Năm 2019: giảm bình quân 3,3% chỉ tiêu biên chế ngành kiểm sát

07/05/2019 10:26 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị 03/CT-VKSTC về nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ.

Kim Tâm

Theo đó, Viện trưởng VKSNDTC chỉ thị toàn ngành Kiểm sát tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế, năm 2019 giảm bình quân 3,3% chỉ tiêu biên chế của các đơn vị, địa phương, đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% biên chế được giao;

- Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác tổ chức cán bộ;

- Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn ngành, tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, thử thách, chống trì trệ, tiêu cực;

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi tuyển công chức, viên chức và các chức danh tư pháp, đổi mới đề thi sát với thực tiễn;

- Tăng cường quản lý cán bộ về mọi mặt, chủ động phòng ngừa vi phạm, tham nhũng của công chức, viên chức…

Xem thêm tại Chỉ thị 03/CT-VKSTC có hiệu lực từ ngày 04/5/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,824

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:40 | 21/10/2021 Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH14 ngày 19/10/2021 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
  • 17:00 | 20/10/2021 Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
  • 16:15 | 19/10/2021 Công văn 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.
  • 13:15 | 19/10/2021 Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.
  • 08:00 | 19/10/2021 Từ ngày 01/01/2022, Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành.
  • 16:00 | 18/10/2021 Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù có hiệu lực từ 01/10/2021.
  • 18:00 | 16/10/2021 Thông tư 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
  • 16:00 | 15/10/2021 Công văn 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi.
  • 11:00 | 14/10/2021 Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 07:30 | 13/10/2021 Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn