Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Năm 2019: giảm bình quân 3,3% chỉ tiêu biên chế ngành kiểm sát

07/05/2019 10:26 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị 03/CT-VKSTC về nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ.

Kim Tâm

Theo đó, Viện trưởng VKSNDTC chỉ thị toàn ngành Kiểm sát tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế, năm 2019 giảm bình quân 3,3% chỉ tiêu biên chế của các đơn vị, địa phương, đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% biên chế được giao;

- Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác tổ chức cán bộ;

- Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn ngành, tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, thử thách, chống trì trệ, tiêu cực;

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi tuyển công chức, viên chức và các chức danh tư pháp, đổi mới đề thi sát với thực tiễn;

- Tăng cường quản lý cán bộ về mọi mặt, chủ động phòng ngừa vi phạm, tham nhũng của công chức, viên chức…

Xem thêm tại Chỉ thị 03/CT-VKSTC có hiệu lực từ ngày 04/5/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,586

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:20 | 06/08/2020 Công văn 4199/BYT-VPB1 ngày 05/8/2020 về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone.
  • 08:40 | 06/08/2020 Công văn 2908/BGDĐT-GDTC ngày 04/8/2020 về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
  • 11:45 | 05/08/2020 Quyết định 1180/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân.
  • 08:50 | 05/08/2020 Từ 01/10/2020, Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục có hiệu lực thi hành.
  • 08:40 | 05/08/2020 Công văn 4068/BYT-KHTC ngày 30/7/2020 về việc thanh toán bảo hiểm y tế chi phí xét nghiệm COVID-19.
  • 08:30 | 05/08/2020 Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hiệu lực từ 20/9/2020.
  • 07:30 | 05/08/2020 Từ 15/9/2020, Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 04/08/2020 Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 Mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.
  • 15:00 | 04/08/2020 Công văn 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020 về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
  • 11:50 | 04/08/2020 Thông báo 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn