Bản án 02/2019/KDTM-ST ngày 26/07/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

BẢN ÁN 02/2019/KDTM-ST NGÀY 26/07/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 26 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 01/2019/TLST-KDTM ngày 10 tháng 5 năm 2019 về việc Tranh chấp hợp đồng tín dụng. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2019/QĐXXST-KDTM ngày 09 tháng 7 năm 2019 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng V; địa chỉ: Số 89 L, phường L, quận Đ, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D, Chủ tịch Hội đồng quản trị (vắng mặt).

Người đại diện theo ủy quyền của ông Ngô Chí D: Ông Phạm Tuấn A – Chức vụ: Phó Giám Đốc Trung tâm pháp luật ngân hàng SME và cá nhân (Theo văn bản ủy quyền số 11/2018/UQ-HĐQT ngày 02/3/2018) (vắng mặt).

Người được ủy quyền lại của ông Phạm Tuấn A: Ông Vũ Văn C (vắng mặt), ông Nguyễn Ngọc H (vắng mặt) và ông Nguyễn Huy T (có mặt) - Cán bộ xử lý nợ Ngân hàng V AMC (Theo văn bản ủy quyền số 1185/2019/UQ-VPB ngày 18/4/2019);

- Bị đơn: Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1980; trú tại: Tổ dân phố L, thị trấn L, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc (vắng mặt);

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện đề ngày 18/4/2019 và các lời khai tiếp theo, đại diện nguyên đơn trình bày: Ngân hàng V ký hợp đồng tín dụng số: CN/VN0010281/201707/28 ngày 13/7/2017 với anh Nguyễn Văn L vay số tiền 70.000.000đồng, thời hạn vay là 36 tháng, lãi suất 36%/năm, mục đích vay là bổ sung vốn kinh doanh, khoản vay không có tài sản bảo đảm. Trong quá trình vay, anh L đã trả được 2.479.469 đồng tiền gốc và 3.999.830 đồng tiền lãi. Ngày 15/10/2017, anh L đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với ngân hàng do không trả đủ số tiền gốc và lãi theo như hợp đồng đã ký kết.

Đề nghị anh L phải thanh toán cho ngân hàng toàn bộ số tiền gốc, lãi và các khoản phí phát sinh liên quan theo hợp đồng tín dụng với tổng số tiền tạm tính đến hết ngày 26/7/2019 là 186.885.817 đồng, trong đó nợ gốc 67.520.531 đồng, nợ lãi trong hạn 1.984.548 đồng, nợ lãi quá hạn 101.331.437 đồng, phạt chậm trả lãi 16.049.301 đồng. Anh Nguyễn Văn L phải tiếp tục trả lãi theo hợp đồng tín dụng số: CN/VN0010281/201707/28 ngày 13/7/2017 kể từ ngày 27/7/2019 đến khi trả nợ xong.

Tại phiên tòa đại diện ngân hàng không yêu cầu anh L phải trả số tiền phạt chậm trả lãi là 16.049.301 đồng.

Bị đơn anh Nguyễn Văn L trình bày: Ngày 13/7/2017 anh có ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng V với số tiền 70.000.000 đồng, mục đích vay là để kinh doanh dịch vụ ăn uống, lãi suất 36%, thời hạn vay là 36 tháng, theo hình thức trả dần. Khi vay không có tài sản bảo đảm. Trong quá trình vay, anh đã trả cho ngân hàng được một số tiền nhưng không nhớ là bao nhiêu. Sau đó do làm ăn không thuận lợi nên anh không có khả năng thanh toán cho ngân hàng nữa. Nay ngân hàng khởi kiện anh số tiền nợ gốc 67.520.531 đồng, lãi, phạt chậm trả là 65.504.175 đồng, tổng là 133.024.706 đồng (tạm tính đến ngày 16/5/2019). Anh đề nghị ngân hàng cho anh được trả nợ gốc theo từng tháng, còn phần lãi và phạt chậm trả để nghị miễn cho anh.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch tham gia phiên toà phát biểu ý kiến:

Về tố tụng: Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch thụ lý vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng là đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Từ khi thụ lý vụ án đến khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Thẩm phán tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về việc thông báo thụ lý vụ án, thu thập tài liệu, chứng cứ theo đúng quy định pháp luật. Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự từ khi khai mạc phiên toà đến trước khi nghị án, đảm bảo vô tư, khách quan, đúng quy định pháp luật.

Về quan điểm giải quyết vụ án: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng, buộc anh Nguyễn Văn L phải trả cho ngân hàng tổng số tiền tạm tính đến hết ngày 26/7/2019 là 170.830.516 đồng, trong đó nợ gốc là 67.520.531 đồng, nợ lãi trong hạn 1.984.548 đồng và lãi quá hạn 101.331.437 đồng và tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng số CN/VN0010281/201707/28 ngày 13/7/2017 kể từ ngày 27/7/2019 đến khi trả nợ xong.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, xét thấy:

[1]. Về áp dụng pháp luật tố tụng: Ngân hàng V có đơn khởi kiện anh Nguyễn Văn L về hợp đồng tín dụng, mục đích vay là bổ sung vốn kinh doanh. Vì vậy, quan hệ pháp luật trong vụ án là tranh chấp hợp đồng tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 1 Điều 30, Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2]. Về pháp luật áp dụng giải quyết vụ án: Ngày 13/7/2017, Ngân hàng và anh Nguyễn Văn L có ký hợp đồng tín dụng và Ngân hàng có đơn khởi kiện về hợp đồng tín dụng. Vì vậy pháp luật áp dụng để giải quyết vụ án là Bộ luật dân sự năm 2015, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.

[3]. Về thủ tục tố tụng: Bị đơn là anh Nguyễn Văn L có đơn đề nghị Tòa án giải quyết, xét xử vắng mặt, vì vậy Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự.

[4]. Xét yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng V về yêu cầu anh Nguyễn Văn L phải trả tổng số tiền tạm tính đến hết ngày 26/7/2019 là 186.885.817 đồng trước hạn, trong đó nợ gốc 67.520.531 đồng, nợ lãi trong hạn 1.984.548 đồng, nợ lãi quá hạn 101.331.437 đồng, phạt chậm trả lãi 16.049.301 đồng, thấy rằng:

Ngày 13/7/2017, Ngân hàng V ký hợp đồng tín dụng cho anh Nguyễn Văn L vay 70.000.000 đồng, thời hạn vay 36 tháng, lãi suất 36%, mục đích vay là bổ sung vốn kinh doanh, khi vay không có tài sản bảo đảm. Trong quá trình vay vốn ngân hàng anh L đã trả được 2.479.469 đồng, lãi 3.999.830 đồng. Đến nay còn nợ gốc 67.520.531 đồng, nợ lãi trong hạn 1.984.548 đồng và lãi quá hạn 101.331.437 đồng;

Quá trình làm việc tại Tòa án anh L thừa nhận quá trình vay nợ như ngân hàng trình bày, còn về quá trình trả nợ anh không nhớ và đề nghị ngân hàng cho anh trả nợ gốc theo từng tháng, còn phần lãi và phạt chậm trả đề nghị miễn cho anh nhưng không được phía ngân hàng đồng ý.

Việc anh L không trả được nợ cho Ngân hàng như thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng là vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa các bên. Vì vậy, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng V đối với anh Nguyễn Văn L, buộc anh Nguyễn Văn L phải trả cho Ngân hàng V số nợ gốc là 67.520.531 đồng, nợ lãi trong hạn 1.984.548 đồng và lãi quá hạn 101.331.437 đồng tạm tính đến hết ngày 26/7/2019, tổng là 170.830.516 đồng và tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng số CN/VN0010281/201707/28 ngày 13/7/2017 kể từ ngày 27/7/2019 đến khi trả nợ xong.

Đối với số tiền phạt chậm trả, tại phiên tòa đại diện ngân hàng không yêu cầu anh L phải trả nên cần chấp nhận.

[5]. Về án phí: Ngân hàng không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Anh Nguyễn Văn L phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 170.830.516 đồng x 5% = 8.541.000 đồng (làm tròn).

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 351, 463, 466 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 91, 95 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng Dân sự;

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng V đối với anh Nguyễn Văn L:

Buộc anh Nguyễn Văn L phải trả cho Ngân hàng V tổng số tiền tính đến hết ngày 26/7/2019 là: 170.830.516 đồng, trong đó: Nợ gốc là 67.520.531 đồng, nợ lãi trong hạn 1.984.548 đồng và lãi quá hạn 101.331.437 đồng. Anh Nguyễn Văn L phải trả tiền lãi quá hạn theo hợp đồng tín dụng số CN/VN0010281/201707/28 ngày 13/7/2017 trên số nợ gốc 67.520.531 đồng kể từ ngày 27/7/2019 đến khi trả nợ xong.

- Về án phí dân sự sơ thẩm:

Ngân hàng V không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả lại cho Ngân hàng V số tiền tạm ứng án phí 3.000.000 đồng theo biên lai thu số AA/2017/0000087 ngày 10/5/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lập Thạch.

Anh Nguyễn Văn L phải chịu 8.541.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.

Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành án theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


101
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2019/KDTM-ST ngày 26/07/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:02/2019/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:26/07/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về