Bản án 104/2017/DS-ST ngày 24/08/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 104/2017/DS-ST NGÀY 24/08/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 24 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 471/2017/TLST- DS ngày 11 tháng 7 năm 2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 121/2017/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 8 năm 2017 và Quyết điịnh hoãn phiên tòa số 79/2017/QĐST-DS ngày 16 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP VNTV; Trụ sở: Tầng 1-7, tòa nhà TĐ, số 72, phố THĐ, phường THĐ, quận HK, thành phố Hà Nội; địa chỉ liên hệ: 165-167-169 HN, phường NTB, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Anh Phan Thúc Đ, sinh năm 1988; địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà 144 CH, Phường A, quận TB, thành phố Hồ Chí Minh (giấy ủy quyền số 4107/2017/UQ-GĐK-TDTD ngày 20/6/2017), có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.

2. Bị đơn: Bà Võ Thị H, sinh năm 1982; thường trú: 25/5 khu phố NĐ 2, phường DA, thị xã DA, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Tại đơn khởi kiện ngày 20 tháng 6 năm 2017, quá trình tham gia tố tụng người đại diện hợp pháp của nguyên đơn, anh Phan Thúc Đ trình bày:

Ngày 19/11/2014, Ngân hàng TMCP VNTV (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) và bà Võ Thị H ký đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng, theo hợp đồng số tiền bà H đề nghị vay là 20.000.000 đồng và phí bảo hiểm 1.000.000 đồng, tổng cộng khoản vay là 21.000.000 đồng, lãi suất 2,92%/ tháng, mục đích vay tiêu dùng, phương thức thanh toán: trả góp vào ngày 03 hàng tháng. Theo thỏa thuận bà H phải có trách nhiệm thanh toán số tiền 29.493.000 đồng (gồm cả gốc và lãi) trong vòng 24 tháng, 23 tháng đầu mỗi tháng trả 1.229.000 đồng, tháng cuối cùng trả 1.226.000 đồng. Thực hiện hợp đồng bà H đã nhận đủ số tiền như thỏa thuận và đã thanh toán cho Ngân hàng được 08 kỳ với số tiền 9.832.000 đồng, từ ngày 13/09/2015 cho đến nay bà H không thanh toán thêm bất kỳ khoản nào nữa. Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng bà H vẫn không thực hiện đúng như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Vì vậy, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu bà H phải trả cho Ngân hàng toàn bộ khoản nợ tới hạn là 19.661.000đồng.

- Bị đơn bà Võ Thị H đã được tòa án triệu tập hợp lệ để cung cấp bản tự khai, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào các ngày 21/7/2017 và 04/8/2017, tham gia phiên tòa vào các ngày 16/8/2017 và 24/8/2017 nhưng vắng mặt không có lý do nên không có ý kiến đối với yêu cầu của nguyên đơn, không cung cấp tài liệu chứng cứ gì.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được công bố tại phiên tòa, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An nhận đinh:

[1] Về điều kiện khởi kiện: Ngân hàng TMCP VNTV có đơn yêu cầu giải quyết việc vay vốn giữa Ngân hàng với bà Võ Thị H, sinh năm 1982; thường trú: 25/5 khu phố NĐ 2, phường DA, thị xã DA, tỉnh Bình Dương. Vì vậy, đây là vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương theo quy Đ tại Điều 26, khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

[2] Về sự có mặt của đương sự: Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn là anh Phan Thúc Đ có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt đề ngày 04/8/2017. Bị đơn bà Võ Thị H đã được tòa án triệu tập hợp lệ để tham gia phiên tòa vào các ngày 16/8/2017 và 24/8/2017 nhưng vắng mặt không có lý do. Căn cứ Điều 227 và 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Tòa án xét xử vắng mặt anh Đ và bà H.

[3] Ngày 19/11/2014, bà Võ Thị H có đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng (sau đây gọi tắt là Đơn đề nghị), yêu cầu Ngân hàng TMCP VNTV cho vay số tiền 30.000.000 đồng, phát hành thẻ ghi nợ và phí mua bảo hiểm dư nợ tín dụng cá nhân theo mục II, III phần B của Đơn đề nghị. Ngân hàng chấp thuận Đơn đề nghị và giải ngân cho bà Võ Thị H vay số tiền 20.000.000 đồng, phí mua bảo hiểm là 1.000.000 đồng, lãi suất 2.92%/ tháng, thời hạn vay là 24 tháng, tổng tiền gốc và lãi của hợp đồng bà H phải có trách nhiệm trả là 29.493.000 đồng, bà H đồng ý, sự thỏa thuận trên thể hiện ý chí tự nguyện của các đương sự trong giao kết hợp đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng bà H đã nhận đủ tiền nhưng mới thanh toán cho Ngân hàng được 08 kỳ với số tiền 9.832.000 đồng. Từ ngày 13/9/2015 đến nay, bà H không tiếp tục thanh toán các khoản nợ đến hạn cho Ngân hàng, như vậy bà H đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán đã được thỏa thuận trong hợp đồng nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc bà H thanh toán toàn bộ khoản nợ tới hạn 19.661.000 đồng là có cơ sở chấp nhận.

[4] Để đảm bảo quyền lợi của bên được thi hành án do hợp đồng tín dụng không thỏa thuận về lãi quá hạn, nên trường hợp này bên phải thi hành án chậm thanh toán đối với nghĩa vụ trả tiền, cần buộc bên có nghĩa vụ trả tiền phải có trách nhiệm trả tiền lãi theo mức lãi suất theo quy đinh tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Võ Thị H phải chịu theo quy đinh của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 26, 35, 39, 144, 147, 227, 228, 271, 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 91, 95 Luật các tổ chức tín dụng; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

1. Buộc bà Võ Thị H trả cho Ngân hàng TMCP VNTV số tiền nợ đến hạn theo đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng ngày 19/11/2014 là 19.661.000đồng (mười chín triệu sáu trăm sáu mươi mốt nghìn đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, Ngân hàng TMCP VNTV có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bà Võ Thị H chậm thi hành số tiền trên thì hàng tháng bà H còn phải trả cho Ngân hàng tiền lãi theo mức lãi suất quy đinh tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

2. Án phí dân sự sơ thẩm:

Bà Võ Thị H phải chịu số tiền 983.050 (chín trăm tám mươi ba nghìn không trăm năm mươi) đồng.

Trả lại cho Ngân hàng Thương toàn bộ số tiền tạm ứng án phí 492.000 (bốn trăm chín mươi hai nghìn) đồng theo biên lai thu tiền số 0009755 ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chi cục thi hành án Dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trường hợp bản án được thi hành án theo quy đinh tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy đinh tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy đinh tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguyên đơn, bị đơn vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.


80
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 104/2017/DS-ST ngày 24/08/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:104/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Dĩ An - Bình Dương
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:24/08/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về