Bản án 35/2017/LĐ-PT ngày 17/11/2017 về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 35/2017/LĐ-PT NGÀY 17/11/2017 VỀ TRANH CHẤP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ngày 17 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số: 21/2017/TLPT-LĐ ngày 10 tháng 5 năm 2017 về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”.

Do bản án lao động sơ thẩm số: 15/2017/LĐ-ST ngày 28 tháng 03 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Cà M bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 30/2017/QĐ-PT ngày 26 tháng 10 N 2017 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Thanh T, sinh N 1960 (chết)

Người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn:

1. Chị Nguyễn Thị T’ (con ông T), sinh N 1982

Địa chỉ: Thôn Đỗ X, xã Quỳnh P, huyện Gia B, tỉnh Bắc Ninh.

2. Chị Nguyễn Thị Q (con ông T), sinh N 1990

3. Bà Trần Thị N (vợ ông T), sinh N 1964

Địa chỉ: Số 96, Tô Hiến T, Khóm 8, Phường 5, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau.

Người đại diện hợp pháp của người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn: Ông Ngô Đình C, sinh năm 1958 là người đại diện theo văn bản ủy quyền ngày 10 tháng 11 năm 2017. Địa chỉ: 142, Phạm Hồng T, Khóm 2, Phường 4, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (Có mặt)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Hồ Nguyên L, sinh năm 1970. Văn phòng luật sư L T Nthuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 384/8B, N K K N, Phường 8, quận 3, TP.Hồ Chí Minh. (có mặt)

- Bị đơn: Công ty C P C N Cà Mau.

Địa chỉ: Số 204, Quang T, phường 5, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà Lê Nhan Q, sinh N 1982 là người đại diện theo văn bản ủy quyền ngày 17 tháng 11 năm 2017. Địa chỉ: Số 11, Liên Kế 24, Trần Quang D, Khóm 6, Phường 9, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (Có mặt)

- Người kháng cáo: Ông Nguyễn Thanh T – Nguyên đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa nguyên đơn – ông Nguyễn Thanh T trình bày: Ngày 11/9/2015, Công ty THNH MTV C T N và C T Đ T Cà Mau (Nay là Công ty C P C N Cà Mau) ban hành Quyết định số 254/QĐ-CTN ngày 11/9/2015 về giải quyết nghỉ việc hưởng chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, triển khai quyết định ngày 17/9/2015. Theo đó, Công ty chấm dứt hợp đồng lao động cho ông  Nguyễn Thanh T nghỉ việc hưởng chế độ và chốt sổ Bảo hiểm xã hội đến ngày 31/8/2015, tháng 9/2015 ông đang làm việc tại Công ty nhưng Công ty không đóng  bảo  hiểm cho ông. Tiền lương ông đang hưởng trước khi nghỉ việc là 5.280.000đ/tháng.

Việc Công ty cho ông nghỉ việc không có phối hợp với Công đoàn cơ sở là không đảm bảo quyền lợi của người lao động, không đúng theo quy định pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của ông. Công ty nói cho ông nghỉ hưu trước tuổi nhưng không có tổ chức họp và cũng không có thông báo cho ông là không đúng.

Khi ông nghỉ việc Công ty trả tiền cho ông là chuyển qua thẻ ATM và ông đã nhận đầy đủ số tiền là 72.950.368 đồng. Tại tòa ông giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và lời trình bày như biên bản phiên họp ngày 01/9/2016. Đồng thời, bổ sung thêm những yêu cầu sau:

- Huỷ Quyết định số 254/QĐ- CTN ngày 11/9/2015.

- Buộc Công ty CPCN Cà Mau bồi thường thiệt hại bù đắp tổn thất tinh thần, mức bồi thường bằng 10 tháng lương tối thiểu nhà nước quy định: 3.100.000 đồng x 10 tháng = 31.000.000 đồng (Ba mươi mốt triệu đồng); Tiền ngày công ngoài giờ làm tổng cộng là 94 ngày T’ đến ngày 17/9/2015 bằng 30.000.000 đồng; Tiền lương cho những nghỉ phép năm 2015 tổng cộng 12 ngày phép cộng với thâm niêm 05 năm 01 ngày, tổng cộng 16 ngày bằng 3.800.000 đồng; Tiền cho công nhân viên ăn tết dương lịch 2.000.000đồng/người bằng 2.000.000 đồng; Tiền cho công nhân viên chức ăn tết nguyên đán (Bính Thân) 2.000.000 đồng; Tiền quỹ lương dư năm 2015 (từ tháng 5/2015 đến tháng 2/2016 bằng 13.000.000 đồng; Quỹ phúc lợi, quỹ lương, quỹ thưởng còn dư chưa trả cho người lao động bằng 45.000.000 đồng; Tiền nhân công các công trình do các đội thi công của xí nghiệp C N Cà Mau tồn đọng đến ngày 17/9/2015 chưa được thanh toán dứt điểm cho công nhân xí nghiệp 12.000.000 đồng; Tổng cộng tất cả các yêu cầu quy thành tiền là: 246.430.000 đồng.

Ngoài ra, biên bản họp Đội thi công số 3, ngày 11/8/2014, tại số thứ tự 18, nội dung không đúng sự thật, do người khác ghi thêm. Biên bản họp Đội do ông photo giữ lại trước khi nộp bản gốc cho xí nghiệp không có nội dung đánh số thứ tự 18.

Tất cả các khoản chi chính sách cho ông là đúng, chỉ có cách cho nghỉ việc là sai nên ông yêu cầu hủy Quyết định số 254/QĐ-CTN ngày 11/9/2015. Ông đã nhận lương đến hết ngày 17/9/2015. Sổ bảo hiểm chốt 31/8/2015.

Đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày:  Không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Thanh T về việc hủy Quyết định số 254/QĐ - CTN ngày 11/9/2015:

1. Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại bù đắp tổn thất tinh thần, Công ty không đồng ý: Việc cho ông T nghỉ việc không gây thiệt hại tinh thần cho ông T, ông T nghỉ việc trên tình thần tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi.

2. Đối với yêu cầu số tiền làm công ngoài giờ 30 triệu đồng: theo điểm c, khoản 1, Điều 5 và Điều 10 Quy chế của Công ty, Công ty trả lương khoán cho Xí nghiệp, do đó bố trí làm thêm hay nghỉ bù là do Xí nghiệp tự sắp xếp. Những ngày làm thêm theo yêu cầu của công việc sẽ được bố trí nghỉ bù ở thời điểm thích hợp. Không trả lương làm thêm bằng tiền.

3. Đối với yêu cầu tiền lương cho nghỉ phép năm  2015 tổng cộng 12 ngày phép cộng với thâm niêm 05  năm 01 ngày, tổng cộng 16 ngày bằng 3.800.000đ, Công ty không đồng ý: Theo khoản 2 Điều 5 Thỏa ước lao động: không thanh toán tiền lương nghỉ phép năm cho những cá nhân không nghỉ phép năm.

4. Đối với yêu cầu tiền cho công nhân viên ăn tết dương lịch 2.000.000đ, Công ty không đồng ý: Công ty không có quy định chi tiền tết dương lịch cho người lao động mà tùy tình hình sản xuất kinh doanh từng thời điểm Công ty mới xem xét cho hay không cho, chỉ những người có mặt mới được hưởng. Thời điểm 2016, ông T đã nghỉ việc nên không được nhận.

5. Đối với yêu cầu tiền cho công nhân viên chức ăn Tết nguyên đán (Bính Thân) 2.000.000 đồng, Công ty không đồng ý vì không có quy định cho tiền Tết nguyên đán, tuy nhiên, Tết nguyên đán 2016 Công ty có chi quỹ thưởng 06 tháng cuối  năm 2015, và chi  lương bổ sung 2015, ông T được nhận tổng cộng 11.894.000 đồng, trừ thuế thu nhập cá nhân 1.189.400 đồng, thực lãnh 10.704.600 đồng, ông T đã nhận xong, Công ty chuyển qua thẻ ATM.

6. Đối với yêu cầu tiền quỹ lương dư N 2015, từ tháng 5/2015 đến tháng 2/2016 bằng 13.000.000đồng, Công ty không đồng ý: Ngày 29/6/2016 Công ty có chi lương bổ sung cho người lao động từ 01/4/2015 đến 16/02/2016, ông T được chia số tiền 13.839.000 đồng, trừ thuế thu nhập cá nhân 1.383.900 đồng, ông T ký nhận 12.455.100 đồng tiền mặt trực tiếp tại Phòng Kế toán tài vụ của Công ty.

7. Đối với yêu cầu quỹ phúc lợi, quỹ lương, quỹ thưởng còn dư chưa trả cho người lao động bằng 45.000.000 đồng: Công ty hiện còn nợ người lao động, đang trình xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Sở Tài chính để giải quyết, sau khi quyết toán thì ông T sẽ được hưởng theo quy định.

8. Đối với yêu cầu tiền nhân công các công trình do các Đội thi công của Xí nghiệp Cấp nước Cà Mau tồn đọng đến ngày 17/9/2015 chưa được thanh toán dứt điểm cho công nhân xí nghiệp là 12.000.000 đồng: Tiền nhân công các công trình Của xí nghiệp, do Xí nghiệp chưa quyết toán với Công ty, sau khi quyết toán thì ông T sẽ được hưởng theo quy định.

Đối với Biên bản họp Đội thi công số 3, ngày 11/8/2014, do Xí nghiệp cung cấp cho Công ty. Các bên có thống nhất ghi sai “năm 2014”, đính chính “năm 2015” là đúng.

Từ nội dung trên, tại bản án sơ thẩm số 15/2017/LĐST ngày 28 tháng 3 N 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Cà M quyết định:

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Thanh T đối với Công ty C P C NCà Mau về việc:

- Hủy Quyết định số 254/QĐ-CTN ngày 11/9/2015 của Công ty TNHH MTV C T N và C T Đ T Cà Mau (nay là Công ty C P C NCà Mau), nhận ông trở lại làm việc.

- Buộc Công ty truy trả tiền lương trong thời gian không làm việc từ ngày 11/9/2015 cho đến ngày 27/03/2017 với tổng số tiền là 97.070.000đ.

- Buộc Công ty bồi thường do chấm dứt hợp đồng trái pháp luật với tổng số tiền là 10.560.000đ.

- Buộc Công ty phải truy đóng các loại bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho ông T từ tháng 9/2015 cho đến ngày 27/03/2017 với tổng số tiền là 32.604.000đ.

- Buộc Công ty bồi thường tổn thất tinh thần cho ông với tổng số tiền là 31.000.000đ.

- Buộc Công ty trả lương cho ông từ ngày 27/3/2017 cho đến ngày nhận ông trở lại làm việc.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 07/4/2017 ông Nguyễn Thanh T kháng cáo đối với bản án sơ thẩm số 15/2017/LĐ-ST ngày 28 tháng 3 N 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Cà M, yêu cầu chấp nhận đơn khởi kiện.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Do ông T đã chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm nên đại diện hợp pháp của ông T, Luật sư của đại diện hợp pháp nguyên đơn thay đổi nội dung đơn kháng cáo: Rút một phần yêu cầu kháng cáo về việc buộc Công ty phải bồi thường tổn thất tinh thần 10 tháng lương bằng 31.000.000 đồng. Đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty kể từ ngày ông T chết  (ngày 22/7/2017), yêu cầu Công ty phải trả tiền lương trong thời gian không được làm việc và bồi thường hai tháng tiền lương. Ngoài ra không yêu cầu gì khác.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: Về thủ tục tố tụng đã được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự và các đương sự cũng chấp hành đúng với quyền và nghĩa vụ của các đương sự được pháp luật quy định và đề nghị sửa bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân thành phố Cà M chấp nhận một phần kháng cáo và một phần yêu cầu khởi kiện của đại diện hợp pháp nguyên đơn

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Xét nội dung kháng cáo của nguyên đơn và đại diện hợp pháp của nguyên đơn ông Nguyễn Thanh T, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:

Về căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động tại Quyết định số 254/QĐ- CTN ngày 11/9/2015 của Công ty C P C NCà Mau (gọi tắt là Công ty) đối với ông T là căn cứ vào Nghị định số 91/2010/NĐCP ngày 20/8/2010 của Chính phủ và Quyết định số 1246 ngày 26/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, đồng thời có nêu lý do là sắp xếp lao động dôi dư do chuyển đổi Công ty TNHH MTV C T N thành Công ty cổ phần.

Tuy nhiên, Công ty đã vi phạm vê trình tự, thủ tục xây dựng phương án lao động theo quy đinh tai Điều  7 của Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH, cụ thể là không phôi hơp vơi tô chưc Công đoan đê tô chưc Đai hôi Công nhân viên chức hoăc Đai hôi đại biểu công nhân v iên chức đê Đai hôi cho y kiên vê danh sach lao đông. Công ty lây ly do Công ty có nhiều người lao động nên không thể tổ chức đai hôi l à không có cơ sở chấp nhận, bởi lẽ theo quy định của Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH nêu trên, thì Công ty có thể tổ chức đại hội Đại biểu. Vi phạm của Công ty là nghiêm trong vì đây la Doanh nghiệp Nhà nươc, hâu hêt người lao động đã có thời gian làm việc lâu dài, có đóng góp cho Doanh nghiệp.

Do đo, việc sắp xếp lại lao động đòi hỏi phải công khai, minh bạch. Việc xác định số lượng lao động dôi dư và người lao động nào thuộc diện dôi dư phải nghỉ việc phải được đưa ra đại hội để tập thể người lao động xem xét . Công ty không tổ chức Đại hội, để Đai hôi xem xét, cho ý kiến vè danh sách lao động; không trao đổi thống nhất với Công đoàn để xác đinh co bao nhiê u người lao động dôi dư va người lao động nào thuộc diện dôi dư phải nghỉ việcc.

Vì vậy, vi pham nêu trên đu cơ s ở để Tòa án phải hủy quyết định chấm dứt hợp đồng lao động giữa Công ty với ông Nguyễn Thanh T. Án sơ thẩm tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không phù hợp.

[2] Tuy nhiên, tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của nguyên đơn cho rằng hiện tại ông T đã mất vào ngày 22/7/2017 nên xác định thời gian dứt hợp đồng lao động của ông T với Công ty vào ngày 22/7/2017. Công ty phải có trách nhiệm vật chất đối với ông T theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động, cụ thể Công ty phải bồi thường cho ông T các khoản sau đây:

- Buộc Công ty bồi thường cho ông T bằng 02 tháng tiền lương (theo mức lương bình quân 06 tháng liền kề tại thời điểm nghỉ việc) là 5.280.000 đồng/tháng x 02 tháng = 10.560.000 đồng.

- Buộc Công ty phải thanh toán tiền lương cho ông T từ tháng 9 năm 2015 đến ngày ông T chết (7/2017) là 22 tháng x 5.280.000 ñồng = 116.160.000 đồng. Như vậy, buộc Công ty phải trả tiếp cho ông T (do đại diện hợp pháp của ông T nhận) số tiền 126.720.000 đồng.

- Công ty có trách nhiệm đóng các khoản bảo hiểm cho nguyên đơn theo quy định pháp luật.

[3] Đối với việc rút kháng cáo về khoản tiền bồi thường tiền tổn thất tinh thần. Thấy rằng, việc rút yêu cầu này của đại diện hợp pháp của nguyên đơn là tự nguyện nên Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm một phần yêu cầu kháng cáo theo quy định tại Điều 295 Bộ luật tố tụng dân sự.

[4] Về án phí lao động sơ thẩm, phúc thẩm, đại diện hợp pháp của ông T không phải chịu, Công ty phải chịu án phí sơ thẩm có giá ngạch số tiền 3.801.500 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 295, khoản 2 Điều 308; Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Áp dụng các điều 22, 44, 45, 46 của Bộ luật Lao động; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Sửa bản án lao động sơ thẩm số: 15/2017/LĐ-ST ngày 28/3/2017 của Toà án nhân dân thành phố Cà M.

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện đại diện hợp pháp của nguyên đơn:

- Hủy Quyết định số 254/QĐ-CTN ngày 11/9/2015 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên C T N và C T Đ T Cà Mau nay là Công ty C P C N Cà Mau về việc chấp dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Thanh T.

- Buộc Công ty CPCN Cà Mau phải bồi thường và thanh toán tiền lương cho cho ông Nguyễn Thanh T (do bà Trần Thị N – vợ ông T là đại diện hợp pháp nhận thay) trong khoản thời gian không được làm việc tổng cộng bằng 126.720.000 đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Công ty C P C NCà Mau có trách nhiệm đóng các bảo hiểm cho ông T theo quy định pháp luật

2. Tuyên bố Công ty và ông T chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 22/7/2017.

3. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của ông T về việc buộc Công ty bồi thường tiền tổn thất tinh thần.

4. Về án phí lao động sơ thẩm, phúc thẩm:

- Ông Nguyễn Thanh T không phải chịu.

- Công ty phải chịu án phí sơ thẩm có giá ngạch số tiền 3.801.500 đồng.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


542
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về