Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Tăng cường thông tin về vùng sâu, vùng xa

28/09/2011 09:01 AM

Ngày 22/09/2011, Liên bộ ban hành Thông tư 131/2011/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT hướng dẫn quản lý, sử dụng NSNN thực hiện Chương trình mục tiêu QG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2011.

Ms. Mỹ Trang

Theo đó, chương trình gồm 3 dự án với các khoản chi như sau:
+ Dự án 1: “Tăng cường năng lực cán bộ TT&TT cơ sở”: Chi hoạt động khảo sát; XD chương trình khung; trả thù lao giảng viên, thuê chuyên gia phản biện; Hỗ trợ tiền ăn, ngủ, đi lại cho học viên …
+ Dự án 2: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở”: Chi xây lắp; thiết bị; XD cơ bản khác.
+ Dự án 3: “Tăng cường nội dung TT&TT về cơ sở”: Hỗ trợ SX, phát lại chương trình phát thanh, truyền hình; hỗ trợ thiết lập cụm thông tin đối ngoại tuyên truyền tại cửa khẩu; vận chuyển ấn phẩm truyền thông đến đơn vị thụ hưởng…

Kết thúc năm 2011, các bộ, cơ quan TW, địa phương báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu chuyên môn của Chương trình, tiến độ giải ngân, các vướng mắc, kiến nghị gửi Bộ TTTT tổng hợp, báo cáo Thủ Tướng,  đồng gửi BTC và BKHDT.

Thông tư này có hiệu lực kể từ 07/11/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,659

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn