Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 6304/TCHQ-GSQL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5193 văn bản

1

Thông tư 131-TCHQ/GSQL-1997 hướng dẫn Nghị định 65/CP-1995 quy định thủ tục xuất nhập khẩu đá quý do Tổng cục Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 131-TCHQ/GSQL Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 131-TCHQ/GSQL NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM

Ban hành: 24/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

2

Quyết định 120/TCHQ-GSQL năm 1995 về Quy chế giám sát và quản lý xăng dầu tạm nhập để tái xuất do Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải Quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 120/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ XĂNG DẦU TẠM NHẬP ĐỂ TÁI XUẤT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Ban hành: 03/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

3

Quyết định 66/TCHQ-GSQL năm 1996 về Qui chế hải quan Khu chế xuất do Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 66/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢN QUI CHẾ HẢI QUAN KHU CHẾ XUẤT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ban

Ban hành: 28/06/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

4

Quyết định 127/TCHQ-GSQL năm 1995 ban hành Quy trình và sơ đồ quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH VÀ SƠ ĐỒ QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH

Ban hành: 10/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

5

Quyết định 199/TCHQ-GSQL năm 1995 ban hành sổ theo dõi, quản lý hàng gia công xuất, nhập khẩu và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 199/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ THEO DÕI, QUẢN LÝ HÀNG GIA CÔNG XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT

Ban hành: 26/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

6

Quyết định 197/TCHQ-GSQL năm 1995 về Quy chế giám sát, quản lý hải quan đối với hoạt động của các cửa hàng miễn thuế tại sân bay, cảng biển quốc tế và nội địa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 197/TCHQ-GSQL Hà Nội , ngày 23 tháng 5 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ GIÁM SÁT, QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CỬA HÀNG MIỄN THUẾ TẠI SÂN BAY,

Ban hành: 23/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

7

Quyết định 66-TCHQ/GSQL năm 1996 ban hành Quy chế hải quan khu chế xuất do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 66-TCHQ/GSQL Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢN QUY CHẾ HẢI QUAN KHU CHẾ XUẤT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ban

Ban hành: 28/06/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

8

Quyết định 268/TCHQ-GSQL năm 1995 về Quy chế quản lý hàng hóa, hành lý, quà biếu xuất, nhập khẩu chuyển tiếp bằng máy bay do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 268/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HÀNG HOÁ, HÀNH LÝ, QUÀ BIẾU XUẤT, NHẬP KHẨU CHUYỂN TIẾP BẰNG MÁY BAY TỔNG CỤC

Ban hành: 11/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

9

Chỉ thị 108/TCHQ-GSQL về tăng cường công tác kiểm tra làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu chuyển tiếp và công tác kiểm hóa do Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải Quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 108/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 1995 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU CHUYỂN TIẾP VÀ CÔNG TÁC KIỂM HOÁ

Ban hành: 09/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

10

Chỉ thị 141/TCHQ-GSQL năm 1995 về tăng cường công tác kiểm hóa hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng Cục Hải Quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 141/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 1995 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM HOÁ HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU Thời gian vừa qua, Tổng cục đã có nhiều văn bản chỉ đạo về công tác

Ban hành: 21/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

11

Chỉ thị 139/TCHQ-GSQL năm 1995 về việc phối hợp giữa 3 lực lượng kiểm hóa-tái kiểm hóa-kiểm soát hải quan do Tổng Cục Hải Quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 139/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 1995 CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHỐI HỢP GIỮA BA LỰC LƯỢNG: KIỂM HOÁ - TÁI KIỂM HOÁ - KIỂM SOÁT HẢI QUAN Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ

Ban hành: 21/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

12

Chỉ thị 256/TCHQ-GSQL về việc tăng cường phối hợp giữa Hải quan địa phương trong việc làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu chuyển tiếp và chấn chỉnh công tác kiểm hóa do Tổng Cục Hải Quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 256/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1994 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA HẢI QUAN CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN CHO HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU CHUYỂN TIẾP

Ban hành: 16/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

13

Chỉ thị 233/TCHQ-GSQL về công tác kiểm tra, giám sát bằng máy kiểm tra hải quan và camera tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất do Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải Quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 233/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 1994 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT BẰNG MÁY KIỂM TRA HẢI QUAN VÀ CAMERA TẠI HAI SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI VÀ TÂN SƠN NHẤT Để đáp ứng

Ban hành: 18/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

14

Chỉ thị 99-TCHQ/GSQL năm 1996 về tăng cường công tác giám sát, quản lý đối với hàng hoá đưa vào và đưa ra khỏi Kho ngoại quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 99-TCHQ/GSQL Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯƠNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT, QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ ĐƯA VÀO VÀ ĐƯA RA KHỎI KHO NGOẠI QUAN - Sau khi Chính phủ ban hành

Ban hành: 08/08/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

15

Thông tư liên tịch 280-TCHQ/GSQL năm 1984 quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất, nhập khẩu do Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 280-TCHQ/GSQL Hà Nội , ngày 29 tháng 11 năm 1995 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 280-TCHQ/GSQL NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 1995 QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG

Ban hành: 29/11/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

16

Thông tư 63/TCHQ-GSQL-1995 hướng dẫn Nghị định 17/CP-1995 về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam do Tổng Cục Hải Quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 1995 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 63/TCHQ-GSQL NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 1995

Ban hành: 06/02/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2012

17

Quyết định 258/TCHQ-GSQL năm 1994 về Quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu mậu dịch do Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải Quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 258/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1994 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU MẬU DỊCH TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG

Ban hành: 16/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

18

Quyết định 134/TCHQ-GSQL năm 1996 trong công tác giám sát, quản lý về hải quan đối với các cửa hàng kinh doanh miễn thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC GIÁM SÁT, QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI CÁC CỬA HÀNG KINH DOANH MIỄN THUẾ TỔNG

Ban hành: 20/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2010

19

Thông báo số 4675/TCHQ/GSQL về giấy phép xe gắn máy tạm xuất - tái nhập có thời hạn do Tổng cục Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4675/TCHQ/GSQL Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2005 GIẤY PHÉP XE GẮN MÁY TẠM XUẤT – TÁI NHẬP CÓ THỜI HẠN (Bản lưu tại Tổng cục Hải quan) 1. Họ, tên chủ xe: VP Tuỳ viên quân sự - ĐSQ Bỉ.

Ban hành: 07/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Thông báo số 4674/TCHQ/GSQL về việc giấy phép xe gắn máy tạm xuất - tái nhập có thời hạn do Tổng cục Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4674/TCHQ/GSQL Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2005 GIẤY PHÉP XE GẮN MÁY TẠM XUẤT – TÁI NHẬP CÓ THỜI HẠN (Bản lưu tại Tổng cục Hải quan) 1. Họ, tên chủ xe: VP Tuỳ viên quân sự - ĐSQ Bỉ.

Ban hành: 07/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status
Hỗ trợ online X

Chào mừng bạn đến với THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

Hãy để nội dung bạn cần hỗ trợ bên dưới để Chúng Tôi được hỗ trợ Bạn.

THƯ VIỆN PHÁP LUẬTCùng bạn giải quyết vướng mắc!
Xin chào ! Thư Viện có thể giúp gì cho a/c?