Bản án 10/2019/DS-ST ngày 23/04/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT TỈNH BÌNH THUẬN

BẢN ÁN 10/2019/DS-ST NGÀY 23/04/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Trong ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố P xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 13/2019/TLST-DS ngày 16 tháng 01 năm 2019 về “Tranh chấp hơp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 65/2019/QĐXXST-DS ngày 25 tháng 03 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 90/2019/QĐST – DS ngày 11/4/2019 giữa các đương sự:

1/ Nguyên đơn: Ngân hàng V

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D – Chủ tịch Hội đồng quản trị. Địa chỉ: đường L, phường L, Quận Đ, tp. Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đỗ Thành Tr – Phó giám đốc khối pháp chế - Kiểm soát tuân thủ, Hội sở.

Địa chỉ: đường P, P7, Quận PN, tp. Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền ông Trung: Ông Đặng Quốc Đ1 – chuyên viên xử lý nợ.

Địa chỉ: đường THĐ, thành phố P, tỉnh Bình Thuận.

2/ Bị đơn: Ông Lý Hoàng Đ, sinh năm: 1990.

Địa chỉ: đường NVC, phường Đ, thành phố P, tỉnh Bình Thuận. Tại phiên tòa có mặt nguyên đơn, vắng mặt bị đơn.

NHẬN THẤY

*Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, quá trình giải quyết vụ án và tại  phiên tòa nguyên đơn trình bày :

Vào ngày 27/06/2017, ông Lý Hoàng Đ ký kết Hợp đồng tín số LN 1706220087918/BHT/HĐTD với Ngân hàng V – Chi nhánh Bình Thuận vay số tiền vay 500.000.000 đồng, thời gian vay 84 tháng từ 27/6/2017 đến ngày 27/6/2024, mục đích sử dụng tiền vay: Bổ sung kinh doanh mua bán bánh kẹo, lãi suất 11,5%/tháng. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ vay nói trên là nhà đất thuộc thửa đất số 81, tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại: Đường NVC, khu phố 5, phường Đ, thành phố P, tỉnh Bình Thuận thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Lý Hoàng Đ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 460107, hồ sơ gốc số: 7055 do UBND Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 24/05/2004, cập nhật chủ sở hửu/sử dụng lần cuối ngày 19/06/2017.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng kể từ ngày 02/4/2018, ông Lý Hoàng Đ đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo cam kết nên khoản vay chuyển nợ quá hạn. Tạm tính đến ngày 23/4/2019, dư nợ của ông Đ tại Ngân hàng là nợ gốc 486.525.331 đồng, nợ lãi 71.958.331 đồng. Ngân hàng đã nhiều lần yêu cầu ông Đ thanh toán toàn bộ nợ vay nhưng ông Đ không thực hiện.

Nay Ngân hàng yêu cầu ông Lý Hoàng Đ phải thanh toán một lần cho Ngân hàng V số tiền còn nợ là 486.525,.331 đồng, trong đó nợ gốc 414.567.000 đồng, nợ lãi 71.958.331 đồng tính đến ngày 23/4/2019, ngoài ra kể từ ngày 24/4/2019, ông Đ còn phải chịu lãi quá hạn theo thỏa thuận của hợp đồng tín dụng trên cho đến khi trả hết số nợ vay cho Ngân hàng V.

Để đảm bảo thanh toán nợ vay, Ngân hàng yêu cầu Tòa án tuyên Ngân hàng được quyền yêu cầu cơ quan có chức năng thi hành án dân sự có thẩm quyền tiến hành kê biên, phát mãi tài sản thế chấp là nhà đất thuộc thửa đất số: 81, tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại: Đường NVC, khu phố 5, phường Đ, thành phố P, tỉnh Bình Thuận thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Lý Hoàng Đ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 460107, hồ sơ gốc số: 7055 do UBND Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 24/05/2004, cập nhật chủ sở hửu/sử dụng lần cuối ngày 19/06/2017, mang tên ông Lý Hoàng Đ để thanh toán cho Ngân hàng. Trường hợp tài sản thế chấp không đủ thanh toán nợ vay, ông Lý Hoàng Đ vẫn có nghĩa vụ trả nợ cho đến khi trả hết toàn bộ nợ vay với Ngân hàng.

Tại phiên tòa, người đại diện cho nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và bổ sung tiền lãi tính đến ngày 23/4/2019 là 486.525.331 đồng (trong đó tiền gốc là 414.567.000 đồng và tiền lãi tính đến ngày 23/4/2019 là 71.958.331 đồng) do trong thời gian khởi kiện, ông Đ có đến Ngân hàng trả 20.000.000 đồng vào ngày 26/3/2019 (trong đó có 50.000.000 đồng tiền phí dịch vụ).

*/ Bị đơn ông Lý Hoàng Đ có nơi cư trú tại Đường NVC, khu phố 5, phường Đ, thành phố P, tỉnh Bình Thuận. Do ông Đ thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú nên Tòa án đã tiến hành tống đạt các văn bản tố tụng: “thông báo thụ lý vụ án;

thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải; quyết định đưa vụ án ra xét xử; quyết định hoãn phiên tòa” theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự cho bà Đường Thị H là mẹ và có cùng nơi cư trú với bị đơn Lý Hoàng Đ, bà H nhận thay và cam kết giao lại tận tay ngay cho Đạt.

Sau khi những người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận và đối đáp, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố P phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, của những người tham gia tố tụng, kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đúng trình tự, thủ tục do Bộ luật tố tụng dân sự quy định và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng V.

XÉT THẤY

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định:

1/ Về thủ tục tố tụng:

Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Đây là hợp đồng tín dụng vay tiền giữa Ngân hàng và cá nhân, tuy mục đích vay tiền bổ sung vốn kinh doanh, nhưng phía bị đơn ông Lý Hoàng Đ lại không có giấy phép đăng ký kinh doanh, ông Lý Hoàng Đ có nơi cư trú tại NVC, phường Đ, thành phố P, tỉnh Bình Thuận do vậy Tòa án thụ lý vụ án dân sự và căn cứ theo quy định tại khoản 03 Điều 26, điểm a khoản 01 điều 35 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 nên yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng V về việc “Hợp đồng tín dụng” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố P.

Ông Lý Hoàng Đ thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú nên Tòa án nhân dân thành phố P đã tiến hành tống đạt các thủ tục theo quy định pháp luật. Tại phiên tòa hôm nay ông Đ vẫn vắng mặt, do vậy Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định tại điểm b khoản 02 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự.

2/ Về nộ i dung tra nh chấp :

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn hội đồng xét xử nhận thấy: Ngân hàng V và ông Lý Hoàng Đ ký kết Hợp đồng tín dụng số LN 1706220087918/BHT/HĐTD với Ngân hàng V – Chi nhánh Bình Thuận vay số tiền vay 500.000.000 đồng, thời gian vay 84 tháng từ 27/6/2017 đến ngày 27/6/2024, mục đích sử dụng tiền vay: Bổ sung kinh doanh mua bán bánh kẹo. lãi suất 11,5%/. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn. Việc ký kết hợp đồng vay tiền giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, và bên vay là ông Đ đã nhận đủ tiền được thể hiện qua khế ước nhận nợ lần 01 số: LN 1706220087918/BHT/HĐTD ngày 27/6/2017 số tiền 500.000.000 đồng của ông Lý Hoàng Đ vào ngày 27/6/2017. Chứng cứ thể hiện tại hồ sơ phù hợp với lời khai của nguyên đơn. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, kể từ ngày 02/4/2018, ông Lý Hoàng Đ không thực hiện trả nợ gốc và lãi theo cam kết nên các khoản vay trên chuyển nợ quá hạn. Tính đến ngày 23/4/2019. Tổng lãi 71,958,331. Ông Đ không trả tiền nữa, qua đây cho thấy ông Đ đã vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa hai bên. Đây là việc vay tiền của tổ chức tín dụng nên lãi suất được áp dụng theo hợp đồng tín dụng giữa hai bên đã ký kết.

Ông Lý Hoàng Đ đã vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng, do vậy ông Đ phải có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng V số tiền là 486.525.331 đồng (Trong đó tiền gốc là 414.567.000 đồng và tiền lãi tính đến ngày 23/4/2019 là 71,958,331 đồng) và trả tiền lãi phát sinh trên số dư nợ gốc từ ngày 24/4/2019 cho đến khi trả hết nợ theo mức lãi suất được các bên thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký kết là có cơ sở chấp nhận.

