Đã có bộ TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông mới

28/08/2018 15:07 PM

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định 1361/QĐ-BTTTT công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Quỳnh Như

Quyết định được ban hành căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP , Nghị định 48/2013/NĐ-CP và Nghị định 17/2017/NĐ-CP , công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo từng cấp cụ thể như sau:

- 195 TTHC cấp trung ương trong 07 lĩnh vực gồm bưu chính, viễn thông và Internet, tần số vô tuyến điện, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, công nghệ thông tin – điện tử; báo chí, xuất bản- in và phát hành.

- 41 TTHC cấp tỉnh trong 04 lĩnh vực gồm bưu chính, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; báo chí, xuất bản- in và phát hành.

- 02 TTHC cấp huyện trong lĩnh vực báo chí, xuất bản- in và phát hành.

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định 1361/QĐ-BTTTT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2018.

Chia sẻ bài viết lên facebook 951

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn