Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Thủ tục “tái xuất tại chỗ” máy móc thiết bị

10/10/2013 14:57 PM

Với các máy móc tạm nhập dưới hình thức thuê mượn, nay cần chuyển giao cho doanh nghiệp khác trong nước theo yêu cầu của bên cho mượn, các bên sẽ thực hiện thủ tục như sau:

Trọng Hiền
- DN chuyển giao (DN1): đăng ký tờ khai tái xuất tại Hải quan nơi tạm nhập (HQ1) nhưng chưa thực hiện thanh khoản (chưa hoàn thành thủ tục tái xuất).

- DN nhận (DN2): đăng ký tờ khai tạm nhập tại Hải quan nơi quản lý DN2 (HQ2), hồ sơ phải có hợp đồng thuê mượn, trong đó có điều khoản đối tác nước ngoài giao hàng hóa cho DN2 tại Việt Nam.

- HQ2 thông báo bằng văn bản cho HQ1 về việc đã đăng ký tờ khai tạm nhập hàng hóa.

Trên cơ sở tờ khai tạm nhập, HQ1 hoàn thành các thủ tục tái xuất, thanh khoản hàng hóa và thông báo cho HQ2.

- Trên cơ sở thông báo ở trên, HQ2 hoàn thành thủ tục tạm nhập cho DN2.

Hết thời hạn tạm nhập, HQ2 thực hiện thanh khoản theo quy định.

Thủ tục trên được hướng dẫn tại công văn 5855/TCHQ-GSQL, áp dụng từ 4/10/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,762

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 23/01/2021 Quyết định 71/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.
  • 07:30 | 23/01/2021 Công văn 639/BGTVT-ATGT về tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường thủy dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2021 và kiểm soát tải trọng phương tiện, phòng chống va trôi trên đường thủy nội địa.
  • 17:00 | 22/01/2021 Quyết định 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020.
  • 15:00 | 22/01/2021 Quyết định 164/QĐ-BGTVT ngày 20/01/2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ.
  • 10:19 | 22/01/2021 Quyết định 457/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
  • 09:35 | 22/01/2021 Quyết định 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
  • 09:26 | 22/01/2021 Công văn 04/TANDTC-TH ngày 08/01/2021 về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 09:00 | 22/01/2021 Công văn 02/TANDTC-TH ngày 07/01/2021 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
  • 07:42 | 22/01/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  • 07:16 | 22/01/2021 Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn