Siết chặt công tác thành lập trường Cao đẳng

07/10/2011 09:51 AM

Ngày 04/10/2011, Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành Thông tư 43/2011/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT về Điều lệ trường Cao đẳng và Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

Ms. Khánh Ly

Theo đó, đã có những quy định chặt chẽ hơn về công tác thành lập trường cao đẳng. Cụ thể, để thành lập trường phải có đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý đủ năng lực XD và thực hiện chương trình đào tạo, đảm bảo tỷ lệ không quá 25 SV/giảng viên so với trước kia là 30 SV/giảng viên. Trong số giảng viên đó, có ít nhất 15% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên.

Về cơ sở vật chất, phải đảm bảo có đủ giảng đường, phòng học, thư viện... đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo. Diện tích nhà đã XD đưa vào sử dụng đạt bình quân tối thiểu 9m2/SV, trong đó diện tích học tập tối thiểu là 6m2/SV, diện tích nhà ở và sinh hoạt của SV tối thiểu 3m2/SV; có đủ phòng làm việc cho giảng viên, cán bộ của trường với diện tích tối thiểu 8m2/người.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2011.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,490

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:40 | 17/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên có hiệu lực thi hành.
  • 11:47 | 17/01/2020 Quyết định 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  • 11:36 | 17/01/2020 Ngày 15/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 08:50 | 16/01/2020 Ngày 14/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
  • 08:45 | 16/01/2020 Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro.
  • 17:00 | 15/01/2020 Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực từ 01/3/2020.
  • 09:00 | 15/01/2020 Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức có hiệu lực từ 10/02/2020.
  • 08:30 | 15/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 12/2019/TT-BTP chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 14/01/2020 Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm có hiệu lực từ 20/02/2020.
  • 07:50 | 14/01/2020 Từ 01/3/2020, Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn