Bản án 02/2017/HCST ngày 22/02/2017 về khởi kiện các quyết định hành chính trong giải quyết khiếu nại

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

BẢN ÁN 02/2017/HCST NGÀY 22/02/2017 VỀ KHỞI KIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

271
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2017/HCST ngày 22/02/2017 về khởi kiện các quyết định hành chính trong giải quyết khiếu nại

Số hiệu:02/2017/HCST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bình Phước
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 22/02/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về