Bản án 12/2018/DS-ST ngày 26/10/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BẢN ÁN 12/2018/DS-ST NGÀY 26/10/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 26 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Kiến An, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm, công khai vụ án thụ lý số 08/2018/TLST-DS ngày 04 tháng 5 năm 2018 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 811/2018/QĐXXST-DS ngày 19/9/2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 901/2018/QĐST-DS ngày 04/10/2018, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần X Việt Nam (gọi tắt là EximBank); trụ sở: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Quyết, Tổng Giám đốc.

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Phạm Lương Tuấn M, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Tô Hiệu, Eximbank, là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn (Văn bản ủy quyền số 13/2018/EIB/UQ-TGĐ ngày 31/01/2018 và số 3103-01/2017/EIBHP-TH/UQGĐ ngày 31/3/2017), có mặt tại phiên tòa.

- Bị đơn: Bà Bùi Thị B, địa chỉ: Tổ dân phố Phương Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện ngày 01/3/2018 và tại phiên tòa đại diện nguyên đơn trình bày: EximBank cho bà Bùi Thị B vay số tiền 75.000.000 đồng theo hợp đồng tín dụng số 1603-LAV-201401518 ngày 18/11/2014 và đã giải ngân theo khế ước nhận nợ số 1603-LDS-201402650 ngày 18/11/2014, mục đích vay tiêu dùng, thời hạn vay 60 tháng kể từ ngày nhận nợ, lãi suất 13,5%/năm, lãi suất cho vay thay đổi được điều chỉnh 03 tháng một lần, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn, trả nợ tiền gốc mỗi tháng một lần số tiền là 1.250.000 đồng và tiền lãi vào ngày 25 hàng tháng. Hợp đồng tín dụng không có tài sản đảm bảo.

Quá trình thực hiện Hợp đồng bà Bùi Thị B trả nợ không đúng hạn và không đủ số tiền dẫn đến vi phạm Hợp đồng, nên món vay của bà B đã chuyển nợ quá hạn từ tháng 01/2016. Tính đến ngày 26/10/2018 bà B còn nợ số tiền là: tiền gốc: 55.000.000 đồng, tiền lãi trong hạn: 19.816.094 đồng, tiền lãi quá hạn: 3.014.526 đồng, tổng cộng là: 77.830.620 đồng.

Nay Ngân hàng EximBank yêu cầu bà Bùi Thị B trả nợ tính đến ngày xét xử sơ thẩm là ngày 26/10/2018 số tiền gốc là 55.000.000 đồng, tiền lãi trong hạn là 19.816.094 đồng, tiền lãi quá hạn là 3.014.526 đồng, tổng cộng là: 77.830.620 đồng và tiền lãi phát sinh cho đến khi trả hết tiền nợ gốc theo hợp đồng tín dụng.

Bị đơn là bà Bùi Thị B đã được Tòa án tống đạt hợp lệ giấy triệu tập nhưng đều vắng mặt, cho nên không có lời khai.

Tại phiên tòa sơ thẩm: Đại diện nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và đề nghị Hội đồng xét xử buộc bà Bùi Thị B phải trả EximBank số tiền tính đến ngày 26/10/2018 tiền nợ gốc là: 55.000.000 đồng, tiền lãi trong hạn là: 19.816.094 đồng, tiền lãi quá hạn là: 3.014.526 đồng, tổng cộng là: 77.830.620 đồng và tiền lãi quá hạn phát sinh cho đến khi trả hết tiền nợ gốc theo hợp đồng tín dụng.

Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa: Quá trình tiến hành tố tụng của Tòa án từ khi thụ lý vụ án cho đến trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Căn cứ quy định của pháp luật đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc bà Bùi Thị B phải trả EximBank số tiền tính đến ngày 26/10/2018 số tiền gốc là 55.000.000 đồng, tiền lãi trong hạn là 19.816.094 đồng, tiền lãi quá hạn là: 3.014.526 đồng, tổng cộng là: 77.830.620 đồng và tiền lãi phát sinh cho đến khi trả hết tiền nợ gốc theo hợp đồng tín dụng. Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Yêu cầu khởi kiện của EximBank được chấp nhận nên không phải chịu án phí sơ thẩm. Số tiền tạm ứng án phí Ngân hàng đã nộp được trả lại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định:

- Về tố tụng:

[1] Về quan hệ pháp luật có tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: EximBank có đơn khởi kiện vụ án tranh chấp về hợp đồng tín dụng đối với bà Bùi Thị B vay tiền vì mục đích tiêu dùng. Bà Bùi Thị B có địa chỉ nơi cư trú tại: Tổ dân phố Phương Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Do đó, đây là vụ án dân sự tranh chấp về hợp đồng tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Kiến An, TP.Hải Phòng theo quy định tại khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Thủ tục giải quyết vụ án: Tòa án đã tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng và thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, nhưng bị đơn đều vắng mặt, cho nên Tòa án không lấy được lời khai và không tiến hành hòa giải được. Tòa án đã ra quyết định đưa vụ án ra xét xử và tống đạt hợp lệ đến lần thứ hai mà bà Bùi Thị B vẫn vắng mặt. Căn cứ khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bà Bùi Thị Bảo và công bố các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ.

- Xét nội dung vụ án:

[3] EximBank cho bà Bùi Thị B vay số tiền 75.000.000 đồng theo Hợp đồng tín dụng số 1603-LAV-201401518 ngày 18/11/2014, Khế ước nhận nợ số 1603- LDS-201402650 ngày 18/11/2014, mục đích vay tiêu dùng, thời hạn vay 60 tháng kể từ ngày nhận nợ, lãi suất 13,5%/năm, lãi suất cho vay thay đổi được điều chỉnh 03 tháng một lần, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn, trả nợ gốc mỗi tháng một lần số tiền là 1.250.000 đồng và tiền lãi vào ngày 25 hàng tháng. Hợp đồng tín dụng được ký kết bởi người có thẩm quyền, nội dung và hình thức đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội. Các bên đương sự ký kết Hợp đồng trên cơ sở tự nguyện, không bị lừa dối hay cưỡng ép. Do đó Hợp đồng phát sinh hiệu lực, phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên theo các điều khoản đã ký kết trong Hợp đồng.

Nay Ngân hàng EximBank yêu cầu bà Bùi Thị B trả nợ tính đến ngày xét xử sơ thẩm ngày 26/10/2018 số tiền nợ gốc là: 55.000.000 đồng, tiền lãi trong hạn là: 19.816.094 đồng, tiền lãi quá hạn là: 3.014.526 đồng, tổng cộng là: 77.830.620 đồng và tiền lãi quá hạn phát sinh cho đến khi trả hết tiền nợ gốc theo Hợp đồng tín dụng. Xét thấy yêu cầu của nguyên đơn là có căn cứ, phù hợp với quy định tại các điều 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470 và Điều 688 của Bộ luật Dân sự năm 2015, nên được chấp nhận.

[4] Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Yêu cầu khởi kiện của EximBank được chấp nhận nên không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, số tiền tạm ứng án phí Eximbank đã nộp được trả lại.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 144, Điều 147, Điều 266, Điều 273 Điều 280 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; căn cứ vào các điều 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470 và Điều 688 của Bộ luật Dân sự năm 2015; căn cứ Điều 12; 30; 51; 90; 91; 94; 95 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010 ngày 16/6/2010; căn cứ khoản 3 Điều 144; khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần X Việt Nam buộc bà Bùi Thị B phải thanh toán trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tính đến ngày 26/10/2018, tổng số tiền là: 77.830.620 đồng (Bảy mươi bảy triệu tám trăm ba mươi nghìn sáu trăm hai mươi đồng), trong đó: tiền gốc là: 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng), tiền lãi trong hạn là: 19.816.094 đồng (Mười chín triệu tám trăm mười sáu nghìn không trăm chín tư đồng), tiền lãi quá hạn là: 3.014.526 đồng (Ba triệu không trăm mười bốn nghìn năm trăm hai sáu đồng).

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

2. Về án phí:

- Ngân hàng Thương mại cổ phần X Việt Nam không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, được hoàn trả số tiền 1.800.000 đồng (một triệu tám trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp theo Biên lai số 0010027 ngày 04/5/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Kiến An, Hải Phòng.

- Bà Bùi Thị B phải chịu 3.892.000đồng (Ba triệu tám trăm chín mươi hai nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.


42
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 12/2018/DS-ST ngày 26/10/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:12/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Kiến An - Hải Phòng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 26/10/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về