Về xử lý tài sản thế chấp: Tài sản bảo đảm cho khoản nợ vay là nhà đất thuộc thửa đất số 81, tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại đường NVC, khu phố 5, phường Đ, thành phố P, tỉnh Bình Thuận thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Lý Hoàng Đ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 460107, hồ sơ gốc số: 7055 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 24/5/2004, cập nhật chủ sở hửu/sử dụng lần cuối ngày 19/6/2017, mang tên ông Lý Hoàng Đ. Tài sản thế chấp để đảm bảo tiền vay nêu trên thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người thế chấp, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số LN 1706220087918/BHT/HĐTC ngày 27/6/2017 đã được lập thành văn bản, đã được công chứng tại phòng công chứng số 1 tỉnh Bình Thuận, số công chứng 6390, quyển số 06TP/CC- SCC/HĐGD và đã đăng ký giao dịch bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật nên việc Ngân hàng V yêu cầu xử lý tài sản thế chấp của ông Lý Hoàng Đ nếu trong trường hợp ông Đ không trả hoặc trả tiền không đầy đủ cho Ngân hàng và trong trường hợp tài sản thế chấp không đủ thanh toán nợ vay, ông Lý Hoàng Đ vẫn có nghĩa vụ trả nợ cho đến khi trả hết toàn bộ nợ vay với Ngân hàng là có cơ sở, phù hợp với qui định của pháp luật. Đình chỉ 1 phần đối với yêu cầu khởi kiện là số tiền nợ gốc 19.950.000 đồng

Về án phí: do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải nộp án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì những lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1/Áp dụng: khoản 03 Điều 26, điểm a khoản 01 Điều 35, Điều 227, Điều 228, Điều 233, Điều 235 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều 471, Điều 474 Bộ Luật dân sự năm 2005; Điểm c khoản 1 Điều 688 Bộ Luật dân sự năm 2015;

- Luật ngân hàngLuật các tổ chức tín dụng;

- Luật thi hành án dân sự;

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội về quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

2/ Tuyên xử : Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng V.

Đình chỉ 1 phần đối với yêu cầu số tiền nợ gốc là 19.950.000 đồng.

Buộc ông Lý Hoàng Đ phải trả cho Ngân hàng V số tiền 486.525.331 đồng (Trong đó số tiền nợ gốc là 414.567.000 đồng và tiền lãi tính đến ngày 23/4/2019 là 71.958.331 đồng) và tiền lãi phát sinh trên số dư nợ gốc từ ngày 24/4/2019 cho đến khi trả hết nợ theo mức lãi suất được các bên thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Nếu ông Lý Hoàng Đ không trả hoặc trả không đủ toàn bộ khoản nợ nêu trên và tiền lãi phát sinh trên số dư nợ gốc cho đến khi trả hết nợ cho Ngân hàng thì Ngân hàng V được quyền xử lý tài sản thế chấp là nhà và đất ở tại đường NVC, khu phố 5, phường Đ, thành phố P, tỉnh Bình Thuận theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Lý Hoàng Đ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 460107, hồ sơ gốc số: 7055 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 24/5/2004, cập nhật chủ sở hửu/sử dụng lần cuối ngày 19/6/2017, mang tên ông Lý Hoàng Đ theo hợp đồng thế chấp số LN1706220087918/BHT/HĐTC ngày 27/6/2017 được lập tại phòng công chứng số 1 Bình Thuận.

Trường hợp tài sản thế chấp không đủ thanh toán nợ vay, ông Lý Hoàng Đ vẫn có nghĩa vụ trả nợ cho đến khi trả hết toàn bộ nợ vay với Ngân hàng.

3/ Án phí : Ông Lý Hoàng Đ phải nộp 23.461.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả lại cho Ngân hàng V số tiền 11.503.700 đồng tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm theo biên lai thu tiền số 0024049 ngày 15/01/2019 của Chi cục thi hành án dân sự Thành phố P.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Án xử công khai có mặt nguyên đơn, vắng mặt bị đơn. Quyền kháng cáo của nguyên đơn là 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án (23/4/2019), của bị đơn là 15 ngày tròn kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.


99
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 10/2019/DS-ST ngày 23/04/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:10/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:23/04/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về