Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch

11/07/2018 10:52 AM

Ngày 15/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch. Theo đó, sửa đổi các điều khoản sau:

Tài Giỏi

- Điều 4, 62, 63, 64, 65 Luật An toàn thực phẩm

- Điều 18, 24, 69 Luật Công chứng

- Điều 10, 104 Luật dược

- Điều 20, 21, 33, 35 Luật đầu tư

- Điều 5, 12, 18, 21, 34, 40, 46, 47, 50, 55, 57, 96 Luật Đầu tư công

- Điều 8, 9, 10 Luật Điện lực

- Điều 6, 10, 49, 63 Luật Hóa chất

- Điều 10, 11, 16, 22 Luật Khoa học & Công nghệ

- Điều 4 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Điều 6 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Điều 5, 7, 45, 57, 74, 79, 82 Luật trẻ em.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,433

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 18/09/2020 Hướng dẫn 27/HD-VKSTC ngày 17/9/2020 về việc phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự.
  • 15:20 | 18/09/2020 Thông tư 20/2020/TT-BGTVT ngày 17/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013.
  • 14:45 | 18/09/2020 Quyết định 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 về việc ban hành Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới".
  • 13:30 | 18/09/2020 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
  • 15:10 | 17/09/2020 Thông báo 333/TB-VPCP ngày 16/9/2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 mở rộng.
  • 15:00 | 17/09/2020 Công văn 1259/TTg-KTTH ngày 17/9/2020 về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
  • 11:00 | 17/09/2020 Nghị định 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.
  • 11:00 | 17/09/2020 Thông báo 332/TB-VPCP ngày 16/9/2020 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
  • 17:00 | 16/09/2020 Nghị quyết 129/NQ-CP ngày 11/9/2020 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020.
  • 16:20 | 16/09/2020 Quyết định 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn