Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Quy trình giải quyết tố cáo mới

08/10/2013 10:03 AM

Từ 15/11/2013, thủ tục qiải quyết tố cáo sẽ có thêm quy trình tiếp nhận tố cáo, kiểm tra điều kiện thụ lý tố cáo, được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 06/2013/TT-TTCP.

Huyền Trang
Theo đó, người tố cáo trực tiếp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ họ tên, địa chỉ theo Mẫu số 01-TC kèm theo Thông tư này.

Nếu không thụ lý giải quyết được, người giải quyết phải thông báo bằng văn bản cho người tố cáo biết.

Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì việc xác minh nội dung tố cáo, liên hệ, gửi thông báo thụ lý, thông báo kết quả giải quyết sẽ liên hệ với người đại diện của người tố cáo.

Đặc biệt, thông tư còn có thêm quy định mới: công khai kết luận nội dung tố cáo (trừ những thông tin thuộc bí mật Nhà nước).

Thông tư có hiệu lực từ 15/11/2013, thay thế Thông tư 01/2009/TT-TTCP .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,020

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức quốc hội số 65/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/7/2021, Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số 60/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án số 58/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Giám định tư pháp sửa đổi số 56/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn