Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực hàng không

09/11/2020 16:33 PM

Bộ GTVT ban hành Thông tư 28/2020/TT-BGTVT sửa đổi một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không, gồm:

Thùy Liên

- Chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại cảng hàng không, sân bay quy định tại Điều 19 Thông tư 53/2012/TT-BGTVT ngày 25/12/2012.

- Chế độ báo cáo tình hình thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 46/2013/TT-BGTVT ngày 25/11/2013.

- Chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo trì công trình hàng không quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 48/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016.

- Chế độ báo cáo kết quả thực hiện hoạt động đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không quy định tại Khoản 6 Điều 55 Thông tư 43/2017/TT-BGTVT ngày 16/11/2017.

- Các chế độ báo cáo tại Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/03/2019, gồm:

+ Chế độ báo cáo công tác quản lý thiết bị an ninh hàng không quy định tại Khoản 5 Điều 103;

+ Chế độ báo cáo công tác quản lý vũ khí và công cụ hỗ trợ và đào tạo, huấn luyện về bảo quản, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ quy định tại Khoản 5 Điều 104;

+ Chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát chất lượng an ninh hàng không quy định tại Khoản 3 Điều 107.

Xem chi tiết Thông tư 28/2020/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2020.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 540

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
  • 07:00 | 27/02/2021 Quyết định 286/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn