Bản án 11/2017/KDTM-ST ngày 10/10/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH

BẢN ÁN 11/2017/KDTM-ST NGÀY 10/10/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 34/2017/TLST-KDTM ngày 20 tháng 7 năm 2017 về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 19/2017/QĐXXST-KDTM ngày 12 tháng 9 năm 2017, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần V; địa chỉ: Đường K, Phường E, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh; người đại diện hợp pháp: Ông Ngô Quang T, chức vụ: Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật; ông Võ Tiến L, chức vụ: Trưởng phòng xử lý nợ, ông Trần Văn H phó phòng xử lý nợ - Ngân hàng thương mại cổ phần V là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủyquyền số: 54A/2017/UQ-XLN ngày 10-4-2017, số: 153/2017/UQ-XLN ngày22-8-2017); ông Võ Tiến L ủy quyền lại cho anh Nguyễn Đ, chức vụ: Chuyên viên xử lý nợ - Ngân hàng thương mại cổ phần V (văn bản ủy quyền số:117A/2017/UQ-XLN ngày 03-7-2017) ông Trần Văn H ủy quyền lại cho chịNguyễn Thị Thủy T phó phòng khách hàng doanh nghiệp (văn bản ủy quyền số:01/2017/UQ-XLN ngày 10-10-2017); chị T có mặt.

2. Bị đơn: Công ty TNHH MTV H; địa chỉ: Ấp T, xã M, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; người đại diện hợp pháp: Ông Phạm Văn H, chức vụ: Giám đốc là người đại diện theo pháp luật; có mặt.

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1976; cư trú tai: Ấp T, xã M, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 07-7-2017, bản tự khai của nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V cùng các lời khai tại Tòa án của người đại diện theo ủy quyền chị Nguyễn Thị Thủy T trình bày:

Ngày 22-7-2016 Ngân hàng thương mại cổ phần V có cấp tín dụng cho Công ty TNHH MTV H theo hợp đồng tín dụng số: 0326/01716/02.HDTDHM ngày 22-7-2016 và giấy nhận nợ số: 01/0326/01716/02.HĐTDHM, ngày nhận nợ là ngày 25-7-2016, ngày nhận nợ đến hạn là ngày 25-01-2017, lãi suất 9,5%/năm, mục đích vay là bổ sung vốn kinh doanh chế biến điều, số tiền vay là1.500.000.000 đồng; biện pháp bảo đảm cho khoản vay nêu trên, ông Phạm VănH và bà Nguyễn Thị H đã thế chấp tài sản của mình cho Ngân hàng như sau:

- Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số: 1093, tờ bản đồ ấp G, xã M, thành phố Tây Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BV 052820 vào sổ số: CH02279 do UBND thành phố Tây Ninh cấp ngày 29-12-2014.

- Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số: Ấp T, xã M, thành phố Tây Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CĐ 028063 vào sổ số: CS 03107 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 01-6-2016.

- Tài sản thứ ba: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số: 1170, tờ bản đồ số 31, ấp T, xã M, thành phố Tây Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CĐ 028065 vào sổ số: CS 03108 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 01-6-2016.

- Tài sản thứ tư: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số: 141, tờ bản đồ số 32, ấp T, xã M, thành phố Tây Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BP 429363 vào sổ số: CH01823 do UBND thành phố Tây Ninh cấp ngày 18-12-2013.

Chủ sở hữu các tài sản trên là ông Phạm Văn H và bà Nguyễn Thị H theo hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất số: 0326/01716/01B.HĐTCQSDĐ ngày 22-7-2016 tại phòng công chứng số 1, địa chỉ đường N, Phường B, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, đăng ký thế chấp tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh thành phố Tây Ninh ngày 25-7-2016; quá trình thực hiện hợp đồng Công ty TNHH MTV H không thực hiện trả nợ theo cam kết trong hợp đồng tín dụng và giấy nhận nợ; Ngân hàng đã gửi nhiều thông báo, công văn yêu cầu Công ty TNHH MTV H trả nợ nhưng Công ty TNHH MTV H không thực hiện có biểu hiện kéo dài thời gian và trốn tránh nghĩa vụ trả nợ; tính đến ngày 10-10-2017 số dư nợ của Công ty TNHH MTV H như sau: Nợ gốc là 1.500.000 đồng, nợ lãi 171.678.789 đồng, nhưng giảm số tiền lãi phạt chậm trả 1.668.372 đồng còn lại tổng cộng là 1.670.010.417 đồng. Nay yêu cầu buộc Công ty TNHH MTV H thanh toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền 1.670.010.417 đồng trong đó gồm1.500.000.000 đồng nợ gốc và 170.010.417 đồng nợ lãi (tính đến ngày 10-10-2017) theo hợp đồng tín dụng và buộc thanh toán nợ lãi, tiền phạt phát sinh theo hợp đồng kể từ ngày 11-10-2017 đến khi thanh toán xong các khoản nợ; trường hợp Công ty TNHH MTV H không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ trên thì Ngân hàng thương mại cổ phần V có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành kê kiên phát mãi tài sản thế chấp.

Bị đơn Công ty TNHH MTV H người đại diện theo pháp luật ông Phạm Văn H trình bày:

Ngày 22-7-2016 Công ty TNHH MTV H do ông Phạm Văn H giám đốc đại diện có ký hợp đồng vay tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền 1.500.000.000 đồng để kinh doanh mua bán hạt điều, do làm ăn thua lỗ không có khả năng thanh toán nợ. Nay Ngân hàng thương mại cổ phần V khởi kiện Công ty TNHH MTV H đồng ý trả số tiền nợ trên, đồng thời khi vay tiền Công ty TNHH MTV H có thế chấp bốn tài sản nhà và đất cho Ngân hàng nay đồng ý bán để trả nợ.

Tại bản tường trình ngày 29-9-2017 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị H trình bày:

Chồng bà là ông Phạm Văn H đại diện Công ty TNHH MTV H có vay Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền 1.500.000.000 đồng để kinh doanh hạt điều, do làm ăn thua lỗ Công ty không có tiền trả nợ cho Ngân hàng và Công ty có thế chấp tài sản gồm nhà, đất; đại diện Công ty có xin Ngân hàng bán nhà đất để trả nợ nhưng do tài sản bị phong tỏa Công ty không bán được; nay đồng ý bán tài sản để trả nợ.

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh:

+ Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, xác định tư cách pháp lý người tham gia tố tụng, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử và quyết định đưa vụ án ra xét xử đều đảm bảo đúng quy định về thời hạn, nội dung, tư cách pháp lý và thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử và Thư ký thực hiện đúng trình tự, thủ tục đối với phiên tòa sơ thẩm dân sự; người tham gia Tố tụng thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự,

- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V buộc bị đơn Công ty TNHH MTV H có trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền 1.670.010.417 đồng và lãi phát sinh theo hợp đồng; tài sản bảo đảm là sở hữu nhà, đất theo hợp đồng thế chấp tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm nên có hiệu lực và Công ty TNHH MTV H phải chịu án phí theo luật định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, xét thấy:

[1] Nội dung vụ án: Căn cứ vào hợp đồng tín dụng hạn mức số: 0326/01716/02.HĐTDHM  ngày 22-7-2016  và giấy nhận  nợ số: 01/0326/01716/02.HĐTDHM ngày 24-7-2016 giữa Ngân hàng thương mại cổ phần V – Chi nhánh Tây Ninh với Công ty TNHH MTV H do ông Phạm Văn H, chức vụ giám đốc đã ký; nội dung thể hiện là Ngân hàng thương mại cổ phần V đồng ý cấp hạn mức tín dụng cho Công ty TNHH MTV H vay số tiền1.500.000.000 đồng, mục đích vay là bổ sung vốn kinh doanh chế biến điều, thời hạn hiệu lực hạn mức tín dụng (thời hạn nhận tiền vay) đến hết tháng 7-2017, thời điểm Ngân hàng giải ngân nằm trong thời hạn của hạn mức tín dụng, ngày nhận nợ là ngày 25-7-2016 ngày đến hạn là ngày 25-01-2017, lãi suất9,5%/năm, phương thức trả nợ trả lãi vay vào ngày 10 định kỳ hàng tháng/lần, trả nợ gốc vào ngày 25-01-2017 biện pháp bảo đảm ông Phạm Văn H và bà Nguyễn Thị H (vợ ông H) đã thế chấp tài sản của mình cho Ngân hàng theo hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác số: 0326/01716/01B.HĐTCQSDĐ ngày 22-7-2016 tạiphòng công chứng số 1, địa chỉ đường N, Phường B, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và đăng ký thế chấp tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh thành phố Tây Ninh ngày 25-7-2016. Theo Ngân hàng trình bày quá trình thực hiện hợp đồng Công ty TNHH MTV H không thực hiện trả nợ theo cam kết trong hợp đồng tín dụng và giấy nhận nợ; Ngân hàng đã gửi nhiều thông báo, công văn yêu cầu Công ty TNHH MTV H trả nợ nhưng không thực hiện; có biểu hiện kéo dài thời gian và trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Nay yêu cầu Công ty TNHH MTV H thanh toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền1.670.010.417 đồng trong đó gồm 1.500.000.000 đồng nợ gốc và 170.010.417 đồng nợ lãi (tính đến ngày 10-10-2017) và buộc thanh nợ lãi phát sinh theo hợp đồng kể từ ngày 11-10-2017 đến khi thanh toán xong các khoản nợ; trường hợp Công ty TNHH MTV H không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ trên thì Ngân hàng thương mại cổ phần V có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành kê kiên phát mãi tài sản thế chấp. Tại phiên tòa ông Phạm Văn H người đại diện của Công ty TNHH MTV H là người đứng tên chủ sở hữu tài sản thế chấp gồm nhà, đất cho Ngân hàng thương mại cổ phần V đồng ý trả tiền và đồng ý bán tài sản thế chấp để trả nợ cho Ngân hàng thương mại cổ phần V Hội đồng xét xử ghi nhận.

