Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 6304/TCHQ-GSQL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 1400 văn bản

1

Thông tư 190/TCHQ-GSQL năm 1994 quy định cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan do Tổng Cục Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 190/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 1994 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 190/TCHQ-GSQL NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 1994 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP VÀ QUẢN LÝ GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Ban hành: 07/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

2

Thông tư 235/TCHQ-GSQL năm 1994 hướng dẫn Nghị định 82/CP 1994 về Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam do Tổng Cục Hải Quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 235/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1994 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 235-TCHQ/GSQL NGÀY 21-11-1994 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 82-CP NGÀY 2-8-1994 CỦACHÍNH PHỦ VỀ QUY

Ban hành: 21/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

3

Quyết định 258/TCHQ-GSQL năm 1994 về Quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu mậu dịch do Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải Quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 258/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1994 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU MẬU DỊCH TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG

Ban hành: 16/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

4

Chỉ thị 233/TCHQ-GSQL về công tác kiểm tra, giám sát bằng máy kiểm tra hải quan và camera tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất do Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải Quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 233/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 1994 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT BẰNG MÁY KIỂM TRA HẢI QUAN VÀ CAMERA TẠI HAI SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI VÀ TÂN SƠN NHẤT Để đáp ứng

Ban hành: 18/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

5

Chỉ thị 256/TCHQ-GSQL về việc tăng cường phối hợp giữa Hải quan địa phương trong việc làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu chuyển tiếp và chấn chỉnh công tác kiểm hóa do Tổng Cục Hải Quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 256/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1994 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA HẢI QUAN CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN CHO HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU CHUYỂN TIẾP

Ban hành: 16/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

6

Quyết định 188/TCHQ-GSQL năm 1994 về Quy trình làm thủ tục hải quan chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải Quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 188/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 1994 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN CHUYỂN NHƯỢNG XE Ô TÔ, XE GẮN MÁY CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC

Ban hành: 07/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

7

Thông tư 201/TCHQ-GSQL năm 1994 hướng dẫn Quy chế kho ngoại quan ban hành kèm theo Quyết định 104/TTg do Tổng Cục Hải Quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 201/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 1994 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 201/TCHQ-GSQL NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG QUY CHẾ KHO NGOẠI QUAN BAN HÀNH KÈM THEO QĐ

Ban hành: 16/03/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

8

Quyết định 244/TCHQ-GSQL năm 1995 về mẫu tờ khai hàng xuất, nhập khẩu mới do Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải Quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 244/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU TỜ KHAI HÀNG XUẤT, NHẬP KHẨU MỚI TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Điều 12 Pháp

Ban hành: 16/08/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

9

Thông tư 118-TCHQ/GSQL năm 1995 hướng dẫn Quyết định 96/TM-XNK về danh mục hàng hóa cấm xuất nhập của Tổng cục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 118-TCHQ/GSQL Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 1995 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 118-TCHQ-GSQL NGÀY 31/3/1995 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 96/TM-XNK VỀ DANH MỤC HÀNG HOÁ CẤM XUẤT KHẨU,

Ban hành: 31/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

10

Thông tư 63/TCHQ-GSQL-1995 hướng dẫn Nghị định 17/CP-1995 về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam do Tổng Cục Hải Quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 1995 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 63/TCHQ-GSQL NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 1995

Ban hành: 06/02/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2012

11

Quyết định 287/TCHQ-GSQL năm 1995 về Bảng hướng dẫn sử dụng Mẫu tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu mới HQ-96 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 287/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU TỜ KHAI HÀNG

Ban hành: 19/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

12

Chỉ thị 108/TCHQ-GSQL về tăng cường công tác kiểm tra làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu chuyển tiếp và công tác kiểm hóa do Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải Quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 108/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 1995 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU CHUYỂN TIẾP VÀ CÔNG TÁC KIỂM HOÁ

Ban hành: 09/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

13

Chỉ thị 141/TCHQ-GSQL năm 1995 về tăng cường công tác kiểm hóa hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng Cục Hải Quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 141/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 1995 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM HOÁ HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU Thời gian vừa qua, Tổng cục đã có nhiều văn bản chỉ đạo về công tác

Ban hành: 21/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

14

Chỉ thị 139/TCHQ-GSQL năm 1995 về việc phối hợp giữa 3 lực lượng kiểm hóa-tái kiểm hóa-kiểm soát hải quan do Tổng Cục Hải Quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 139/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 1995 CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHỐI HỢP GIỮA BA LỰC LƯỢNG: KIỂM HOÁ - TÁI KIỂM HOÁ - KIỂM SOÁT HẢI QUAN Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ

Ban hành: 21/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

15

Quyết định 120/TCHQ-GSQL năm 1995 về Quy chế giám sát và quản lý xăng dầu tạm nhập để tái xuất do Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải Quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 120/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ XĂNG DẦU TẠM NHẬP ĐỂ TÁI XUẤT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Ban hành: 03/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

16

Quyết định 199/TCHQ-GSQL năm 1995 ban hành sổ theo dõi, quản lý hàng gia công xuất, nhập khẩu và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 199/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ THEO DÕI, QUẢN LÝ HÀNG GIA CÔNG XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT

Ban hành: 26/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

17

Quyết định 268/TCHQ-GSQL năm 1995 về Quy chế quản lý hàng hóa, hành lý, quà biếu xuất, nhập khẩu chuyển tiếp bằng máy bay do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 268/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HÀNG HOÁ, HÀNH LÝ, QUÀ BIẾU XUẤT, NHẬP KHẨU CHUYỂN TIẾP BẰNG MÁY BAY TỔNG CỤC

Ban hành: 11/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

18

Quyết định 127/TCHQ-GSQL năm 1995 ban hành Quy trình và sơ đồ quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH VÀ SƠ ĐỒ QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH

Ban hành: 10/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

19

Chỉ thị 275/TCHQ-GSQL năm 1995 về việc làm thủ tục hải quan đối với hành lý, hàng hóa của viên chức ngoại giao và cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam do Tổng Cục Hải Quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 275/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1995 CHỈ THỊ VỀ VIỆC LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNH LÝ, HÀNG HOÁ CỦA VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO VÀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT

Ban hành: 18/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

20

Quyết định 197/TCHQ-GSQL năm 1995 về Quy chế giám sát, quản lý hải quan đối với hoạt động của các cửa hàng miễn thuế tại sân bay, cảng biển quốc tế và nội địa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 197/TCHQ-GSQL Hà Nội , ngày 23 tháng 5 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ GIÁM SÁT, QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CỬA HÀNG MIỄN THUẾ TẠI SÂN BAY,

Ban hành: 23/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