Bản án 117/2017/DS-ST ngày 30/08/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 117/2017/DS-ST NGÀY 30/08/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, tại Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 431/2017/TLST-DS ngày 04-7-2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 160/2017/QĐXXST-DS ngày 13/7/2017 và quyết định hoãn phiên tòa số: 87/2017/QĐST-DS ngày 01 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần V; địa chỉ: Tầng 1-7 Tòa nhà Thủ Đô, số 72, phố T, phường T, quận H, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Phan Thúc Đ, sinh năm 1988; địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà 144 đường C, phường 12, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (theo văn bản ủy quyền ngày 20/5/2017). Vắng mặt.

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Y, sinh năm 1967; địa chỉ: Số 202/B, tổ 15, khu phố B, phường B, thị xã D, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện ngày 20-5-2017 và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là anh Phan Thúc Đ trình bày:

Vào ngày 06-12-2013 bà Nguyễn Thị Y có ký “Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng” số 20131205-100001-0012 với Ngân Hàng Thương mại cổ phần V (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) vay số tiền 26.250.000 đồng với lãi suất 3.75%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận trong hợp đồng thì chị Y phải thanh toán tổng số tiền cả gốc và lãi là 48.247.000 đồng, trả chậm trong vòng 36 tháng, 35 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 1.341.000 đồng, tháng cuối cùng trả 1.312.000 đồng. Thanh toán vào ngày 11 dương lịch hàng tháng, bắt đầu thanh toán từ ngày 11-01-2014.

Thực hiện hợp đồng, chị Nguyễn Thị Y đã nhận đủ số tiền vay là 25.000.000 đồng, còn số tiền 1.250.000 đồng là tiền phí bảo hiểm nên Ngân hàng đã khấu trừ trước khi chuyển tiền cho khách hàng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chị Y đã thanh toán được 05 lần với số tiền là 6.714.000 đồng. Đến ngày 05-9-2014 chị Y không tiếp tục trả nợ mặc dù Ngân hàng đã dùng nhiều biện pháp nhắc nhở. Vì vậy, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu chị Nguyễn Thị Y phải thanh toán tổng số nợ còn lại là 41.533.000 đồng.

- Tại bản tự khai ngày 12-7-2017 bị đơn chị Nguyễn Thị Y trình bày:

Chị Y thống nhất với nội dung trình bày của đại diện nguyên đơn về số tiền đã vay, quá trình trả nợ. Tuy nhiên, trong quá trình trả nợ chị Y đã thanh toán được 05 lần với số tiền là 6.714.000 đồng, đến ngày 05-9-2014 do gặp khó khăn về kinh tế nên chị Y không tiếp tục trả nợ vay cho Ngân hàng. Nay chị Y đồng ý trả cho Ngân hàng số tiền nợ 41.533.000 đồng nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên xin trả dần mỗi 500.000 đồng.

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa:

Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử và nguyên đơn chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn vắng mặt đã được Tòa án triệu tập hợp lệ để tham gia phiên tòa hai lần nhưng đều vắng mặt. Vì vậy Tòa án xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng là đúng quy định. Về việc giải quyết vụ án: Căn cứ vào chứng cứ do nguyên đơn, bị đơn giao nộp, chứng cứ Tòa án đã thu thập được trong hồ sơ vụ án và ý kiến của phía nguyên đơn, bị đơn và kết quả diễn biến tại phiên tòa. Xét thấy việc Ngân hàng khởi kiện yêu cầu chị Nguyễn Thị Y phải trả số tiền còn nợ là 41.533.000 đồng là có cơ sở, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên tòa, Tòa án nhận định:

[1] Ngân hàng Thương mại cổ phần V khởi kiện yêu cầu chị Nguyễn Thị Y có địa chỉ tại số 202/B, tổ 15, khu phố B, phường B, thị xã D, tỉnh Bình Dương phải trả số tiền nợ 41.533.000 đồng phát sinh từ “Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng” số 20131205-100001-0012 ngày 06-12-2013. Vì vậy, đây là vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương được quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Về thời hiệu khởi kiện: Theo quy định tại Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015 thì “Thời hiệu khởi kiện....tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm”. Từ ngày 05-9-2014, chị Nguyễn Thị Y không thanh toán tiền gốc và lãi theo thỏa thuận. Ngày 21-6-2017, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu thanh toán số tiền còn nợ nên thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng vẫn còn.

[3] Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn anh Phan Thúc Đ có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt. Bị đơn chị Nguyễn Thị Y đã được triệu tập hợp lệ để tham gia phiên tòa vào các ngày 01-8-2017 và ngày 30-8-2017 nhưng đều vắng mặt. Căn cứ Điều 238 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vắng mặt các đương sự trên.

[4] Xét “Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng” số 20131205-100001-0012 ngày 06-12-2013 được giao kết giữa Ngân hàng với chị Y đã thể hiện ý chí tự nguyện thỏa thuận giữa hai bên. Quá trình thực hiện hợp đồng, chị Y chỉ thanh toán được 6.714.000 đồng, kể từ ngày 05-9-2014 đến thời điểm Ngân hàng khởi kiện, chị Y không thanh toán tiếp bất kỳ khoản nào cho Ngân hàng, như vậy chị Y đã vi phạm nghĩa vụ trả tiền gốc và lãi theo thỏa thuận. Số tiền nợ và quá trình trả nợ cũng được chị Nguyễn Thị Y thừa nhận nên đây là tình tiết chứng cứ không cần phải chứng minh theo quy định tại khoản 2 Điều 92 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Vì vậy, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu chị Y phải trả số nợ gốc và lãi đến hạn là 41.533.000 đồng là có căn cứ chấp nhận.

[5] Đối với yêu cầu của chị Y đề nghị Ngân hàng cho trả dần số nợ trên nhưng Ngân hàng không đồng ý nên không có cơ sở chấp nhận. Do “Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng” không thỏa thuận về lãi quá hạn nên để bảo đảm quyền lợi của bên được thi hành án, trong trường hợp này bên phải thi hành án chậm thanh toán đối với nghĩa vụ trả tiền, cần buộc bên có nghĩa vụ trả tiền phải có trách nhiệm trả tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015.

[6] Từ những phân tích trên, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

[7] Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị Y phải chịu theo quy định của Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 144, Điều 147, Điều 238 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

Căn cứ Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Điều 91 và Điều 95 của Luật Các tổ chức tín dụng 2010;

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án.

1. Buộc chị Nguyễn Thị Y có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng Thương mại cổ phần V số tiền 41.533.000 đồng (bốn mươi mốt triệu năm trăm ba mươi ba ngàn đồng) còn nợ phát sinh từ “Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng” số 20131205-100001-0012 ngày 06-12-2013.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015.

2. Án phí dân sự sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị Y phải chịu 2.076.650 đồng (hai triệu không trăm bảy mươi sáu ngàn sáu trăm năm mươi đồng). Hoàn trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần V số tiền 1.039.000 đồng (một triệu không trăm ba mươi chín ngàn đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền số 0009698 ngày 29-6-2017 của Chi cục thi hành án Dân sự thị xã Dĩ An.

3. Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.


68
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 117/2017/DS-ST ngày 30/08/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:117/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Dĩ An - Bình Dương
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:30/08/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về