Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Siết chặt công tác thành lập trường Cao đẳng

07/10/2011 09:51 AM

Ngày 04/10/2011, Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành Thông tư 43/2011/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT về Điều lệ trường Cao đẳng và Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

Ms. Khánh Ly

Theo đó, đã có những quy định chặt chẽ hơn về công tác thành lập trường cao đẳng. Cụ thể, để thành lập trường phải có đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý đủ năng lực XD và thực hiện chương trình đào tạo, đảm bảo tỷ lệ không quá 25 SV/giảng viên so với trước kia là 30 SV/giảng viên. Trong số giảng viên đó, có ít nhất 15% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên.

Về cơ sở vật chất, phải đảm bảo có đủ giảng đường, phòng học, thư viện... đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo. Diện tích nhà đã XD đưa vào sử dụng đạt bình quân tối thiểu 9m2/SV, trong đó diện tích học tập tối thiểu là 6m2/SV, diện tích nhà ở và sinh hoạt của SV tối thiểu 3m2/SV; có đủ phòng làm việc cho giảng viên, cán bộ của trường với diện tích tối thiểu 8m2/người.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,574

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 20/01/2021 Quyết định 403/QĐ-BYT ngày 20/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.
  • 14:00 | 20/01/2021 Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng BLĐTBXH ban hành.
  • 10:34 | 20/01/2021 Chỉ thị 215/CT-TCHQ ngày 15/01/2021 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.
  • 10:13 | 20/01/2021 Thông tư 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2020 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.
  • 10:00 | 20/01/2021 Hướng dẫn 10/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2021.
  • 09:20 | 20/01/2021 Thông tư 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
  • 09:00 | 20/01/2021 Quyết định 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
  • 08:44 | 20/01/2021 Quyết định 216/QĐ-BVHTTDL ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2021.
  • 08:30 | 20/01/2021 Quyết định 371/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2021.
  • 15:54 | 19/01/2021 Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 NGÀY 11/01/2021 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn