16/11/2020 16:39

Tổng hợp toàn bộ văn bản hướng dẫn BLHS 2015 và các giải đáp của TANDTC

Tổng hợp toàn bộ văn bản hướng dẫn BLHS 2015 và các giải đáp của TANDTC

Dưới đây là tổng hợp các văn bản hướng dẫn Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 và các giải đáp vướng mắc trong xét xử trong lĩnh vực Hình sự của Tòa án nhân dân tối cao:

1. Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 về tội khủng bố và Điều 300 về tội tài trợ khủng bố của Bộ luật Hình sự.

2.Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của BLHS và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

3. Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ của BLHS 2015.

4. Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.

5. Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự.

6. Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật hình sự.

7. Công văn 196/TANDTC-PC về việc áp dụng tình tiết định khung tăng nặng trong Tội đánh bạc và Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc của BLHS 2015.

8. Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

9. Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

10. Nghị định 37/2018/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

11. Nghị định 19/2018/NĐ-CP quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.

12. Công văn 04/TANDTC-PC về việc áp dụng Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội.

13. Công văn 148/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội.

14. Nghị quyết 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự 2015 và về hiệu lực thi hành BLTTHS 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015.

15. Công văn 301/TANDTC-PC về việc áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015.

16. Công văn 276/TANDTC-PC hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự 2015.

17. Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13.

18. Công văn 89/TANDTC-PC về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.

19. Công văn 136/TANDTC-PC về đính chính Công văn 89/TANDTC-PC ngày 30/6/2020 của TANDTC

20. Công văn 212/TANDTC-PC về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.

21. Công văn 64/TANDTC-PC về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính.

22. Công văn 160/TANDTC-PC về ban hành một số biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

23. Giải đáp 01/2017/GĐ-TANDTC về giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ.

24. Công văn 306/TANDTC-PC về áp dụng tình tiết “bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản” khi giải quyết vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

25. Giải đáp 01/GĐ-TANDTC giải đáp một số vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự.

26. Công văn 81/2002/TANDTC về việc giải đáp các vấn đề nghiệp vụ.

27. Công văn 24/1999/KHXX về giải đáp bổ sung một số vấn đề về áp dụng pháp luật.

28. Công văn 16/1999/KHXX về một số vấn đề về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng.

Thu Linh
16242

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn