01/04/2021 08:40

Hướng dẫn áp dụng Điều 304 và Điều 305 BLHS của VKSNDTC

Hướng dẫn áp dụng Điều 304 và Điều 305 BLHS của VKSNDTC

Ngày 17/3/2021, VKSNDTC ban hành Hướng dẫn 989/VKSTC-V1 về việc hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng Điều 304 và Điều 305 BLHS.

Theo đó, trên cơ sở tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của Viện kiểm sát nhân dân địa phương, ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1, Vụ 14), Bộ Công an (A09), Tòa án nhân dân tối cao (Vụ 1), Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng Điều 304 và Điều 305 BLHS, đơn cử như sau:

Đối với một số vướng mắc cụ thể

- Trường hợp tàng trữ quả lựu đạn (mô hình) nhưng lại lầm tưởng đó là quả lựu đạn thật thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” không?.

Trường hợp trên cần trưng cầu giám định, nếu kết luận không phải là vũ khí quân dụng thì không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

- Trường hợp đã tàng trữ vũ khí quân dụng một thời gian, sau đó giao nộp theo vận động của chính quyền địa phương thì có bị xử lý hình sự về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” không?

Tùy trường hợp cụ thể để quyết định xử lý cho phù hợp; căn cứ các điều 63, 67 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, trường hợp giao nộp vũ khí quân dụng theo vận động của chính quyền địa phương thì không bị xử lý hình sự về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, trừ trường hợp người tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoặc hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đó liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật khác, cần thiết phải xử lý hình sự.

Xem chi tiết tại Hướng dẫn 989/VKSTC-V1 được ban hành ngày 17/3/2021.

Thu Linh
6136

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn