Dùng tín hiệu xe ưu tiên phải có giấy phép

04/05/2012 10:36 AM

Từ ngày 05/5, sử dụng tín hiệu xe được quyền ưu tiên phải có giấy phép. Đây là quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BCA-BCT về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do Bộ Công an và Bộ Công thương phối hợp ban hành ngày 08/3/2012.

Ms. Khánh Ly

Theo đó, tổ chức, cá nhân SX-KD, nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu xe được quyền ưu tiên phải đáp ứng quy định của Nghị định 72/2009/NĐ-CP, Nghị định 109/2009/NĐ-CP và chỉ được bán hoặc lắp đặt thiết bị phát tín hiệu xe được quyền ưu tiên cho các tổ chức, cá nhân có giấy phép sử dụng thiết bị này.

Xe được quyền ưu tiên đã lắp đặt thiết bị phát tín hiệu nhưng không đúng quy định tại Nghị định 109/2009/NĐ-CP và Thông tư này phải xin cấp giấy phép sử dụng, lắp đặt lại thiết bị trong vòng 7 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực. Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng hoặc thay đổi mục đích sử dụng, không đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 109/2009/NĐ-CP thì phải tháo gỡ, thu hồi thiết bị.

Việc cấp, thu hồi giấy phép sử dụng loại thiết bị phát tín hiệu xe ưu tiên do cơ quan Công an thực hiện. Đối với xe quân sự, việc thu hồi giấy phép thực hiện theo văn bản do Bộ Quốc phòng ban hành. Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu xe được quyền ưu tiên có giá trị trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp.

Thông tư có hiệu lực từ ngày mai, ngày 05/5/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,221

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:23 | 03/08/2021 Thông tư 08/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn phương thức xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc.
  • 09:51 | 03/08/2021 Thông tư 65/2021/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.
  • 08:49 | 03/08/2021 Thông tư 64/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý ngân sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  • 08:48 | 03/08/2021 Công văn 5517/NHNN-TT áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ.
  • 15:40 | 31/07/2021 Quyết định 3646/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2.
  • 17:37 | 30/07/2021 Thông tư 12/2021/TT-NHNN về mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu.
  • 16:08 | 30/07/2021 Quyết định 1373/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030"
  • 09:40 | 30/07/2021 Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXD và Thông tư 02/2016/TT-BXD.
  • 16:40 | 28/07/2021 Nghị định 76/2021/NĐ-CP về quy định tiêu chí phân loại cảng biển.
  • 15:13 | 27/07/2021 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn