Chỉ bảo hiểm đối với tiền gửi cá nhân

06/07/2013 08:26 AM

Nghị định 68/2013/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành để hướng dẫn Luật bảo hiểm tiền gửi.

Xuân Thỏa
Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ phải tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với các khoản tiền gửi của cá nhân; việc cấp chứng nhận bảo hiểm tiền gửi sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Đối với chứng nhận bảo hiểm tiền gửi đã được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực vẫn tiếp tục có giá trị trừ chứng nhận bảo hiểm đã cấp cho tổ chức không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi theo Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Ngoài ra, trong thời gian chưa có hướng dẫn mới về khung phí bảo hiểm tiền gửi và hạn mức trả tiền bảo hiểm thì vẫn áp dụng phí bảo hiểm tiền gửi và số tiền bảo hiểm quy định tại Nghị định 89/1999/NĐ-CP và Nghị định 109/2005/NĐ-CP. 

Nghị định 68 có hiệu lực từ ngày 19/08/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,780

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:00 | 06/07/2022 Quyết định 1856/QĐ-BYT ngày 05/7/2022 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở trẻ em.
  • 07:45 | 06/07/2022 Thông tư 12/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn.
  • 11:00 | 05/07/2022 Thông tư 08/2022/TT-BTNMT ngày 05/7/2022 về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
  • 10:30 | 05/07/2022 Kết luận 36-KL/TW ngày 23/6/2022 về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  • 08:30 | 05/07/2022 Chỉ thị 14-CT/TW ngày 01/7/2022 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam.
  • 07:00 | 05/07/2022 Thông tư 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
  • 15:25 | 04/07/2022 Thông tư 07/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022 sửa đổi Thông tư 07/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
  • 15:20 | 04/07/2022 Thông tư 06/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 50/2018/TT-NHNN về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp nhận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhanh ngân hàng nước ngoài.
  • 15:10 | 04/07/2022 Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
  • 11:30 | 04/07/2022 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn