Đã có bộ TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông mới

28/08/2018 15:07 PM

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định 1361/QĐ-BTTTT công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Quỳnh Như

Quyết định được ban hành căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP , Nghị định 48/2013/NĐ-CP và Nghị định 17/2017/NĐ-CP , công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo từng cấp cụ thể như sau:

- 195 TTHC cấp trung ương trong 07 lĩnh vực gồm bưu chính, viễn thông và Internet, tần số vô tuyến điện, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, công nghệ thông tin – điện tử; báo chí, xuất bản- in và phát hành.

- 41 TTHC cấp tỉnh trong 04 lĩnh vực gồm bưu chính, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; báo chí, xuất bản- in và phát hành.

- 02 TTHC cấp huyện trong lĩnh vực báo chí, xuất bản- in và phát hành.

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định 1361/QĐ-BTTTT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,206

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:00 | 27/11/2021 Nghị quyết 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.
  • 09:30 | 27/11/2021 Nghị quyết 31/2021/QH15 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
  • 09:00 | 27/11/2021 Nghị quyết 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 về tổ chức phiên tòa trực tuyến.
  • 17:00 | 26/11/2021 Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
  • 11:00 | 25/11/2021 Công văn 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021 xử lý vướng mắc Nghị định 18/2021/NĐ-CP hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
  • 09:00 | 25/11/2021 Quyết định 1652/QĐ-TCT ngày 23/11/2021 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
  • 17:30 | 24/11/2021 Từ 01/01/2022, Thông tư 103/2021/TT-BTC hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 24/11/2021 Thông tư 102/2021/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2022.
  • 08:00 | 23/11/2021 Quyết định 401/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 về Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân.
  • 10:00 | 22/11/2021 Quyết định 396/QĐ-VKSTC ngày 16/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định việc thăm hỏi ốm đau, viếng đám tang, tổ chức lễ tang.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn