Bản án 01/2019/LĐ-PT ngày 24/04/2019 về tranh chấp liên quan đến chấm dứt hợp đồng làm việc

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BẢN ÁN 01/2019/LĐ-PT NGÀY 24/04/2019 VỀ TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Ngày 24 tháng 4 năm 2019, tại Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số: 01/2018/TLPT-LĐ ngày 18 tháng 12 năm 2019 về “Tranh chấp liên quan đến việc chẩm dứt hợp đồng làm việc ” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 51/ 2019/QĐ-PT ngày 06 tháng 3 năm 2019 và Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 01/2019/QĐ-PT ngày 29/3/2019, giữa các đương sự:

-Nguyên đơn: Ông T.M.V, sinh năm 1976;

Đa chỉ: Tổ 03, ấp Phú Đông, xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Có mặt)

-Bị đơn: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện P.T, tỉnh An Giang.

Đa chỉ: Ấp Cái Tắc, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Người đại diện theo pháp luật: ông L.V.C; Chức vụ: Trưởng phòng.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông P.V.P, sinh năm 1973.

Địa chỉ: Tổ 07, ấp Hưng Thạnh, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Giấy ủy quyền ngày 18/10/2018) - Có mặt

2. Trường tiểu học Long Hòa.

Đa chỉ: Ấp Long Hòa 2, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Người đại diện theo pháp luật: ông N.H.P2. Chức vụ: Hiệu trưởng.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông N.V.N, sinh năm 1970.

Địa chỉ: Ấp Phú Hòa A, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Là người đại diện theo ủy quyền (Giấy ủy quyền ngày 10/10/2018) - Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện và quá trình tổ tụng tại tòa án nguyên đơn ông T.M.V trình bày:

Vào năm 2000, ông được UBND huyện Phú Tân, tỉnh An Giang ký Quyết định số 404/QĐ.UB.TC ngày 04/4/2000 về việc bổ nhiệm ngạch giáo viên tiểu học và phân công ông về giảng dạy tại Trường Tiểu học A H.L, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Đầu tháng 09/2000, lúc này Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Phòng GD-ĐT) là đơn vị được UBND huyện Phú Tân giao quyền quản lý đối với ông đã ban hành Quyết định điều động ông về Trường Tiểu học Phú Long (Trường Phú Long) giảng dạy. Ngày 05/9/2014, ông tiếp tục được Phòng GD-ĐT điều động đến giảng dạy tại Trường Tiểu học Long Hòa (Trường Long Hòa) theo Quyết định số 150/QĐ-PGDĐT ngày 29/8/2014 của Phòng GD- ĐT (Quyet định số 150).

Cuối tháng 6/2015, ông nhận được Quyết định số 83/QĐ-THLH ngày 29/6/2015 của Trường Long Hòa về việc xử lý kỷ luật với hình thức buộc ông thôi việc (Quyết định số 83). Không đồng ý với Quyết định này, ông đã làm đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền.

Sau thời gian khiếu nại đến đầu tháng 3/2016, ông nhận được các Quyết định gồm:

- Quyết định số 52/QĐ-PGDĐT về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 150/QĐ-PGDĐT ngày 02/3/2016 của Phòng GD-ĐT (Quyết định số 52);

- Quyết định điều động viên chức số 53/QĐ-PGDĐT ngày 02/3/2016 của Phòng GD-ĐT về việc điều động ông từ trường Long Hòa trở về Trường Phú Long giảng dạy (Quyết định số 53);

- Quyểt định số 10/QĐ-THLH ngày 04/3/2016 của Trường Long Hòa về việc hủy bỏ Quyết định số 83/QĐ-THLH ngày 29/6/2015 của Trường Long Hòa (Quyết định số 10).

Căn cứ Quyết định số 53, ngày 07/3/2016 ông đã nhận nhiệm vụ trở lại giảng dạy tại Trường Phú Long, ngày 23/3/2016 ông được Trường Long Hòa chi trả đầy đủ các khoản tiền lương và chế độ theo quy định trong khoản thời gian mà ông không được làm việc do phải khiếu nại, tổng cộng thực lãnh là 46.442.106 đồng.

Ông cho rằng Phòng GD-ĐT đã ban hành Quyết định số 150; Quyết định số 52 và Quyết định số 53 đều trái pháp luật, vì vậy phải bồi thường cho ông các khoản như sau:

- Uy tín danh dự nhân phẩm bị xâm phạm quy ra thành tiền 12.000.000 đồng;

- Do bị điều động sai phải đi làm xa hơn 9 km nên chi phí phát sinh mỗi ngày là 200.000 đồng X 413 ngày = 82.600.000 đồng;

- Phí tư vấn Luật sư và thuê Luật sư làm đơn khiếu nại nhiều nơi, tổng cộng là 14.100.000 đồng;

- Chi phí gửi đơn 720.000 đồng;

- Chi phí đi lại theo các thư mời giải quyết của các cơ quan chức năng là 35 lần X 205.000 đồng = 7.380.000 đồng;

- Quyết định điều động từ Trường Phú Long đến Trường Long Hòa và Quyết định điều động từ Trường Long Hòa về Trường Phú Long đều vi phạm thời hạn báo trước là 02 lần X 45 ngày lương = 90 ngày lương, thành tiền là 33.120.000 đồng với 04 tháng tiền lương là 32.400.000 đồng.

- Quyết định số 53 điều ông về Trường Phú Long ngoài việc vi phạm thời gian báo trước, còn trái pháp luật, ảnh hưởng đến uy tính danh dự của ông nên Phòng GD-ĐT phải bồi thường 100.000 đồng/ngày X 673 ngày với số tiền là 67.300.000 đồng (từ ngày 07/3/2016 đến 30/9/2018).

Tng các khoản mà ông yêu cầu Phòng GD-ĐT phải bồi thường cho ông là 249.600.000 đồng.

Đi với Trường Long Hòa do buộc ông thôi việc trái pháp luật nên ngoài việc đã chi trả đầy đủ tiền lương cho những ngày ông không được làm việc như trình bày trên thì còn phải bồi thường thêm cho ông các khoản gồm:

- Uy tín danh dự với số tiền là 12.000.000 đồng;

-Vi phạm thời hạn báo trước phải bồi thường là 45 ngày lương là 16.560.000 đồng;

- 02 tháng tiền lương là 16.200.000 đồng;

Tng các khoản mà ông yêu cầu Trường Long Hòa phải bồi thường thêm cho ông là 44.760.000 đồng.

Riêng Quyết định số 83 đã bị hủy bỏ bởi Quyết định số 10 nên ông không có yêu cầu gì đối với các quyết định này.

Ông P V P đại diện bị đơn là Phòng GD-ĐT trình bày:

Vào năm 2014, thực hiện chức năng nhiệm vụ nên Phòng GD-ĐT có ban hành Quyết định số 150 điều động ông T M V đến giảng dạy tại Trường Long Hòa. Sau khi nhận được Quyết định ông V tuy chấp hành đúng theo sự điều động nhưng ông vẫn khiếu nại đến UBND huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Ngày 13/11/2014 Phòng Nội vụ huyện Phú Tân có Công văn số 468/BC-PNV trả lời cho ông V biết việc Phòng GD-ĐT ban hành Quyết định điều động đối với ông là đúng thẩm quyền và đúng trình tự thủ tục.

Đến năm 2016, Phòng GD-ĐT ban hành tiếp Quyết định số 52 và Quyết định số 53 điều động ông V trở về giảng dạy tại Trường Phú Long, ông V đã chấp hành theo Quyết định điều đồng này và đã nhận nhiệm vụ trở lại giảng dạy tại Trường Phú Long từ ngày 07/3/2016 cho đển nay.

Xét thấy các Quyết định số 150, Quyết định số 52 và Quyết định số 53 nêu trên là các Quyết định mang tính nội bộ thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn mà pháp luật quy định cho Phòng GD-ĐT để quản lý, điều hành đối với toàn bộ công chức và viên chức thuộc ngành giáo dục đang làm việc trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Nếu không đồng ý với bất kỳ Quyết định nào thì ông V có quyền khiếu nại đến UBND huyện Phú Tân hoặc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang theo quy định. Do đó đại diện Phòng GD-ĐT không đồng ý bồi thường theo yêu cầu của ông V.

Ông N.V.N đại diện bị đơn là Trường Long Hòa trình bày:

Năm học 2014 -2015, căn cứ Quyết định số 150 của Phòng GD-ĐT nên ngày 05/9/2014, Trường Long Hòa có tiếp nhận ông T.M.V về giảng dạy và sinh hoạt đảng tại Trường. Tháng 05/2015, ông V nhận được Quyết định kỷ luật đảng số 163- QĐ/HU ngày 14-5-2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân (Quyết định số 163) về việc khai trừ đảng đối với ông V là đảng viên Chi bộ trường Tiểu học Long Hòa. Căn cứ theo Quyết định số 163 này, Trường Long Hòa đã tiến hành thành lập Hội đồng kỷ luật và căn cứ điểm b khoản 1 Điều 52 Luật Viên chức ban hành Quyết định số 83 về việc thi hành kỷ luật cán bộ, viên chức với hình thức buộc thôi việc ông T.M.V. Sau khi nhận được Quyết định số 83, ông V đã làm đơn khiếu nại nhiều nơi. Nhằm đảm bảo quyền được khiếu nại của ông V theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ nên Trường L.H không ban hành tiếp Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc đối với ông V và chờ kết quả giải quyết khiếu nại của ông V để có hướng xử lý tiếp theo.

Sau thời gian khiếu nại, tháng 3/2016, Huyện ủy Phú Tân khôi phục tư cách Đảng viên cho ông V và thu hồi Quyết định số 163. Đồng thời Phòng GD-ĐT cũng điều động ông Vvề nhận nhiệm vụ công tác tại Trường P.L kể từ ngày 07/3/2016 cho đến nay. Lúc này do Quyết định số 163 đã được thu hồi nên căn cứ kỷ luật “buộc thôi việc ” đối với ông V cũng không còn vì vậy Hội đồng xử lý kỷ luật Trường L.H thống nhất ban hành ngay Quyết định sô 10 đê hủy bỏ Quyêt định sô 83 và chi trả đây đủ tiền lương bảo hiem xã hội, bảo hiêm y tế và bảo hiêm tai nạn cho ông V mặc dù ông không làm việc trong thời gian ông khiếu nại với số tiền 50.508.000 đồng, trừ BHXH - YT - TN số tiền còn lại thực lãnh là 46.442.106 đồng (bốn mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi hai nghìn một trăm linh sáu đồng).

Đại diện Trường L.H cho rằng Quyết định sổ 83 là Quyết định xử lý kỷ luật viên chức và Trường L.H vẫn chưa ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc với ông V. Do kỷ luật không có căn cứ nên Trường đã hủy bỏ quyết định kỷ luật và đã chi trả đầy đủ tiền lương, các chế độ cho ông V trong thời gian ông không làm việc. Vì vậy Trường L H không đồng ý bồi thường tiếp theo yêu cầu của ông V.

Tại bản án lao động sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 26-10-2018 của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân quyết định:

1. Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của ông T.M.V buộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân, tỉnh An Giang phải bồi thường các khoản với tổng số tiền là 249.600.000 đồng.

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T.M.V buộc Trường L.H phải bồi thường thêm cho ông các khoản với tổng số tiền là 44.760.000 đồng.

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo và hướng dẫn thi hành án của các đương sự Ngày 09 tháng 11 năm 2018, ông T.M.V có đơn kháng cáo yêu câu Tòa án câp phúc thâm sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông.

Tại phiên tòa phúc thẩm :

Ông T.M.V vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo Đại diện của các bị đơn vẫn giữ nguyên quan điểm Các đương sự không cung cấp, giao nộp thêm tài liệu chứng cứ gì Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu ý kiến:

-Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán được phân công giải quyẽt vụ án; Hội đông xét xử cấp phúc thẩm; Thư ký phiên tòa và của người tham gia tô tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật

-Về đề xuất hướng giải quyết vụ án:

Đi với các Quyết định 150, 52 và 53 của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phú Tân là Quyết định điều động đối với ông V trên cơ sở về tình hình nhiệm vụ của ngành giáo dục tại địa phương, các Quyết định này ban hành đúng theo trình tự thủ tục và thuộc thẩm quyền của Phòng giáo dục huyện Phú Tân. Việc điều động công tác không làm thiệt hại đến quyền lợi của ông V, từ đó yêu cầu của ông V đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân không có căn cứ chấp nhận. Lẽ ra cấp sơ thẩm phải xem xét có căn cứ hay không có căn cứ để chấp nhận hay không chấp nhận, nhưng lại đình chỉ giải quyết là không đúng, cần rút kinh nghiệm Đối với Quyết định kỷ luật Buộc thôi việc số 83 của Trường Tiểu học Long Hòa được ban hành trên cơ sở Quyết định của Huyện ủy Phú Tân kỷ luật về mặt Đảng. Việc ông V bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng không liên quan đến vụ án, nên không đề cập; tuy nhiên đó là cơ sở để Trường Tiểu học L.H ban hành Quyết định về mặt hành chính, do đó về mặt chủ quan Trường L.H không có lỗi. Quyết định sổ 83 của Trường L.H được ban hành đúng về thẩm quyền, thực hiện đúng về trình tự, thủ tục và do bị xử lý kỷ luật với hình thức buộc thôi việc, nên việc đơn phương chấm dứt họp đồng làm việc không thuộc trường họp phải báo trước theo luật Viên chức, do vậy Quyết định này cũng không làm thiệt hại đến quyền lợi của ông V, nên yêu cầu khởi kiện của ông V đối với Trường tiểu học L.H cũng không có cơ sở xem xét. Đổi với yêu cầu khởi kiện của ông V không có cơ sở xem xét, cho nên yêu cầu kháng cảo của ông V không có căn cứ chấp nhận. Từ đó, đề nghị HĐXX căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ Luật tố tụng Dân sự : Không chấp nhận kháng cáo của ông T.M.V, giữ nguyên bản án lao động sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST, ngày 26/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] .Về thủ tục kháng cáo: Đơn kháng cáo của ông T.M.V nộp trong hạn luật định, có nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật nên được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận.

[2] . Về nội dung: Ông T.M.V là viên chức tranh chấp với Phòng Giảo dục huyện Phú Tân và Trường Tiểu học L.H, nên đây thuộc trường hợp tranh chấp về thực hiện, chấm dứt họp đồng làm việc giữa người lao động và người sử dụng lao động, theo quy định tại Điều 30 Luật Viên chức năm 2010 thì sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật về lao động.

[3] . Ông V cho rằng các Quyết định điều động của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phú Tân và Quyêt định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc của Trường Tiểu học L.H đổi với ông là trái pháp luật, nên yêu cầu Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phú Tân phải bồi thường tổng số tiền là 249.600.000 đồng; yêu câu Trường Tiêu học L.H phải bồi thường thêm cho ông 44.760.000 đồng [4]. Xét yêu cầu khởi kiện của ông V, Hội đồng xét xử nhận thấy :

- Yêu cầu của ông V đối với Phòng Giáo dục huyện Phú Tân: Xuất phát từ tình hình thực tế của ngành giáo dục ở địa phương và xét về năng lực cũng như điêu kiện công tác của viên chức nên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được phân cấp đã ban hành các Quyết định số 150, 52 và 53 điều động công tác đối với ông V trên địa bàn thuộc quyền quản lý của Phòng Giáo dục. Đối với ông V, sau khi nhận được các Quyết định điều động ông V đã về địa điểm làm việc mới và được chi trả đầy đủ các khoản tiền lương, phụ cấp...Hơn nữa việc ban hanh các Quyết định điều động của Phòng giáo dục & Đào tạo huyện Phú Tân đối với ông V được thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật Viên chức, Thông tư sổ 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký họp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bôi dưỡng đôi với viên chức; và theo công văn số 1512/SGDĐT-TCCB ngay 18/9/2014 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh An Giang V/v chấn chỉnh công tac tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chê độ chính sách đối với viên chức. Các Quyết định điều động của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phú Tân đôi với ông V chỉ là thay đổi địa điểm làm việc, chứ không phải là Quyết định đơn phương châm dứt họp đồng làm việc, bởi vì sau khi có quyết định điều động, ông V về đơn vị mới thì Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận ký lại hợp đồng làm việc trên cơ sở chuyên tiêp các quyền lợi từ đơn vị cũ, và theo hướng dẫn tại công văn sổ 1512/SGDĐT-TCCB ngay 18/9/2014 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh An Giang thì viên chức chuyển công tác từ đơn vị này đến đơn vị khác trong phạm vi quản lý của tỉnh An Giang thì không phải thực hiện việc chấm dứt hợp đồng làm việc. Như vậy, đối chiếu với quy định của Luật lao động thì việc thay đổi địa điểm làm việc không làm phát sinh thiệt hại gì, nên yêu cầu của ông V buộc Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phú Tân phải bồi thường thiệt hại gôm các khoản uy tín danh dự nhân phẩm bị xâm phạm, chi phí phát sinh do đi làm xa, phí tư vấn và thuê luật sư, chi phí gửi đơn, chi phí đi lại theo các thư mời giải quyết, vi phạm thời hạn báo trước... tổng cộng 249.600.000 đồng là không có cơ sở để xem xét.

Lẽ ra cấp sơ thẩm phải xem xét, đánh giá tài liệu chứng cứ để không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông V khởi kiện đối với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phú Tân, nhưng cấp sơ thẩm lại quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu của ông V đối với Phòng giáo dục & Đào tạo huyện Phú Tân là không đúng, cần nêu lên để cấp sơ thẩm rút kinh nghiệm.

- Xét yêu cầu của ông Vđối với Trường Tiểu học L.H: Căn cứ của Trường Tiểu học L.H ban hành Quyết định kỷ luật viên chức số 83/QĐ-THLH ngày 29/6/2015 là trên cơ sở Quyết định kỷ luật về mặt Đảng của Huyện ủy Phú Tân. Quyết định kỷ luật về mặt Đảng của Huyện ủy Phú Tân không liên quan đến vụ án nên Hội đồng xét xử không đề cập, tuy nhiên đó là cơ sở để Trường tiểu học L.H ban hành Quyết định kỷ luật về mặt Nhà nước, do đó về mặt chủ quan của Trường là không có lỗi. về thời hạn báo trước: Do quyết định buộc thôi việc nên không phải trường hợp phải báo trước theo khoản 2 Điều 29 Luật viên chức. Quyết định số 83 của Trường Tiểu họa Long Hòa về thấm quyền ,trình tự, và thủ tục ban hành được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Từ đó yêu cầu của ông V khởi kiện buộc trường Tiểu học L.H phải bồi thường thiệt hại với số tiền 44.760.000 đồng (bốn mươi bốn triệu,bảy trăm sáu mươi ngàn) cũng không có cơ sở để xem xét, 

[5].Từ những phân tích trên xét thấy: Không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của ông T.M.V, nhưng phải sửa bản án sơ thẩm về việc xem xét yêu cầu của ông V khởi kiện đối với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phú Tân.

[6].Về án phí phúc thẩm : Ông V thuộc trường họp được miễn án phí theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên ;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 2 Điều 148 ; khoản 2 Điều 308, Điều 313 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Không chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của ông T.M.V; Sửa bản án lao động sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 26/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân như sau:

Căn cứ Điều 2, điểm b khoản 1 Điều 29, Điều 30, Điều 48, Điều 49 và Điều 50 của Luật Viên chức năm 2010; Điều 41, Điều 42 của  Bộ Luật lao động.

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Phúc xử:

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T.M.V buộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân, tỉnh An Giang phải bồi thường các khoản với tổng số tiền là 249.600.000 đồng (hai trăm bổn mươi chín triệu, sáu trăm ngàn) - Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T.M.V buộc Trường L.H phải bồi thường thêm cho ông các khoản với tổng số tiền là 44.760.000 đồng (bốn mươi bốn triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn)

- Về án phí: ông T.M.V thuộc trường hợp được miễn án phí theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án nên ông V không phải nộp án phí lao động sơ thẩm và án phí lao động phúc thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thỉ hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quỉ định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

1438
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2019/LĐ-PT ngày 24/04/2019 về tranh chấp liên quan đến chấm dứt hợp đồng làm việc

Số hiệu:01/2019/LĐ-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân An Giang
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 24/04/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về