Chỉ bảo hiểm đối với tiền gửi cá nhân

06/07/2013 08:26 AM

Nghị định 68/2013/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành để hướng dẫn Luật bảo hiểm tiền gửi.

Xuân Thỏa
Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ phải tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với các khoản tiền gửi của cá nhân; việc cấp chứng nhận bảo hiểm tiền gửi sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Đối với chứng nhận bảo hiểm tiền gửi đã được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực vẫn tiếp tục có giá trị trừ chứng nhận bảo hiểm đã cấp cho tổ chức không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi theo Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Ngoài ra, trong thời gian chưa có hướng dẫn mới về khung phí bảo hiểm tiền gửi và hạn mức trả tiền bảo hiểm thì vẫn áp dụng phí bảo hiểm tiền gửi và số tiền bảo hiểm quy định tại Nghị định 89/1999/NĐ-CP và Nghị định 109/2005/NĐ-CP. 

Nghị định 68 có hiệu lực từ ngày 19/08/2013.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,925

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:50 | 18/11/2019 Từ 01/01/2020, Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực thi hành.
  • 11:45 | 18/11/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 14/2019/TT-BNV Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ có hiệu lực thi hành.
  • 11:40 | 18/11/2019 Thủ tướng ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
  • 10:30 | 18/11/2019 Thông tư 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN.
  • 09:25 | 18/11/2019 Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón có hiệu lực từ 01/01/2020.
  • 09:25 | 16/11/2019 Thông tư 19/2019/TT-NHNN ngày 05/11/2019 quy định mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.
  • 09:25 | 16/11/2019 Từ 16/12/2019, Thông tư 17/2019/TT-NHNN hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng có hiệu lực thi hành.
  • 14:55 | 15/11/2019 Thông tư 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.
  • 10:50 | 15/11/2019 Quyết định 33/2019/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 sửa đổi Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).
  • 10:25 | 15/11/2019 Nghị định 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực thi hành từ 15/01/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn