Bổ sung quy trình thay đổi địa điểm đặt trụ sở của NHTM

05/07/2022 09:41 AM

Đó là một trong những nội dung mới tại Thông tư 06/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 50/2018/TT-NHNN về trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trà My

Theo đó, đối với việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, ngoài việc thực hiện quy định hồ sơ, trình tự thủ tục chấp thuận, sửa giấy phép thì Thông tư 06/2022/TT-NHNN đã bổ sung thêm bước kiểm tra thẩm định địa điểm đặt trụ sở dự kiến.
 
- Cơ quan thanh tra, giám sát có trách nhiệm:
 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị sửa đổi địa điểm đặt trụ sở phải đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố dự kiến đặt trụ sở kiểm tra việc đáp ứng đầy đủ điều kiện.
 
- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt trụ sở có trách nhiệm:
 
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát, phải kiểm tra việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện và có ý kiến bằng văn bản gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
 
Đối với văn bản đề nghị sửa đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại Giấy phép đã nộp trước ngày 15/8/2022 sẽ được tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ.
 
Thông tư 06/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,103

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:00 | 12/08/2022 Thông tư 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/07/2022 quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 10:00 | 12/08/2022 Thông tư 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
  • 09:30 | 12/08/2022 Quyết định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
  • 16:30 | 11/08/2022 Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 15:20 | 11/08/2022 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 15:00 | 11/08/2022 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 10:00 | 10/08/2022 Quyết định 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
  • 08:45 | 09/08/2022 Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 08/8/2022 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội
  • 08:00 | 09/08/2022 Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/8/2022 về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.
  • 16:40 | 08/08/2022 Nghị định 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn