Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 461/BHXH-BT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7978 văn bản

1

Quyết định 722/2003/QĐ-BHXH-BT ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ****** CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 722/2006/QĐ-BHXH-BT Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM SỐ 722/2006/QĐ-BHXH-BT NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THU

Ban hành: 26/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

2

Quyết định 461-QĐ năm 1990 ban hành bảy tiêu chuẩn Nhà nước về Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước

UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 461-QĐ Hà Nộingày 25 tháng 8 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢY TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC Căn cứ Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá ban hành theo

Ban hành: 25/08/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

3

Chỉ thị 461-TTg về thuế nông nghiệp vụ đông 1957 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 461-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 1957 CHỈ THỊ VỀ THUẾ NÔNG NGHIỆP VỤ ĐÔNG 1957 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Kính gửi:

Ban hành: 07/10/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2007

4

Quyết định 461-BYT/QĐ năm 1994 về việc cho phép công ty nước ngoài hoạt động buôn bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho người tại Việt Nam do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 461-BYT/QĐ Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 1994 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 461-BYT/QĐ NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 1994 VỀ VIỆC CHO PHÉP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG BÁN THUỐC - NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

Ban hành: 31/05/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

5

Thông tư 461-VH-TT năm 1963 quy định chế độ bồi dưỡng khi biểu diễn và chế độ phụ cấp lưu động thi hành đối với các đội văn công địa phương do Bộ Văn hóa ban hành

BỘ VĂN HOÁ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 461-VH-TT Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 1963 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG KHI BIỂU DIỄN VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG THI HÀNH ĐỐI VỚI CÁC ĐỘI VĂN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG Kính gửi:

Ban hành: 13/09/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

6

Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2009 duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 461/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG

Ban hành: 06/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2009

7

Thông báo số 461/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 461/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI

Ban hành: 08/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2007

8

Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 461/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 13 tháng 3 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2012 TRIỂN KHAI

Ban hành: 13/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2012

9

Thông báo 461/TB-NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng có tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn lớn theo Thông tư 20/2010/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 461/TB-NHNN Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2011

10

Thông báo 461/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về chính sách xã hội tại cuộc họp ban chỉ đạo lần thứ nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 461/TB-VPCP Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2013 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM,

Ban hành: 28/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

11

Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn do tỉnh Hải Dương ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 461 /QĐ-UBND Hải Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ ĐÀO

Ban hành: 21/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

12

Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Lạng Sơn ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 461/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 13 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Ban hành: 13/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2013

13

Quyết định 461/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 461/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2013

14

Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2014 phân công thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã do tỉnh Bình Phước ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 461/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 10 tháng 03 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN HỆ

Ban hành: 10/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

15

Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2015 về đính chính một số nội dung Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 461/QĐ-UBND Sơn La, ngày 27 tháng 02 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG

Ban hành: 27/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2015

16

Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 461/QĐ-UBND Bình Định, ngày 06 tháng 02 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ

Ban hành: 06/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2015

17

Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2006 về giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 461/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 02 năm 2006   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA

Ban hành: 10/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

18

Báo cáo số 461/BC-BGDĐT về tình hình triển khai thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------- Số: 461/BC-BGDĐT Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG,

Ban hành: 06/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2008

19

Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 461/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 14 tháng 02 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2015

20

Quyết định 461/QĐ-TTg năm 2010 về ông Trần Chí Liêm thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo Nghị định 71/2000/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 461/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÔNG TRẦN CHÍ LIÊM THÔI GIỮ CHỨC THỨ

Ban hành: 08/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status