Bản án 09/2015/DSPT ngày 10/04/2015 về tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

BẢN ÁN 09/2015/DSPT NGÀY 10/04/2015 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

103
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 09/2015/DSPT ngày 10/04/2015 về tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

    Số hiệu:09/2015/DSPT
    Cấp xét xử:Phúc thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quảng Bình
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:10/04/2015
    Án lệ được căn cứ
      
     Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
      Bản án/Quyết định phúc thẩm
       Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về