Hướng dẫn về hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế

05/09/2014 16:29 PM

Ngày 30/5/2014, BTC đã ban hành TT 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của khách xuất cảnh. Trong TT này BTC đã ban hành mẫu hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế (TKHT) thay thế mẫu cũ.

Ms. Diễm My
Để hướng dẫn quy định mới này, vừa qua BTC đã ban hành Công văn 3689/TCT-KK, cụ thể như sau:

- Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh bán hàng hoàn thuế GTGT đã thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu ban hành kèm TT 58/2012/TT-BTC trước ngày 1/7/2014 nếu có nhu cầu vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết số đã thông báo phát hành.

- Trên hóa đơn hoàn thuế GTGT ghi đúng số hộ chiếu nhưng tên, quốc tịch của khách hàng chưa chính xác và vẫn đáp ứng các điều kiện khác theo TT 72/2014/TT-BTC thì đủ điều kiện hoàn thuế.

- Đối tượng kinh doanh thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nếu có nguyện vọng đăng ký bán hàng cho khách nước ngoài được mua và sử dụng hóa đơn GTGT kiêm TKHT và thực hiện kê khai, nộp thuế riêng đối với thuế GTGT phát sinh của các hóa đơn đó.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,323

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn