Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Từ 1/1/2014 áp dụng Biếu thuế XNK mới

12/12/2013 09:48 AM

Vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 164/2013/TT-BTC ban hành biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Ms.Thu Trâm
Theo đó, Biểu thuế XNK 2014 có sự điều chỉnh mức thuế suất đối với một số mặt hàng, cụ thể như sau:

Đối với biểu thuế xuất khẩu: giảm thuế suất cho một số loại hàng hóa như:

- Vàng: theo biểu thuế cũ gồm có mức 10% (Vàng, loại có hàm lượng dưới 99,99%) và 0% (đối với loại khác). Theo biểu mới, mức thuế suất XK áp dụng là 2%.
- Cao su : Từ 3-5% giảm còn 0 -1%

Đối với Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi: mặt hàng như Dầu, Polyme áp dụng mức thuế suất ưu đãi theo lộ trình được quy định cụ thể tại TT.

Ngoài ra, Biểu thuế XNK 2014 còn điều chỉnh tăng giảm thuế suất thuế nhập khẩu của một số dòng thuế khác.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014, bãi bỏ 193/2012/TT-BTC và các văn bản sửa đổi. 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,167

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn