Hướng dẫn Nghị định về kinh doanh xăng dầu

31/10/2014 15:29 PM

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP, mới đây Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 38/2014/TT-BCT, cụ thể:

Ms. Kim Chi
- Nội dung Hợp đồng đại lý xăng dầu, Hợp đồng mua bán xăng dầu, Hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu: phải quy định về việc cung cấp hoá đơn, chứng từ; trả thù lao; hoá đơn, chứng từ về hàng hoá lưu thông trên đường cho phương tiện vận tải xăng dầu.

- Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu; thương nhân phân phối; tổng đại lý; đại lý bán lẻ và thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu

- DN tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu được phép tạm nhập theo lô lớn và tái xuất nguyên lô hoặc theo từng lô nhỏ từ kho nội địa.

- Được đem tiêu thụ nội địa lượng xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất/không tái xuất hết sản phẩm đạt quy chuẩn chất lượng sau khi hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, tài chính)

- Các nội dung về thủ tục kiểm tra và cấp Giấy phép, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,931

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn