Phí thẩm định điều kiện hành nghề Thừa phát lại từ 06/3/2021

06/02/2021 09:40 AM

Đây là nội dung tại Thông tư 05/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 223/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 20/1/2021.

Dương Phạm

Theo đó, sửa đổi quy định về mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại và phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại như sau:

(1) Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại:   

- Đối với trường hợp bổ nhiệm Thừa phát lại:

+ Tham dự kiểm tra kết quả tập sự: 2.700.000 đồng/hồ sơ;

+ Bổ nhiệm Thừa phát lại: 800.000 đồng/hồ sơ.

- Đối với trường hợp bổ nhiệm lại Thừa phát lại: 500.000 đồng/hồ sơ.

(Hiện hành, Điều 4 Thông tư 223/2016/TT-BTC quy định mức phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại là 800.000 đồng/hồ sơ).

(2) Phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại:

- Thành lập và cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

- Cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động: 500.000 đồng/hồ sơ.

(Hiện hành, Điều 4 Thông tư 223/2016/TT-BTC quy định phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại: 1.000.000 đồng/hồ sơ).

Thông tư 05/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/3/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,135

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 14/04/2021 Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
  • 13:10 | 14/04/2021 Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.
  • 13:10 | 14/04/2021 Quyết định 1062/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan.
  • 15:30 | 13/04/2021 Thông tư 06/2021/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
  • 09:25 | 13/04/2021 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
  • 16:35 | 12/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp.
  • 14:45 | 12/04/2021 Quyết Định 757/QĐ-BTC Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
  • 11:30 | 12/04/2021 Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.
  • 07:20 | 12/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn