08/07/2004 | 7472 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 124/2004/QD-TTG, QUYET DINH 124, THU TUONG CHINH PHU, BANG DANH MUC MA SO DON VI HANH CHINH, BANG DANH MUC DON VI HANH CHINH, BO MAY HANH CHINH