[2] Xét về tài sản thế chấp để bảo đảm trách nhiệm trả nợ gồm các tài sản sau:

- Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khácgắn liền với đất tại thửa đất số: 1093, tờ bản đồ số 28, diện tích 1.570, 50m2 tọa lạc tại ấp G, xã M, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BV052820 vào sổ số: CH02279 do UBND thành phố Tây Ninh cấp ngày 29-12-2014.

- Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số: 556, tờ bản đồ số 31, diện tích 250 m2 ấp T, xã M, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh theo giấy chứng nhận quyền sửdụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CĐ 028063 vào sổ số: CS 03107 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 01-6-2016.

- Tài sản thứ ba: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số: 577 (1170), tờ bản đồ số 31, diện tích412,30 m2 ấp T, xã M, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh theo giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CĐ028065 vào sổ số: CS 03108 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 01-6-2016.

- Tài sản thứ tư: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số: 141, tờ bản đồ số 32, diện tích 157,50 m2 ấp T, xã M, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BP 429363 vào sổ số: CH01823 do UBND thị xã Tây Ninh (nay thành phố Tây Ninh) cấp ngày18-12-2013.

Chủ sở hữu các tài sản trên là ông Phạm Văn H và bà Nguyễn Thị H, tại bản tường trình ngày 26-9-2017 bà H trình bày tài sản nhà đất mà vợ chồng bà thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần V để bảo đảm cho số tiền nợ vay của Công ty TNHH MTV H, đại diện Công ty có xin Ngân hàng bán nhà đất để trả nợ nhưng do tài sản bị phong tỏa Công ty không bán được; nay đồng ý bán tài sản để trả nợ. Tại Biên bản xác minh ngày 09-10-2017, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tây Ninh cung cấp thông tin 04 (bốn) tài sản nhà đất của ông Phạm Văn H và bà Nguyễn Thị H đang thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần V để bảo đảm cho Công ty TNHH MTV H vay vốn kinh doanh, hợp đồng thế chấp được ký kết trước khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và trước khi cơ quan thi hành án thụ lý giải quyết. Hiện nay Chi cục Thi hành án không tiến hành xử lý kê biên vì theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH-14 ngày 21/6/2017 của Quốc Hội thì Ngân hàng được quyền sử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Do đó có cơ sở Hội đồng xét xử chấp nhận.

3] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ Điều 91; Điều 95 của Luật tổ chức tín dụng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Bản Việt buộc Công ty TNHH MTV H có trách nhiệm trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền1.670.010.417 đồng trong đó gồm 1.500.000.000 đồng nợ gốc và 170.010.417 đồng nợ lãi (tính đến ngày 10-10-2017) và lãi phát sinh theo hợp đồng; trường hợp Công ty TNHH MTV H không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ trên thì Ngân hàng thương mại cổ phần V có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành kê kiên phát mãi tài sản thế chấp. Xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh là phù hợp Hội đồng xét xử chấp nhận.

Từ những nhận định trên có cơ sở Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần V.

[4] Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; nên Công ty TNHH MTV H phải chịu theo luật định.

Ngân hàng thương mại cổ phần V không phải chịu án phí nên được hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí đã nộp 30.174.210 đồng theo biên lai thu số: 0004371 ngày 19-7-2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 91; Điều 94; Điều 95 của Luật các tổ chức tín dụng; Điều 306 của Luật thương mại; Điều 342; Điều 343; Điều 351; Điều 715; Điều 717; Điều 721 của Bộ luật Dân sự năm 2005; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần V buộc Công ty TNHH MTV H có nghĩa vụ hoàn trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền 1.670.010.417 (một tỉ sáu trăm bảy mươi triệu không trăm mười nghìn bốn trăm mười bảy) đồng trong đó số tiền nợ vốn gốc 1.500.000.000 đồng, số tiền lãi 170.010.417 đồng (tính đến ngày 10-10-2017).

Trường hợp Công ty TNHH MTV H không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ trên thì Ngân hàng thương mại cổ phần V có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự xử lý phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ theo hợp đồng thế chấp tài sản (hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác số:0326/01716/01B.HĐTCQSDĐ ngày 22-7-2016).

2. Kể từ ngày 11-10-2017 cho đến khi thanh toán xong các khoản nợ, Công ty TNHH MTV H còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc trên.

3. Án phí: Công ty TNHH MTV H phải chịu 62.100.312 (sáu mươi hai triệu một trăm nghìn ba trăm mười hai) đồng tiền án phí sơ thẩm dân sự.

Ngân hàng thương mại cổ phần V không phải chịu án phí nên được hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí đã nộp 30.174.210 đồng theo biên lai thu số: 0004371 ngày 19-7-2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

4. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án Dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án Dân sự.

5. Báo cho các đương sự biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án được quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh. Riêng đối các đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày Tòa án niêm yết bản án tại UBND xã (phường) nơi cư trú /.


351
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về