm bánh mức trong dịp tết nguyên đán năm 2017, lãi suất thỏa thuận, thời hạn trả là 03 tháng kể từ ngày 06/01/2017. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn nhưng bà Ngyễn Mỹ H vẫn không trả cho bà Phạm Thị Hoàng H số tiền đã vay. Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã nhiều lần mời bà Nguyễn Mỹ H đến để tiến hành hòa giải nhưng bà Nguyễn Mỹ H vẫn cố tình không đến. Như vậy, việc bà Phạm Thị Hoàng H khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Mỹ H trả tổng số tiền hụi là 200.000.000 đồng là có cơ sở nên được chấp nhận.

Về tiền lãi, từ ngày bà Nguyễn Mỹ H vay tiền (ngày 06/01/2017) đến nay, bà Nguyễn Mỹ H chưa trả được cho bà Phạm Thị Hoàng H khoản tiền lãi nào. Theo quy định tại Điều 466 Bộ luật dân sự thì bà Phạm Thị Hoàng H yêu cầu bà Nguyễn Mỹ H trả tiền lãi là có cơ sở.

Theo giấy mượn tiền ngày 06/01/2017 thì hai bên có thỏa thuận lãi suất nhưng không xác định mức lãi suất cụ thể. Nhưng theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự thì mức lãi suất thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm (= 1,66%/tháng). Tại Tòa, bà Phạm Thị Hoàng H yêu cầu bà Nguyễn Mỹ H trả 15.000.000 đồng tiền lãi với mức lãi suất 1,5%/tháng là không vượt quá quy định nên được ghi nhận.

Như vậy, tổng tiền gốc và tiền lãi bà Nguyễn Mỹ H có trách nhiệm trả cho bà Phạm Thị Hoàng H là 215.000.000 đồng.

Về phần ông Nguyễn Ngọc C, Tòa án đã nhiều lần mời ông Nguyễn Ngọc C đến để tiến hành hòa giải nhưng ông Nguyễn Ngọc C không đến. Tuy nhiên, theo biên bản làm việc ngày 23/3/2017, ông Nguyễn Ngọc C thừa nhận tất cả số nợ vay của bà Nguyễn Mỹ H là nợ chung của vợ chồng ông bà và đồng ý cùng bà Nguyễn Mỹ H trả nợ. Do đó, có đủ cơ sở buộc bà Nguyễn Mỹ H và ông Nguyễn Ngọc C liên đới trả cho bà Phạm Thị Hoàng H tổng số tiền vay là 215.000.000 đồng, gồm 200.000.000 đồng tiền gốc và 15.000.000 đồng tiền lãi.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre tham gia phiên tòa phù hợp với quan điểm của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Từ những phân tích trên có đủ cơ sở để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Hoàng H, buộc bà Nguyễn Mỹ H và ông Nguyễn Ngọc C có trách nhiệm liên đới trả cho bà Phạm Thị Hoàng H tổng số tiền vay là 215.000.000 đồng, gồm 200.000.000 đồng tiền gốc và 15.000.000 đồng tiền lãi.

Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Hoàng H được chấp nhận nên án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch bà Nguyễn Mỹ H và ông Nguyễn Ngọc C phải nộp là 215.000.000 x 5% = 10.750.000 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các Điều 463, 466, 468, 357 Bộ luật dân sự; Căn cứ Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình; Căn cứ các Điều 26, 35, 147, 227 Bộ luật Tố tụng dân sự; Căn cứ Nghị quyết số 326/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phạm Thị Hoàng H đối với bị đơn bà Nguyễn Mỹ H và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Ngọc C:

Buộc bà Nguyễn Mỹ H và ông Nguyễn Ngọc C có trách nhiệm liên đới trả cho bà Phạm Thị Hoàng H tổng cộng số tiền vay là 215.000.000 (Hai trăm mười lăm triệu) đồng, gồm 200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng tiền gốc và 15.000.000 (Mười lăm triệu) đồng tiền lãi.

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật và có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, số tiền trên chưa được thi hành thì bên phải thi hành án chưa thi hành án phải trả lãi đối với số tiền gốc chưa thi hành theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành cho đến khi thi hành xong.

2. Về án phí: Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 10.750.000 (Mười triệu bảy trăm năm mươi ngàn) đồng bà Nguyễn Mỹ H và ông Nguyễn Ngọc C phải nộp.

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre hoàn trả lại cho bà Phạm Thị Hoàng H số tiền 5.375.000 (Năm triệu ba trăm bảy mươi lăm ngàn) đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí số 0010930 ngày 09/6/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án các đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm. Riêng các đương sự vắng mặt tại phiên tòa hôm nay được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

 “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”.


397
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 137/2017/DS-ST ngày 20/09/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:137/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Bến Tre - Bến Tre
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 20/09/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về