Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Hướng dẫn báo cáo thống kê ngành Thông tin & Truyền thông

25/07/2018 08:53 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 10/2018/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. Theo đó:

Kiều Nga

- Đơn vị báo cáo thống kê bằng văn bản giấy hoặc bằng phương tiện điện tử đến đơn vị nhận báo cáo.

- Nội dung chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin & Truyền thông thuộc 07 lĩnh vực sau:

+ Lĩnh vực bưu chính (Phụ lục 1);

+ Lĩnh vực viễn thông, Internet (Phụ lục 2);

+ Lĩnh vực tần số vô tuyến điện (Phụ lục 3);

+ Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành (Phụ lục 4);

+ Lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Phụ lục 5);

+ Lĩnh vực thông tin đối ngoại (Phụ lục 6);

+ Lĩnh vực thông tin cơ sở (Phụ lục 7).

- Kỳ báo cáo thông kê: theo tháng, theo quý, 6 tháng và cả năm.

- Thời hạn nhận báo cáo: được ghi cụ thể tại góc bên trái của từng biểu mẫu thông kê.

Lưu ý: Đơn vị báo cáo và đơn vị nhận báo cáo được ghi cụ thể tại các biểu mẫu báo cáo.

Xem thêm tại Thông tư 10/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/8/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 908

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn