Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THONG TU 55 QUI DINH VE THE THUC SOAN THAO VAN BAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 214 văn bản

141

Thông tư 11/2014/TT-BCT về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương

thẩm tra đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 22/2011/TT-BCT. Điều 4. Kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 1. Trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm thực

Ban hành: 24/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

142

Thông tư 15/2013/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2013 và thay thế Quyết định số 40/2005/TT-BXD ngày 17/11/2005 về việc ban hành QCXDVN 09:2005 “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng năng lượng có hiệu quả”. Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,

Ban hành: 26/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

143

Thông tư 03/2010/TT-BNV quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy do Bộ Nội vụ ban hành

từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, các tài liệu của cá nhân được nhân với hệ số 1,3. 2. Định mức vật , văn phòng phẩm phục vụ chỉnh lý tài liệu Định mức vật , văn phòng phẩm phục vụ chỉnh lý tài liệu quy định tại Phụ lục số 03 kèm theo. Điều 4. Tổ chức thực hiện Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể

Ban hành: 29/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2010

144

Thông tư 21/2011/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép cốt bê tông biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Thông số: 21/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG National technical regulation

Ban hành: 22/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

145

Thông tư 12/2013/TT-BTNMT quy định về giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

tài liệu in trên giấy và 01 bộ ở dạng tài liệu lưu trữ điện tử. Hình thức, quy cách các loại dữ liệu giao nộp được quy định tại các văn bản quy định riêng của từng loại. 3. Việc giao nộp mẫu vật thực hiện theo quy định riêng. Điều 5. Thu nhận dữ liệu về địa chất, khoáng sản 1. Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất có trách

Ban hành: 05/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

146

Thông tư 33/2012/TT-BCT quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ và dự án đầu xây dựng mỏ khoáng sản rắn do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bản vẽ kèm theo, thể hiện các phương án thiết kế, là căn cứ để xác định tổng mức đầu , tính toán hiệu quả kinh tế, lựa chọn phương án đầu và để triển khai các bước thiết kế tiếp theo. Nội dung Thiết kế cơ sở của Dự án đầu xây dựng công trình mỏ thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết tại

Ban hành: 14/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

147

Thông tư 09/2010/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy phạm lưới trọng lực quốc gia; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUY ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng

Ban hành: 01/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2010

148

Thông tư 30/2009/TT-BGTVT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

giao thông vận tải quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới như sau: Điều 1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, mã số QCVN 04: 2009/BGTVT được ban hành kèm theo Thông tư này. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 6

Ban hành: 19/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

149

Thông tư 20/2013/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Phú Thọ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tài nguyên và Môi trường) Phần 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Phú Thọ được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 Hệ VN-2000. 2. Danh mục địa danh tỉnh Phú Thọ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2013

150

Thông tư 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thông kê theo giá so sánh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01 tháng 6 năm 2012 và thay thế Quyết định số 192 TCTK/TH ngày 07/8/1995 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thốngvề việc ban hành Bảng giá cố định năm 1994. 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu

Ban hành: 04/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

151

Thông tư 41/2010/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUY ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này một (01) quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN

Ban hành: 28/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2011

152

Thông tư 23/2011/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng do Bộ Công thương ban hành

vụ cụ thể do quản đốc phân công. Điều 3. Các yêu cầu trước khi vận hành nhà máy tuyển khoáng 1. Phải xây dựng đủ các hạng mục công trình theo thiết kế đã được phê duyệt. 2. Có đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bao gồm: Dự án đầu , thiết kế kỹ thuật thi công, bản vẽ hoàn công,

Ban hành: 15/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2011

153

Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

9. Tổ chức và chỉ đạo phong trào thi đua, lao động công ích, hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, thực hiện quy chế dân chủ, chấp hành pháp luật, bảo vệ và gìn giữ môi trường vệ sinh, an ninh trật tự trong trường. 10. Tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra trong trường; quyết định việc khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức

Ban hành: 15/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2011

154

Thông tư 23/2007/TT-BKHCN hướng dẫn xây dựng, thẩm địnhban hành quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

chuẩn kỹ thuật thực hiện theo quy định tương ứng tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 3. Thể thức trình bày quy chuẩn kỹ thuật: - Khổ giấy của quy chuẩn kỹ thuật là khổ A4 (210 mm x 297 mm), sai số kích thước

Ban hành: 28/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2007

155

Thông tư 04/2000/TT-BKH hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

lệnh bảo vệ bí mật nhà nước. Việc bảo mật hồ sơ, tài liệu, thông tin trong suốt quá trình đấu thầu quy định tại khoản 1 Điều 13 và Điều 56 của Quy chế Đấu thầu bao gồm: 1. Cá nhân, tập thể của Bên mời thầu, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, cơ quan thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu không được tiết lộ nội dung hồ sơ mời thầu với bất cứ đối tượng

Ban hành: 26/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

156

Thông tư 09/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Nề - Hoàn thiện; Sửa chữa, vận hành tàu cuốc; Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay; Sửa chữa cơ khí động lực; Sửa chữa máy nâng chuyển; Xếp dỡ cơ giới tổng hợp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, điền kinh, bóng chuyền; + Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ; + Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

Ban hành: 27/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2015

157

Thông tư 02/2016/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường ban hành

Chương 2, Phần II của Định mức kinh tế-kỹ thuật đo đạc và bản đồ được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là TT20) hoặc văn bản có hiệu lực khác (nếu có). 1.1.2. Tăng dày nội nghiệp 1.1.2.1. Khi chụp ảnh analog (truyền thống) Theo quy định về

Ban hành: 29/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2016

158

Thông tư 24/2014/TT-BGDĐT về Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tả) có gợi ý bằng câu hỏi hoặc hình vẽ. NĂM THỨ A. Kiến thức 1. Ngữ âm, chữ viết - Dấu Săng-dôk, dấu Dus-kes-les-pân-tus; - Một số quy tắc chính tả. 2. Từ ngữ, ngữ pháp - Mở rộng vốn từ ngữ (bao gồm cả thành ngữ, tục ngữ) về bản thân, gia đình, nhà trường, thiên nhiên, đất nước, văn hóa dân tộc; - Một số

Ban hành: 25/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

159

Thông tư 44/2013/TT-BLĐTBXH về chương trình khung trình độ trung cấp nghề cho 03 nghề: Bán hàng trong siêu thị, Vận hành máy nông nghiệp, Cốt thép - Hàn do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

+ Trình bày được những kiến thứcbản về giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng; + Trình bày được những kiến thứcbản về quảng cáo, tiếp thị hàng hóa trong siêu thị; + Xác định được quy trình cơ bản về trưng bày, bảo quản hàng hóa trong siêu thị; + Xác định được nội dung cơ bản về quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

160

Thông tư 21/2011/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp, cao đẳng nghề cho nghề thuộc nhóm nghề công nghệ kỹ thuật cơ khí - mỹ thuật ứng dụng - kế toán, kiểm toán - công nghệ thông tin do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

đến Ra5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và máy. 2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng: - Chính trị, đạo đức: + Có kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu và đường lối cách mạng của Đảng và Nhà nước; + Nắm được cơ bản quyền, nghĩa

Ban hành: 29/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status