Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "10/2019/DS-ST"

216 kết quả được tìm thấy
115/2022/DS-PT - 1 năm trước Cà Mau ... toán 1,9 tỷ theo Bản án dân sự sơ thẩm số: 10/2019/DS-ST ngày 28-01-2019 của TAND huyện Trần Văn...
187/2021/DS-PT - 2 năm trước ... lập hợp đồng. Sau đó thì xảy ra tranh chấp. Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2019/DS-ST ngày 13...
182/2021/DS-PT - 2 năm trước ... về “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2019/DS-ST ngày 24/7/2019 của...
106/2021/DS-PT - 2 năm trước ...”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 10/2019/DS-ST ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Toà án nhân dân tỉnh Tây...
634/2020/DS-PT - 2 năm trước ...10/2011 đứng tên ông Lê Ngọc L. Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 10/2019/DS-ST ngày 04/4//2019, Tòa án nhân...
526/2020/DS-PT - 2 năm trước ... không thành nên đưa ra xét xử. Tại bản án dân sự sơ thẩm số 10/2019/DSST ngày 10/6/2019 của Tòa...
397/2020/DS-PT - 3 năm trước Hà Nội ... dụng đất. Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 10/2019/DS-ST ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân...
43/2020/DS-PT - 3 năm trước Phú Yên ... chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. Do bản án dân sự sơ thẩm số: 10/2019/DS-ST ngày 23/05/2019 của Toà...
41/2020/DS-PT - 3 năm trước Hải Dương ... theo pháp luật. Do bản án dân sự sơ thẩm số 10/2019/DS-ST ngày 18/09/2019 của Tòa án nhân dân...
221/2020/DS-PT - 3 năm trước Hà Nội ... Hợp đồng góp vốn”. Do bản án dân sự sơ thẩm số 10/2019/DS-ST ngày 22/10/2019 của Tòa án nhân dân...